Back
District wise Applications refered to tahsildar for Issue of indicative GramThana Sketch for the property Report 28-06-2022 04:48:37
Sl.noApplicant nameDate of application
1 ರಾಮಕ್ಕ 12/08/2013
2 ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ 19/08/2013
3 ಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ 19/08/2013
4 ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ 20/08/2013
5 ರಾಮಚಂದ್ರ 24/08/2013
6 ಮುನಿತಾಯಮ್ಮ 24/08/2013
7 ಜಯರಾಮಯ್ಯ,ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ 30/08/2013
8 ಗೋವಿಂದರಾಜು 30/08/2013
9 ಗೋವಿಂದರಾಜು 30/08/2013
10 ಹೆಚ್ ಸಿ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ 30/08/2013
11 ಪಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 30/08/2013
12 ವಿ.ವೆಂಕಟಪ್ಪ 03/09/2013
13 ಬಿ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ 03/09/2013
14 ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 04/09/2013
15 ಸೂಸಪ್ಪ 04/09/2013
16 JAYANNA,SOMEGOWDA,YALLAPPA 04/09/2013
17 JAYANNA,SOMEGOWDA,YALLAPPA 04/09/2013
18 T PUTTARAJU 04/09/2013
19 ಹನುಮಂತಯ್ಯ 05/09/2013
20 ಎಂ. ಜ್ಯೋತಿ 05/09/2013
21 ಚಂದ್ರಮ್ಮ 05/09/2013
22 ಎ.ಎಂ.ರಾಧ 05/09/2013
23 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಡಿ 05/09/2013
24 ಕರಿಯಪ್ಪ 05/09/2013
25 ಕೆ. ಲೋಕೇಶ 05/09/2013
26 ಕೆ. ಲೋಕೇಶ 05/09/2013
27 ಕೆ. ಲೋಕೇಶ 05/09/2013
28 ಕೆ. ಲೋಕೇಶ 05/09/2013
29 ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ 06/09/2013
30 ಸಿ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 06/09/2013
31 ನಾಗಮ್ಮ 06/09/2013
32 ಕೆ.ಲೋಕೇಶ್ 07/09/2013
33 ಜಯ್ಯಮ್ಮ 07/09/2013
34 ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಉರುಫ್ ಚಿಕ್ಕ ಹೊಸೂರಪ್ಪ 07/09/2013
35 ಎಮ್ ಸುರೇಶ್ 10/09/2013
36 ಎಂ .ಶಿವರಾಂ 12/09/2013
37 ಆರ್ ಗಣೇಶಪ್ಪ 13/09/2013
38 ಕೆ.ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರೀ 16/09/2013
39 ಕೆ.ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರೀ 16/09/2013
40 ಪ್ರಮಿಳ 17/09/2013
41 ಗಂಗಯ್ಯ 17/09/2013
42 ಹೆಚ್ ಎನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 19/09/2013
43 ಹೆಚ್ ಎನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 19/09/2013
44 ಎಂ.ಜಯರಾಮ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ 19/09/2013
45 ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ 19/09/2013
46 ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ 20/09/2013
47 ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ 20/09/2013
48 ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 21/09/2013
49 ವಿ.ವೆಂಕಟೇಶ 26/09/2013
50 ವಿ.ವೆಂಕಟೇಶ 26/09/2013
51 ಪಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಮ್ಮ 27/09/2013
52 ದೊಡ್ಡಮುನಿಯಮ್ಮ 27/09/2013
53 ಪಿ.ಮಾರಪ್ಪ 28/09/2013
54 ಚನ್ನಮುತ್ತಯ್ಯನಾಗಯ್ಯ 30/09/2013
55 ಜಯಮ್ಮ 01/10/2013
56 ಜಯಮ್ಮ 01/10/2013
57 ಜಯಮ್ಮ 01/10/2013
58 ಆರ್.ರಾಮಚಂದ್ರ 01/10/2013
59 ವಿ.ಗಿರಿಜಮ್ಮ 01/10/2013
60 ಸರೋಜಮ್ಮ 01/10/2013
61 ಎನ್ ಮುನಿರಾಜು 01/10/2013
62 ಎಸ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 01/10/2013
63 ಟಿ ಟಿ ಅಮಿತ 03/10/2013
64 ಅಮ್ಮಯ್ಯ 03/10/2013
65 ಅಮ್ಮಯ್ಯ 03/10/2013
66 ಅಮ್ಮಯ್ಯ 03/10/2013
67 ಅಮ್ಮಯ್ಯ 03/10/2013
68 ಜೆ.ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ 05/10/2013
69 ಬೈಯಮ್ಮ 05/10/2013
70 ಮುನಿಯಮ್ಮ,ಚಿನ್ನಪ್ಪ 05/10/2013
71 ಅಪ್ಪಣ್ಣ 08/10/2013
72 ಎಸ್ ಗಿರೀಶ್ 08/10/2013
73 ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರಾಧ್ಯ ಎಸ್ 08/10/2013
74 ಎಸ್ ಶ್ರೀಧರ್ 08/10/2013
75 ಎಸ್ ಶ್ರೀಧರ್ 08/10/2013
76 ಡಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 09/10/2013
77 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 09/10/2013
78 ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ 10/10/2013
79 ನರಸಿಂಹಯ್ಯ.ಹೆಚ್.ಎಮ್ 10/10/2013
80 ಮುನಿಸಿದ್ದಪ್ಪ 11/10/2013
81 ನಂಜಮ್ಮ 11/10/2013
82 ಮುರುಳಿ 11/10/2013
83 ಸುಗುಣ 11/10/2013
84 ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯ 11/10/2013
85 ಶ್ರೀ. ಮುರುಳಿ 17/10/2013
86 ಪ್ರಕಾಶ್ 17/10/2013
87 ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಪ್ಪ 17/10/2013
88 ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಪ್ಪ 17/10/2013
89 ಅಂತೋಣಿ ರಾಜ್ 17/10/2013
90 ಮುನಿಯಮ್ಮ 17/10/2013
91 ಮುನಿಯಮ್ಮ 17/10/2013
92 ಮುನಿಯಮ್ಮ 17/10/2013
93 ಕೆ.ಎನ್.ಸಿದ್ದಹೊನ್ನಪ್ಪ 17/10/2013
94 ಕೆ.ಎನ್.ಸಿದ್ದಹೊನ್ನಪ್ಪ 17/10/2013
95 ನಂಜುಂಡಪ್ಪ 17/10/2013
96 ಭೀಮಯ್ಯ 17/10/2013
97 ಬಿ ಹೆಚ್ ಪಿಂಜಾರ್ 22/10/2013
98 ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ 23/10/2013
99 ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ 23/10/2013
100 ನಾಗರೆಡ್ಡಿ 23/10/2013
101 ಹೆಚ್.ಪ್ರಕಾಶ್ 23/10/2013
102 ಶಾಂತ 23/10/2013
103 ಯಶೋಧ,ಶಾಂತ 23/10/2013
104 ಬಿ ಆರ್ ರಾಧಮ್ಮ 23/10/2013
105 ಬಿ ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ 23/10/2013
106 ಸುಗುಣ 24/10/2013
107 ಕೆ. ಉಷಾ 24/10/2013
108 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ವಿ.ಮತ್ತು ಸಿ.ಸೌಭಾಗ್ಯ 24/10/2013
109 ಶ್ಯಾಂಧರ್ ಸಿಂಗ್ 28/10/2013
110 ನೂರುನ್ನೀಸ 28/10/2013
111 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ 28/10/2013
112 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ 28/10/2013
113 ಶ್ರೀ ಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ 28/10/2013
114 ಶ್ರೀ ಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ 28/10/2013
115 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 29/10/2013
116 ಶ್ರೀ ಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ 29/10/2013
117 ಶ್ರೀ ಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ 29/10/2013
118 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 29/10/2013
119 ಶ್ರೀ ಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ 29/10/2013
120 ಶ್ರೀ ಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ 29/10/2013
121 ಶ್ರೀ ಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ 29/10/2013
122 ಶ್ರೀ ಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ 29/10/2013
123 ಶ್ರೀ ಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ 29/10/2013
124 ವಿ.ರುದ್ರಪ್ಪ 29/10/2013
125 ವಿ ರುದ್ರಪ್ಪ 29/10/2013
126 ಜಿ ಆರ್ ರಮೇಶ 30/10/2013
127 ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೆಚ್,ಟಿ 30/10/2013
128 ಕೆ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ 30/10/2013
129 ರುದೇಶ್ 30/10/2013
130 ರುದ್ರೇಶ್ 30/10/2013
131 ರುದ್ರೇಶ್ 30/10/2013
132 ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ 31/10/2013
133 ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ 31/10/2013
134 ಡಿ.ಆರ್.ದೇವರಾಜು 31/10/2013
135 ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ 31/10/2013
136 ಎನ್.ಗೋಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ 31/10/2013
137 ನಂದಕುಮಾರ್ ಬಿ 31/10/2013
138 ಡಿ.ಎಂ.ಶೇಖರ್ 01/11/2013
139 ಬಾಲಪ್ಪ 05/11/2013
140 ಕೆಂಪಣ್ಣ 05/11/2013
141 ಬೆಂಗಳೂರಪ್ಪ,ಗೋಪಾಲ್ 05/11/2013
142 ಬೆಂಗಳೂರಪ್ಪ,ಗೋಪಾಲ್ 05/11/2013
143 ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ 05/11/2013
144 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 06/11/2013
145 ರಾಮಯ್ಯ 06/11/2013
146 ರಾಮಯ್ಯ 06/11/2013
147 ನಿರಂಜನಪ್ಪ.ಸಿ.ಎಸ್ 06/11/2013
148 ಸರಸ್ವತಮ್ಮ 08/11/2013
149 ಟಿ.ಎ.ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ 08/11/2013
150 ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ 12/11/2013
151 ರುದ್ರಯ್ಯ 13/11/2013
152 ಕಮಲ ಶೇಖರ್ 17/11/2013
153 ಕಮಲಶೇಕರ್ 17/11/2013
154 ಎನ್ ರಮೇಶ್ 18/11/2013
155 ಬಿ.ತ್ಯಾಗರಾಜು 18/11/2013
156 ಬಿ.ತ್ಯಾಗರಾಜು 18/11/2013
157 ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ 18/11/2013
158 ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್ 18/11/2013
159 ಕೆ.ರಮೇಶ್ 18/11/2013
160 ವೈ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 19/11/2013
161 ಶೈಲಜಾ 19/11/2013
162 ಪದ್ಮ 21/11/2013
163 ಹೆಚ್ ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 22/11/2013
164 ಹೆಚ್ ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 22/11/2013
165 ಹೆಚ್ ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 22/11/2013
166 ಹೆಚ್ ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 22/11/2013
167 ಚಂದ್ರಮ್ಮ 23/11/2013
168 ಸಂಜೀವಪ್ಪ 23/11/2013
169 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 23/11/2013
170 ಬಿ ಆರ್ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ 23/11/2013
171 ವೆಂಕಟ್ಸವಾಮಿ ಎಂ 23/11/2013
172 ಜಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ 25/11/2013
173 ಸೋಮಶೇಖರ್.ಜಿ 25/11/2013
174 ಬಸಮ್ಮ 25/11/2013
175 ಕಾಡಪ್ಪ 25/11/2013
176 ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 26/11/2013
177 ಹೆಚ್.ಎ.ಶಿವಕುಮಾರ 26/11/2013
178 ಹೆಚ್.ಎಂ.ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ 26/11/2013
179 ಹೆಚ್.ಎಂ.ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ 26/11/2013
180 ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ 27/11/2013
181 ಡಿ.ಪಿ.ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ 27/11/2013
182 ಸುಗುಣ 27/11/2013
183 ಡಿ.ಸಿ.ಶಾಂತಮ್ಮ 27/11/2013
184 ಡಿ.ಎಂ.ಗೋವಿಂದರಾಜು 27/11/2013
185 ಡಿ.ಎಂ.ಗೋವಿಂದರಾಜು 27/11/2013
186 ಡಿ.ಎಂ.ಗೋವಿಂದರಾಜು 27/11/2013
187 ಡಿ.ಎಂ.ಗೋವಿಂದರಾಜು 27/11/2013
188 ಡಿ.ಎಂ.ಗೋವಿಂದರಾಜು 27/11/2013
189 ಡಿ.ಎಂ.ಗೋವಿಂದರಾಜು 27/11/2013
190 ಶ್ರೀ ಯಳ್ಸಪ್ಪ 29/11/2013
191 ಪೈಜುನ್ನೀಸಾ 29/11/2013
192 ವಿ ಭಾರತಿ 30/11/2013
193 ಕೆ.ಟಿ. ಬಾಲಾಜಿ 30/11/2013
194 ಹೆಚ್ ರೂಪ 02/12/2013
195 ನರಸೇಗೌಡ 02/12/2013
196 ಸಿ.ಗೋಪಾಲಪ್ಪ 02/12/2013
197 ರಾಜಪ್ಪ 02/12/2013
198 ಪುಟ್ಟಮ್ಮ 03/12/2013
199 ತಿಮ್ಮರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ 09/12/2013
200 ಮುನಿನರಸಯ್ಯ 09/12/2013
201 ವಿ ರಾಮು 11/12/2013
202 ಆರ್.ಉಷಾ 12/12/2013
203 ಸೋಮಶೇಖರ್ ವಿ 16/12/2013
204 ರಾಮಾಂಜಿನಿ 16/12/2013
205 ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ 18/12/2013
206 ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ 18/12/2013
207 ಮುನಿವೀರಪ್ಪ 21/12/2013
208 ಹನುಮೇಗೌಡ 23/12/2013
209 ಹನಮೇಗೌಡ 23/12/2013
210 ಗರುಡರಂಗಯ್ಯ 23/12/2013
211 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 23/12/2013
212 ಇಂದ್ರಮ್ಮ 27/12/2013
213 ಮುನಿಯಮ್ಮ 27/12/2013
214 ಮುನಿಯಮ್ಮ 27/12/2013
215 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ 27/12/2013
216 ಎಂ ಚಿಕ್ಕನಂಜುಂಡಪ್ಪ 28/12/2013
217 ಎಂ ಚಿಕ್ಕನಂಜುಂಡಪ್ಪ 28/12/2013
218 ಎಂ ಚಿಕ್ಕನಂಜುಂಡಪ್ಪ 28/12/2013
219 ಚೂಡಾಮಣಿ 28/12/2013
220 ನಲ್ಲಪ್ಪ 02/01/2014
221 ಎನ್. ಗಣೇಶ 02/01/2014
222 ಎನ್. ಗಣೇಶ 02/01/2014
223 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ದಾಸಪ್ಪ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮಯ್ಯ 03/01/2014
224 ಕಮಲ 04/01/2014
225 ಪಿ. ರಾಮಯ್ಯ 04/01/2014
226 ಶ್ರೀಪತಿಬೇರಾ 04/01/2014
227 ರಾಜಮ್ಮ 08/01/2014
228 ಶ್ರೀಕಂಠಪ್ಪ 08/01/2014
229 ಉಮಾಶಂಕರಯ್ಯ 08/01/2014
230 ಗೌರಮ್ಮ 08/01/2014
231 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 09/01/2014
232 ಸೀನಪ್ಪ 09/01/2014
233 ಮುನಿಯಪ್ಪ 16/01/2014
234 ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ 17/01/2014
235 ರಾಜಣ್ಣ 17/01/2014
236 ರಾಜಣ್ಣ 17/01/2014
237 ಅಮರೇಶ 17/01/2014
238 JANARDAN 20/01/2014
239 ಬಿ.ಜಿ. ಲತಾ 21/01/2014
240 ಹೊನ್ನರಾಜು 31/01/2014
241 ಹೊನ್ನರಾಜು 31/01/2014
242 ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ 04/02/2014
243 ನಾರಾಯಣ ಸಿ 11/02/2014
244 ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ವಿ 11/02/2014
245 ಕೆ.ಮುನಿರತ್ನ 11/02/2014
246 ಕೆ.ಎಸ್.ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ 14/02/2014
247 ಬೈಲಮೂರ್ತಿ 14/02/2014
248 ವೆಂಕಟಮ್ಮ 15/02/2014
249 ಬೈಲಮೂರ್ತಿ 17/02/2014
250 ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ 17/02/2014
251 ಮುನಿಯಮ್ಮ 21/02/2014
252 ಕೆ ವಿ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ರೇವತಿ 21/02/2014
253 ರಾಮರೆಡ್ಡಿ 22/02/2014
254 ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ 22/02/2014
255 ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮಯ್ಯ 24/02/2014
256 ಟಿ ಜೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 25/02/2014
257 ಟಿ.ಜೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 25/02/2014
258 ಯಲ್ಲಮ್ಮ 26/02/2014
259 ಮುನಿಯಮ್ಮ 26/02/2014
260 ಎಸ್.ನಾರಾಯಣರಾವ್ 28/02/2014
261 ಈರೇಗೌಡ 06/03/2014
262 ಹೆಚ್ ಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್ 06/03/2014
263 ಹೆಚ್ ಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್ 06/03/2014
264 ರೇಣುಕ 06/03/2014
265 ಹೆಚ್ ಎಂ ರಮೇಶ್ 06/03/2014
266 ರೇಣುಕ 06/03/2014
267 Y KRISHNA REDDY 07/03/2014
268 Y KRISHNA REDDY 07/03/2014
269 ಕಾಟಪ್ಪ 10/03/2014
270 ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 11/03/2014
271 ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂ 12/03/2014
272 ವಿ.ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ 12/03/2014
273 ಅರುಣಮ್ಮ 12/03/2014
274 ಅರುಣಮ್ಮ 12/03/2014
275 ಸರಸ್ವತಮ್ಮ 13/03/2014
276 ಸಲ್ಲಾಪುರಮ್ಮ 17/03/2014
277 ವಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ 17/03/2014
278 ಹನುಮಂತರಾಜು 17/03/2014
279 ಹೆಚ್ ವಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ 17/03/2014
280 ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ 20/03/2014
281 ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ 20/03/2014
282 RADAMMA 22/03/2014
283 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 24/03/2014
284 ಸುರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ 25/03/2014
285 ಹೆಚ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ 25/03/2014
286 ಮುನಿಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಎನ್ 27/03/2014
287 ರಾಜಪ್ಪ 28/03/2014
288 ನಂಜೇಗೌಡ 29/03/2014
289 ಹೆಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ 30/03/2014
290 ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪ್ಪ 31/03/2014
291 ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ 02/04/2014
292 ರಂಗಮ್ಮಕೋಂ ಗೋವಿಂದಪ್ಪಮತ್ತು ಡಿ.ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಮತ್ತು ತ್ರಿವೇಣಿ 09/04/2014
293 SRINIVASA 21/04/2014
294 SRINIVASULU.M 21/04/2014
295 ಟಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 22/04/2014
296 ಲಕ್ಷೀದೇವಮ್ಮ 22/04/2014
297 ಮುನಿಸ್ವಾಮಾಚಾರಿ 22/04/2014
298 ನಾಗರಾಜು 22/04/2014
299 ಚಂದ್ರಮ್ಮ 23/04/2014
300 ಚಂದ್ರಪ್ಪ 25/04/2014
301 ಹೊನ್ನರಾಜು 25/04/2014
302 ಕೆ ಎಂ ನಾಗೇಂದ್ರ 25/04/2014
303 ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 29/04/2014
304 G M SRIKANTH BHAT 03/05/2014
305 ಮಂಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸರೋಜಮ್ಮ 05/05/2014
306 ಲಷ್ಮಮ್ಮ 06/05/2014
307 ನಾಗರಾಜು 07/05/2014
308 ಎಂ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ್ 07/05/2014
309 ಸಾಕಮ್ಮ 07/05/2014
310 M C JAGANNATH 12/05/2014
311 ವಿ.ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ 13/05/2014
312 BAGYAMMA 13/05/2014
313 ಹೆಚ್ ವಿ ರೋಹಿತಾಶ್ವ 19/05/2014
314 ವಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 19/05/2014
315 ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ 19/05/2014
316 ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹರ್ಷಿಣಿ 19/05/2014
317 KRISHNA G V 20/05/2014
318 ಮುನಿಯಮ್ಮ 27/05/2014
319 C.ವಿಜಯಾ 28/05/2014
320 ರೇಣುಕಾ 02/06/2014
321 ಸಡುಪಯ್ಯ 04/06/2014
322 ರಾಮಯ್ಯ 04/06/2014
323 ಷಮೀಮ್ ಉನ್ನೀಸಾ 04/06/2014
324 ಕೆ ಆರ್ ರಾಮಣ್ಣ 05/06/2014
325 ಕೆ ವಿ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ 05/06/2014
326 ರಾಜಮ್ಮ 05/06/2014
327 MURTHY,KN RAMAMURTHY 05/06/2014
328 ಎಸ್ ಕೆ ಜಯರಾಂ ಮತ್ತು ಶೈಲಾ ಜಯರಾಂ 05/06/2014
329 ಟಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ 05/06/2014
330 ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಸ್ 05/06/2014
331 ಟಿ.ಜಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ 06/06/2014
332 ಟಿ.ಜಿ. ನಾಗರತ್ನ 06/06/2014
333 KRISHNA KUMAR K R 07/06/2014
334 ಯಲ್ಲಮ್ಮ 09/06/2014
335 ಟಿ.ಜಿ. ಗಂಗಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 09/06/2014
336 ಕೆ.ಎಸ್. ಕಾಳಪ್ಪ 09/06/2014
337 ವಿ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ 10/06/2014
338 ವಿ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ 10/06/2014
339 ವಿ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ 10/06/2014
340 ವಿ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ 10/06/2014
341 ವಿ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ 10/06/2014
342 ವಿ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ 10/06/2014
343 ರೂಪಾ 13/06/2014
344 ಬೈಲಪ್ಪ 18/06/2014
345 ಜೆ.ಎಂ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 21/06/2014
346 ರಾಜಮ್ಮ 21/06/2014
347 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಉಮೇಶ್ 23/06/2014
348 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಉಮೇಶ್ 23/06/2014
349 ಶಾಂತ ಕುಮಾರ್ 26/06/2014
350 ನಾಗರಾಜು. ಎ 26/06/2014
351 E ರೂಪಾವತಿ 26/06/2014
352 ರಾಮಯ್ಯ 27/06/2014
353 ನಿಂಗಪ್ಪ 30/06/2014
354 ನಿಂಗಪ್ಪ 30/06/2014
355 ಹೆಚ್.ಶಾಮಣ್ಣ 30/06/2014
356 ರಾಮಯ್ಯ 01/07/2014
357 ನಾಗಮ್ಮ 02/07/2014
358 ಮುನಿರತ್ನ 02/07/2014
359 ಉಷಾ ಎನ್ 02/07/2014
360 ಸರಸ್ವತಮ್ಮ 02/07/2014
361 ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ 02/07/2014
362 ವ್ಯೆ.ಎಸ್.ಮುರಳಿಧರ್ 03/07/2014
363 ಎನ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 04/07/2014
364 ಕೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ 07/07/2014
365 ಮುನಿನಂಜಪ್ಪ 10/07/2014
366 ನರಸೇಗೌಡ 10/07/2014
367 ರಾಮಕ್ಕ 11/07/2014
368 ಸಿ ಎಸ್ ರವಿ 11/07/2014
369 ಬಿ ಎ ಪ್ರೇಮ 11/07/2014
370 ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ 14/07/2014
371 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರ್ 14/07/2014
372 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರ್ 14/07/2014
373 ಜಿ ಸತೀಶ್ ,ಸಗೀತ ಎಸ್ 17/07/2014
374 1.ಶಾಂತರಾಜು 2.ಮಂಜುಳ 18/07/2014
375 ತಿಮ್ಮಕ್ಕ,ಚನ್ನಿಗಪ್ಪ 21/07/2014
376 ಮುನಿಆಂಜಿನಮ್ಮ 22/07/2014
377 ಮುನಿಆಂಜಿನಮ್ಮ 22/07/2014
378 ಮುನಿಆಂಜಿನಮ್ಮ 22/07/2014
379 ಮುನಿಆಂಜಿನಮ್ಮ 22/07/2014
380 ರಾಧಮ್ಮ 23/07/2014
381 ಬಿ.ಎಂ. ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ 24/07/2014
382 ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ 30/07/2014
383 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಟಿ 30/07/2014
384 ಹುಚ್ಚಹನುಮಯ್ಯ 31/07/2014
385 ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 31/07/2014
386 ನಾಗಪ್ಪ 01/08/2014
387 ತಿಮ್ಮಕ್ಕ 01/08/2014
388 ರಾಮಕೃಷ್ಣಮ್ಮ 01/08/2014
389 ಪ್ರಭಾವತಿ ಎಸ್ 01/08/2014
390 ಪುಟ್ಟಮ್ಮ 02/08/2014
391 ಕದರಮ್ಮ 05/08/2014
392 ಶ್ರೀಧರ್ 12/08/2014
393 ಎಸ್ ಆರ್ ಶಿವಣ್ಣ 12/08/2014
394 ಕೆ ವೆಂಕಟರಮಣ 12/08/2014
395 ಮಂಜುನಾಥ 12/08/2014
396 ನರಸಮ್ಮ 12/08/2014
397 ಚಂದ್ರಮ್ಮ 12/08/2014
398 ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶಲು ಮತ್ತು ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ 12/08/2014
399 ಸೀನಪ್ಪ ಎಚ್ ಎಮ್ 13/08/2014
400 ಕೆ.ವಿ.ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ 13/08/2014
401 ಅಮೀರ್ ಸಾಬ್ 13/08/2014
402 ಅಮೀರ್ ಸಾಬ್ 13/08/2014
403 ಸಿ. ರಮಾಮಣಿ 18/08/2014
404 ಬಿ ಕೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 20/08/2014
405 ಎ ಎಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ 20/08/2014
406 ಎ ಎಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ 20/08/2014
407 ಮುನಿತಾಯಪ್ಪ 21/08/2014
408 ಗೀತಮ್ಮ 22/08/2014
409 ಮುನಿತಾಯಮ್ಮ 22/08/2014
410 G.MUTHAIAH 25/08/2014
411 G.MUTHAIAH 25/08/2014
412 ರುದ್ರೇಶಯ್ಯ ಎಂ ಎಸ್ 25/08/2014
413 N.KRISHNA REDDY 26/08/2014
414 ಕೆ ಬಿ ಮಹದೇವಯ್ಯ 26/08/2014
415 ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ 28/08/2014
416 ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ 28/08/2014
417 ನಾಗಮ್ಮ 30/08/2014
418 MUNITHYAPPA 01/09/2014
419 MUNITHYAPPA 01/09/2014
420 ಸಿದ್ದರಾಜು 01/09/2014
421 ಸಿದ್ದರಾಜು 01/09/2014
422 ಎಸ್ ಕೆ ನಾಗರಾಜು 01/09/2014
423 ಕೆಂಪಯ್ಯ 01/09/2014
424 ಮುನಿರ್ ಖಾನ್ 01/09/2014
425 ಮರಿಯಪ್ಪ 01/09/2014
426 ಕೆ ಎಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 01/09/2014
427 ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಸಿ.ಉಮೇಶ್ ಬಾಬು 02/09/2014
428 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಿ.ಉಮೇಶ್ ಬಾಬು 02/09/2014
429 ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಸಿ.ಉಮೇಶ್ ಬಾಬು 02/09/2014
430 ಗೌರಮ್ಮ 03/09/2014
431 ASHWATHNARAYANA 03/09/2014
432 ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ 03/09/2014
433 ಮಂಜುಶ್ರೀಶಯನ ಜಿ 06/09/2014
434 ಜಾರ್ಜ್ ಡಿ 06/09/2014
435 ಬಿ ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ 06/09/2014
436 ಹೆಚ್ ಎಂ ನಾಗರಾಜು 08/09/2014
437 ರಂಗಸ್ವಾಮಿ 08/09/2014
438 ಎಂ.ಯಲ್ಲಪ್ಪ 08/09/2014
439 ಎಂ.ಯಲ್ಲಪ್ಪ 08/09/2014
440 ಮಾಧುರಿ,ಕೆ. ರಾಧಮ್ಮ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗೌರಮ್ಮ 09/09/2014
441 ಮಾಧುರಿ,ಕೆ.ರಾಧಮ್ಮ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗೌರಮ್ಮ 09/09/2014
442 ಬಿ.ಜೆ.ರಾಮಚಂದ್ರು 12/09/2014
443 ಸುಗುಣ 16/09/2014
444 ಅನ್ಸರ್ 16/09/2014
445 ಗೌರಮ್ಮ 16/09/2014
446 ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನ 16/09/2014
447 ರಂಗಮ್ಮ 17/09/2014
448 ಈರಮ್ಮ 17/09/2014
449 ಈರಮ್ಮ 17/09/2014
450 ವೆಂಕಟಪ್ಪ 18/09/2014
451 ಆರ್.ಶಿವಕುಮಾರ್ 18/09/2014
452 ಸೀನಪ್ಪ.ಎಚ್.ಎಮ್ 18/09/2014
453 ಮೈಲಾರಪ್ಪ 19/09/2014
454 ಮುರಳೀಧರ್ 19/09/2014
455 ಪುಟ್ಟರೆವಮ್ಮ 20/09/2014
456 ಪುಟ್ಟರೆವಮ್ಮ 20/09/2014
457 ಎ.ಶಿವಮ್ಮ 20/09/2014
458 ಎ ಎಂ ರಾಮೇಗೌಡ 20/09/2014
459 ಗಾಯಿತ್ರಮ್ಮ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗಾಯಿತ್ರಿ 20/09/2014
460 ವೀರಪ್ಪ 20/09/2014
461 ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ 20/09/2014
462 ವೀರಪ್ಪ 20/09/2014
463 ಶಿವಕುಮಾರ್ 22/09/2014
464 ಶಿವಕುಮಾರ್ 22/09/2014
465 ವೆಂಕಟರಮಣ ಕೆ 22/09/2014
466 ವೆಂಕಟರಮಣ ಕೆ 22/09/2014
467 ವೆಂಕಟರಮಣ ಕೆ 22/09/2014
468 ಪಿ ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ 24/09/2014
469 E ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 24/09/2014
470 N VENKATESH 25/09/2014
471 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 26/09/2014
472 ಮದ್ದೂರಪ್ಪ 26/09/2014
473 ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ 26/09/2014
474 ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ 26/09/2014
475 ಎಂ.ಮುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ 26/09/2014
476 ಎಂ.ಮುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ 26/09/2014
477 ಎಂ.ಮುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ 26/09/2014
478 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 27/09/2014
479 ಕೆ ಬಿ ನಾಗರಾಜು 27/09/2014
480 ಎಲ್ ಮಂಜುಳ 27/09/2014
481 N VENKATESH 29/09/2014
482 ಟಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ 30/09/2014
483 ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಯ್ಯ 30/09/2014
484 ಬದ್ರುನಿಸ ಬೇಗಂ 30/09/2014
485 ವಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 01/10/2014
486 ಜಯರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 01/10/2014
487 ಹೆಚ್ ಎಮ್ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ 01/10/2014
488 ನಾರಾಯಣಮ್ಮ 01/10/2014
489 ಗಂಗಮ್ಮ 07/10/2014
490 ಧನಂಜಯ್ಯ ಎಸ್ 10/10/2014
491 ಟಿ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ 15/10/2014
492 ಎಸ್.ಸುಶೀಲಾ 15/10/2014
493 ಎಸ್.ಸುಶೀಲಾ 15/10/2014
494 ವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ 16/10/2014
495 DEVARAJ M 16/10/2014
496 ಶ್ರೀರಾಮ 17/10/2014
497 ಪಟಾಲಪ್ಪ 17/10/2014
498 ರತ್ನಮ್ಮ IIಉII ಪಾಪಮ್ಮ 17/10/2014
499 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 17/10/2014
500 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 17/10/2014
501 ಚಂದ್ರಮ್ಮ 17/10/2014
502 ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಎಂ 21/10/2014
503 ಉಮೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ 23/10/2014
504 ಉಮೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ 23/10/2014
505 ಉಮೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ 23/10/2014
506 ಉಮೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ 23/10/2014
507 ಉಮೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ 23/10/2014
508 ಉಮೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ 23/10/2014
509 ಬಸವರಾಜು 23/10/2014
510 ವೈ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ 29/10/2014
511 ಸಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ 29/10/2014
512 ಪಿಳ್ಳಮ್ಮ 29/10/2014
513 ಎಸ್ ಲಲಿತ 03/11/2014
514 ಚಿಕ್ಕಗಂಗಯ್ಯ 03/11/2014
515 ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ,ನೀಲಮ್ಮ 03/11/2014
516 SAROJAMMA 05/11/2014
517 ಸಿದ್ದರಸಯ್ಯ 07/11/2014
518 ಟಿ.ಶಾಂತಿ 07/11/2014
519 ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ 07/11/2014
520 ಎನ್ ವಾಣಿ 07/11/2014
521 ಎಂ.ಮುನಿರಾಜು 10/11/2014
522 ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 10/11/2014
523 ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 10/11/2014
524 H V ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ 10/11/2014
525 ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 10/11/2014
526 H ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ 10/11/2014
527 ಶಾಂತಮ್ಮ 10/11/2014
528 H V ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ 11/11/2014
529 K S ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 11/11/2014
530 ಗಾಯತ್ರಿ,ರಾಜಮ್ಮ,ಅಮರಾವತಿ 11/11/2014
531 ಸಿ.ಕೆ.ನರೋತ್ತಮ 11/11/2014
532 ಸಿ.ಕೆ.ನರೋತ್ತಮ 11/11/2014
533 ಚಿಕ್ಕಕೆಂಪಯ್ಯ 15/11/2014
534 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ H 17/11/2014
535 ಸುಬ್ಬಣ್ಣ 17/11/2014
536 ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೋಭ 18/11/2014
537 ಮೋಟಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ 21/11/2014
538 ಮೋಟಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ