Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report25-06-2019 23:52:48
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 3964 314 1531 2 0 2 217 6030 3068 9098
2 ಮದ್ದೂರು 8354 362 1277 78 0 0 1057 11128 3009 14137
3 ಮಳವಳ್ಳಿ 6270 245 1582 14 0 1 407 8523 2547 11070
4 ಮಂಡ್ಯ 12613 1422 1974 38 0 5 1263 17315 4119 21434
5 ನಾಗಮಂಗಲ 2866 522 399 13 0 0 304 4104 3143 7247
6 ಪಾಂಡವಪುರ 4270 702 786 18 1 3 362 6142 1992 8134
7 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 4506 3130 1621 56 2 1 648 9964 4640 14604
  Total: 42843 6697 9170 219 3 12 4258 63206 22518 85724
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"