Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report21-06-2019 02:37:27
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಧಾರವಾಡ 1288 3549 140 2 0 0 159 5138 31 5169
2 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 1048 6804 987 8 2 0 309 9158 548 9706
3 ಕಲಘಟಗಿ 825 911 16 0 0 0 121 1873 81 1954
4 ಕುಂದಗೋಳ 1021 865 91 5 0 0 654 2636 5 2641
5 ನವಲಗುಂದ 1687 1459 223 1 0 0 608 3978 41 4019
  Total: 5869 13588 1457 16 2 0 1851 22783 706 23489
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"