Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report25-06-2019 23:10:43
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಬ್ಯಾಡಗಿ 1760 187 432 28 0 0 119 2526 66 2592
2 ಹಾನಗಲ್‌ 1640 609 726 5 0 0 285 3265 42 3307
3 ಹಾವೇರಿ 1965 3250 1327 13 0 0 776 7331 221 7552
4 ಹಿರೇಕೆರೂರು 2114 1264 435 3 0 0 1287 5103 32 5135
5 ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು 3537 3221 443 12 0 0 301 7514 235 7749
6 ಸವಣೂರು 914 492 316 3 0 0 246 1971 165 2136
7 ಶಿಗ್ಗಾಂವ 1115 919 70 2 0 0 204 2310 482 2792
  Total: 13045 9942 3749 66 0 0 3218 30020 1243 31263
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"