Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report19-06-2019 04:38:11
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಶಹಾಪುರ 2306 3080 176 2 0 0 60 5624 973 6597
2 ಸುರಪುರ 4500 3891 9 7 0 0 174 8581 32 8613
3 ಯಾದಗಿರಿ 1035 10662 5 46 0 0 161 11909 86 11995
  Total: 7841 17633 190 55 0 0 395 26114 1091 27205
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"