Back
District wise Applications refered to tahsildar for Issue of indicative GramThana Sketch for the property Report 21-06-2019 03:16:55
Sl.noApplicant nameDate of application
1 ಹೆಚ್ ಸಿ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ 30/08/2013
2 ಎಮ್ ಸುರೇಶ್ 10/09/2013
3 ಹೆಚ್ ಎನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 19/09/2013
4 ಹೆಚ್ ಎನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 19/09/2013
5 ಹನುಮಂತರಾಜು 17/03/2014
6 ಹೆಚ್ ವಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ 17/03/2014
7 ಚಿಕ್ಕವೀರಪ್ಪ 30/04/2014
8 ಹೆಚ್ ವಿ ರೋಹಿತಾಶ್ವ 19/05/2014
9 ವಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 19/05/2014
10 ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ 19/05/2014
11 ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹರ್ಷಿಣಿ 19/05/2014
12 ಹೆಚ್ ಎಂ ನಾಗರಾಜು 08/09/2014
13 ಸಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ 29/10/2014
14 SAROJAMMA 05/11/2014
15 ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ 30/01/2015
16 ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ 30/01/2015
17 ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ,ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ,ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ,ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ 07/03/2015
18 ಹೆಚ್.ವಿ.ರೋಹಿತಾಶ್ವ 21/07/2015
19 ಮಂಜುನಾಥ ವಿ 06/03/2019
20 ಪದ್ಮಾವತಿ,ಗೋವಿಂದರಾಜು ವಿ 06/03/2019
21 ದೇವಮ್ಮ 07/03/2019
22 ಜಯಮ್ಮ 28/03/2019
23 ಜಯಮ್ಮ 28/03/2019
24 ನಾಗರಾಜು 28/03/2019
25 ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ 16/11/2015
26 ಚನ್ನಪ್ಪ 21/06/2015
27 ಅಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮ 21/06/2015
28 MEENA J 07/07/2015
29 ಚಿಕ್ಕಪಿಳ್ಳಪ್ಪ 01/02/2016
30 ಚಿಕ್ಕಪಿಳ್ಳಪ್ಪ 01/02/2016
31 ರಂಗಮ್ಮಕೋಂ ಗೋವಿಂದಪ್ಪಮತ್ತು ಡಿ.ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಮತ್ತು ತ್ರಿವೇಣಿ 09/04/2014
32 ಟಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 22/04/2014
33 ಲಷ್ಮಮ್ಮ 06/05/2014
34 ರಂಗಮ್ಮ 17/09/2014
35 ಪುಟ್ಟರೆವಮ್ಮ 20/09/2014
36 ಪುಟ್ಟರೆವಮ್ಮ 20/09/2014
37 ಟಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ 30/09/2014
38 ಮುನಿನಾಗಮ್ಮ 18/12/2014
39 ಮರಿಶಾಮಪ್ಪ 16/01/2015
40 ಸಿ ಅರ್ ಉಮೇಶ್ 01/07/2015
41 ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 26/08/2015
42 ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 03/09/2015
43 ಮುನಿಹನುಮಯ್ಯ 21/09/2015
44 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 31/10/2015
45 B.V. PARTHASARATHY,V. SHOBHA RANI 25/11/2015
46 ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಎಂ 23/03/2016
47 ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಎಂ 23/03/2016
48 ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 04/08/2016
49 ಎ.ಶಫೀವುಲ್ಲಾ 08/12/2016
50 M C JAGANNATH 12/05/2014
51 ತಿಮ್ಮಕ್ಕ,ಚನ್ನಿಗಪ್ಪ 21/07/2014
52 ಪುಟ್ಟಮ್ಮ 02/08/2014
53 ಕದರಮ್ಮ 05/08/2014
54 ಮಾಧುರಿ,ಕೆ. ರಾಧಮ್ಮ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗೌರಮ್ಮ 09/09/2014
55 ಮಾಧುರಿ,ಕೆ.ರಾಧಮ್ಮ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗೌರಮ್ಮ 09/09/2014
56 ಎಲ್ ಮಂಜುಳ 27/09/2014
57 ಮಂಜುನಾಥ್ .ವೈ 14/08/2015
58 ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ,ಚಂದ್ರಪ್ಪ.ಎನ್ 21/07/2018
59 ಬಸವರಾಜು 08/08/2018
60 ವಿ.ರುದ್ರೇಶ 08/08/2018
61 ಚುಂಚನಕುಪ್ಪೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಶಿವಕುಮಾರ್.ಬಿ.ಎಸ್ 14/08/2018
62 ಮುದ್ದಯ್ಯ 22/10/2018
63 ಶ್ರೀರಾಮಯ್ಯ 02/11/2018
64 ಜಗಧೀಶ್,ಪದ್ಮ 29/11/2018
65 ಶಿವಕುಮಾರ್. 11/01/2019
66 ಶಿವಕುಮಾರ್. 11/01/2019
67 ಶಿವಕುಮಾರ್. 11/01/2019
68 ವೆಂಕಟೇಶ್.ಪಿ.ಹೆಚ್ 11/01/2019
69 ಯಲ್ಲಮ್ಮ 11/01/2019
70 ಬೈರಮ್ಮ 07/02/2019
71 ಬೈರಮ್ಮ 07/02/2019
72 ಬೈರಮ್ಮ 07/02/2019
73 ಚಿಕ್ಕಹನುಮರೆಡ್ಡಿ 07/02/2019
74 ಚಿಕ್ಕಹನುಮರೆಡ್ಡಿ 07/02/2019
75 ಚಿಕ್ಕಹನುಮರೆಡ್ಡಿ 07/02/2019
76 ರತ್ನಮ್ಮ 12/02/2019
77 ಡಿ. ಶಿವಣ್ಣ 12/02/2019
78 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 12/02/2019
79 ಹೆಚ್. ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 28/02/2019
80 ಪಿ. ನಾಗರಾಜ್ 28/02/2019
81 ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯ 01/03/2019
82 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ .ಎಸ್ 01/03/2019
83 ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ .ಬಿ 01/03/2019
84 ಎಸ್. ಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ 01/03/2019
85 ಎಸ್. ಸಂಪಂಗಿರೆಡ್ಡಿ 01/03/2019
86 ರಾಮಚಂದ್ರ ಚಾರ್ 06/03/2019
87 ಕಾಂತರಾಜು .ಎ.ಪಿ,ನಟರಾಜ್ .ಎ.ಪಿ 11/03/2019
88 ಕಾಂತರಾಜು .ಎ.ಪಿ,ನಟರಾಜ್ .ಎ.ಪಿ 11/03/2019
89 ಗಂಗಯ್ಯ 17/09/2013
90 ಕುಮಾರ.ಜಿ.ಪಿ 05/03/2019
91 ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ 20/09/2013
92 ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ 20/09/2013
93 ನಂದಕುಮಾರ್ ಬಿ 31/10/2013
94 ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ 12/11/2013
95 ವೆಂಕಟ್ಸವಾಮಿ ಎಂ 23/11/2013
96 ಎಂ ರಾಜಪ್ಪ 23/11/2013
97 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ದಾಸಪ್ಪ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮಯ್ಯ 03/01/2014
98 ಮುನಿರಾಜು ಹೆಚ್ 06/02/2014
99 ಯಲ್ಲಮ್ಮ 26/02/2014
100 ಮುನಿಯಮ್ಮ 26/02/2014
101 ಹೆಚ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ 25/03/2014
102 ಸಡುಪಯ್ಯ 04/06/2014
103 ವಿ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ 10/06/2014
104 ವಿ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ 10/06/2014
105 ವಿ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ 10/06/2014
106 ವಿ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ 10/06/2014
107 ವಿ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ 10/06/2014
108 ವಿ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ 10/06/2014
109 ವಿ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ 10/06/2014
110 ವಿ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ 10/06/2014
111 ವೀರಪ್ಪ 10/06/2014
112 ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ 28/08/2014
113 ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ 28/08/2014
114 ವೆಂಕಟಪ್ಪ 18/09/2014
115 ವೈ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ 29/10/2014
116 MADAB SARDAR 13/04/2017
117 NAGARATHNAMMA 02/05/2017
118 LAKSHMAMMA 03/05/2017
119 LAKSHMAMMA 03/05/2017
120 LAKSHMAMMA 03/05/2017
121 LAKSHMAMMA 03/05/2017
122 LAKSHMAMMA 03/05/2017
123 LAKSHMAMMA 03/05/2017
124 LAKSHMAMMA 03/05/2017
125 LAKSHMAMMA 03/05/2017
126 LAKSHMAMMA 03/05/2017
127 LAKSHMAMMA 03/05/2017
128 SADASHIVAIAH 03/05/2017
129 MUNIRAJU 03/05/2017
130 SHIVASHANKARAPPA K N 03/05/2017
131 MUNEERAMMA 30/05/2017
132 ರಾಮಚಂದ್ರ 24/08/2013
133 ವಿ.ವೆಂಕಟಪ್ಪ 03/09/2013
134 ಹನುಮಂತಯ್ಯ 05/09/2013
135 ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ 19/09/2013
136 ಆರ್.ಉಷಾ 12/12/2013
137 ಕೆ.ಎಸ್.ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ 14/02/2014
138 ರಂಗಸ್ವಾಮಿ 08/09/2014
139 NAGESH T 17/05/2017
140 SAGAYARAJ 22/05/2017
141 SAGAYARAJ 23/05/2017
142 ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ 22/11/2017
143 ರೇಣುಕಮ್ಮ 04/12/2017
144 ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರ್ 02/03/2018
145 ದಾನಪ್ಪ ಜಿ ಅಕ್ಕ 20/03/2018
146 ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ 23/03/2018
147 ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ 05/04/2018
148 ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ 05/04/2018
149 ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ 05/04/2018
150 ರುದ್ರಮ್ಮ 24/04/2018
151 ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ 24/04/2018
152 ಕೆ.ಎಂ.ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ 17/05/2018
153 ಜಯರಾಜ್.ಜೆ 17/05/2018
154 ಜಯರಾಜು ಜೆ 13/06/2018
155 ಶ್ರೀಧರ್ 10/07/2018
156 ಕಾರ್ಮೆಲ್ (ಕಮೇಲಪ್ಪ) 01/09/2018
157 ಸಮಾಧಾನ ರಾಣಿ 03/09/2018
158 ಎ ಜೋಸೆಫ್ 03/09/2018
159 ಎ ನತಾನಿಯಲ್ ಎ ಲತೀನ್ 03/09/2018
160 ಎ ನತಾನಿಯಲ್ ಎ ಲತೀನ್ 03/09/2018
161 ಎ ನತಾನಿಯಲ್ ಎ ಲತೀನ್ 03/09/2018
162 ಯಲ್ಲಮ್ಮ 01/12/2018
163 ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ 07/12/2018
164 ಯಲ್ಲಮ್ಮ 10/12/2018
165 ಯಲ್ಲಮ್ಮ 11/12/2018
166 ಲೂರ್ದುಮೇರಿ ಉರುಪ್ ಸುಧಾಬೇಬಿ 11/12/2018
167 ವಿಕ್ಡರ್ ಮಚೊಡೊ 12/12/2018
168 ಸೌಭಾಗ್ಯ 12/12/2018
169 ಪಟಾಲಪ್ಪ 03/01/2019
170 ಜಯಮ್ಮ 17/01/2019
171 ಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ,ಟಿ ನಂಜಪ್ಪ 20/02/2019
172 ನಿರ್ಮಲ 22/02/2019
173 ಎಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 15/03/2019
174 ಬೀರಪ್ಪ ಎಂ 15/03/2019
175 ಇಂದ್ರ ಬಿ ಸಿ 15/03/2019
176 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 30/12/2014
177 ದೇವರಾಜು.ವಿ 30/12/2014
178 HARISH H R 26/12/2014
179 ಆಂಜನಮೂರ್ತಿ 24/02/2015
180 ಮುನಿಕೃಷ್ಣಯ್ಯ 26/03/2015
181 ಎಸ್.ಕೋಮಲ 27/08/2015
182 ಸಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 20/05/2016
183 ರಾಜಣ್ಣ 30/05/2016
184 ಮುನಿಯಪ್ಪ 31/05/2016
185 ವೆಂಕಟೇಶ್ 18/07/2016
186 ಸರಸ್ವತಿಬಾಯಿ 06/08/2016
187 DYAVAMMA 18/10/2016
188 S GANGAIAH 28/10/2016
189 ಕೆ ಎಂ ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ 16/03/2017
190 UMESH B KARI,SAVITHA UMESH KARI 07/05/2017
191 ಬಾಲಾಜಿ ಎನ್ 29/05/2018
192 ಬಾಲಾಜಿ ಎನ್ 29/05/2018
193 ಪಿ.ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ 29/09/2018
194 ದಾನೇಗೌಡ ಎಸ್ ಹೆಚ್,ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ ಎಸ್ ಹೆಚ್,ಮುನಿವೆಂಕಟೇಗೌಡ ಎಸ್ ಹೆಚ್ 26/10/2018
195 ದಾನೇಗೌಡ ಎಸ್ ಹೆಚ್,ಮುನಿವೆಂಕಟೇಗೌಡ ಎಸ್ ಹೆಚ್,ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಎಸ್ ಹೆಚ್ 26/10/2018
196 MUNEGOWDA 30/11/2018
197 ಸಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ 21/01/2019
198 ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ 21/01/2019
199 ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ 21/01/2019
200 ಪದ್ಮಮ್ಮ 05/02/2019
201 ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 21/09/2013
202 ಕಮಲ 04/01/2014
203 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 26/02/2015
204 ಟಿ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ 18/07/2016
205 ಮಹಾದೇವಯ್ಯ 21/07/2016
206 ಗೌರಿಶಂಕರ 05/08/2016
207 ನರಸಮ್ಮ 05/08/2016
208 ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜು 19/09/2016
209 ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜು 19/09/2016
210 ರಾಧ 20/09/2016
211 ಅಶ್ವಥ್ಥಮ್ಮ 31/05/2017
212 ಟಿ. ದೇವರಾಜ್ 05/07/2017
213 ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ 17/07/2017
214 ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ 13/11/2017
215 ಮುದ್ದರಂಗಮ್ಮ 13/11/2017
216 ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇ ಹನುಮಯ್ಯ 04/05/2018
217 ಸಿ.ಗೋವಿಂದಯ್ಯ 11/09/2018
218 ಗಾಯಿತ್ರಮ್ಮ 14/09/2018
219 ಸಿ ಎಂ ರಘೋತ್ತಮ 12/12/2014
220 ಎನ್. ಗಾಯಿತ್ರಿ 11/02/2015
221 ನಾಗರಾಜು,ಪುಟ್ಟಮ್ಮ 23/03/2015
222 ವೈ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್,ಎನ್. ನವೀನ್ 08/04/2015
223 ಬಿ.ಎಂ. ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್,ಆರ್.ಎನ್. ಸೌಜನ್ಯ 09/04/2015
224 ಪ್ರೇಮ 28/04/2015
225 ಜಿ. ನಾರಾಯಣ ಕುಮಾರ್ 08/05/2015
226 ಪಿ.ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 19/05/2015
227 ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮಂಗಳ 30/05/2015
228 ವೈ ಜಿ ಮುರಳಿ ಪಾಟೀಲ್ 17/06/2015
229 ಕೆ.ಸವಿತ 30/06/2015
230 ಜಯಮ್ಮ 04/07/2015
231 ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ 04/07/2015
232 ಎ.ಎನ್. ಸರೋಜಮ್ಮ 16/07/2015
233 ಕಾಟಮ್ಮ 21/07/2015
234 ಕಾಟಮ್ಮ 21/07/2015
235 ಆಂಜಿನಪ್ಪ 21/07/2015
236 ಶ್ರೀನಿವಾಸ 21/07/2015
237 ಶಿವಣ್ಣ ಎನ್ 17/06/2015
238 ಕೆ ವಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ 24/07/2015
239 ಪೂಜಪ್ಪ 19/10/2015
240 ಭದ್ರಾಚಲ ಎಚ್ 05/12/2015
241 ಪಟಾಲಮ್ಮ 19/12/2015
242 ಗಂಗಮ್ಮ 24/01/2017
243 ಯಲ್ಲಮ್ಮ 24/01/2017
244 ಕೆ ಪಿ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ 27/01/2017
245 ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ 27/01/2017
246 ಶಂಕರಮ್ಮ 07/07/2017
247 ಕೆ ಆರ್ ಪವಾಡಿಯಪ್ಪ 21/08/2017
248 ಕೆ ಆರ್ ಪವಾಡಿಯಪ್ಪ 21/08/2017
249 ಗಂಗಮ್ಮ 07/10/2017
250 ಸರೋಜಮ್ಮ 30/12/2017
251 ಮುನಿರಾಜು ಕೆ 18/08/2018
252 ಗಂಗಯ್ಯ 01/08/2014
253 ನಾಗಪ್ಪ 01/08/2014
254 ತಿಮ್ಮಕ್ಕ 01/08/2014
255 ಮುನಿರ್ ಖಾನ್ 01/09/2014
256 ಸೈಯದ್ ಇಮ್ರಾನ್ 29/10/2014
257 ಸೈಯದ್ ಇಮ್ದಾದ್,ಸೈಯದ್ ಸಜ್ಜಾದ್ ಪಾಷ್ 29/10/2014
258 ಹಯಾತ್ ಖಾನ್ ಉ ಶಫೀವುಲ್ಲಾಖಾನ್ 17/11/2014
259 ಮಹಬೂಬ್ ಖಾನ್ 17/11/2014
260 ಸಯಿದಾ ಖಾತೂನ್ 01/01/2015
261 ಹಾಜಿರ ಖಾತೂನ್ 01/01/2015
262 ಮುಜಾಮಿಲ್ ಖಾನ್ 01/01/2015
263 ಶಾಹುಖಾನ್ 01/01/2015
264 ನಯಾಜ್ ಖಾನ್ 01/01/2015
265 ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್ 01/01/2015
266 ಯಲ್ಲಪ್ಪ 01/01/2015
267 ಶಂಶುನ್ನಿಸಾ 13/03/2015
268 ಮುನಿರಾಜು 21/05/2015
269 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ 05/06/2015
270 ಎಂ ಸಂಪಂಗಿ 03/08/2015
271 ಯಲ್ಲಪ್ಪ 23/09/2015
272 ರಾಜಮ್ಮ 19/11/2015
273 ಶ್ರೀನಿವಾಸ 23/11/2015
274 ತಾಯಮ್ಮ 23/11/2015
275 ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ 23/11/2015
276 ರಾಜಮ್ಮ 02/12/2015
277 ಫಯಾಜ್ ಉಲ್ಲಾಖಾನ್ 13/01/2016
278 S N ಗೋಪಿನಾಥರಾವ್ 31/05/2016
279 ನಾಗರಾಜು 01/09/2016
280 ಬಿರಾಮ್ ಸಾಬ್ 02/11/2016
281 ಎಸ್ ಕೆ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ 09/06/2017
282 ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 31/08/2017
283 ಸರಸ್ವತ್ತಮ್ಮ ,ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ 31/10/2017
284 Y.S.ನಾಗಭೂಷಣರಾವ್ 24/02/2018
285 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ 24/02/2018
286 HEMAVATHI 09/03/2018
287 KRISHNAPPA 13/03/2018
288 JAYARAM REDDY 15/03/2018
289 ಎಸ್ ಜಗದಾಂಬ 19/05/2018
290 ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ 04/07/2018
291 ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ 06/07/2018
292 ಟಿ ರೇಣುಕಾ ರೆಡ್ಡಿ 13/07/2018
293 ಎಚ್ ಇರಸಪ್ಪ 13/07/2018
294 ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ 13/07/2018
295 ಸಿ ಎಲ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 17/07/2018
296 ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ 17/07/2018
297 ವನಜಮ್ಮ,ಗೋಪಿನಾಥ್ ಎನ್ 19/07/2018
298 ಯಲ್ಲಮ್ಮ 19/07/2018
299 ಗೌರಮ್ಮ 20/07/2018
300 ಗೌರಮ್ಮ 20/07/2018
301 ವೆಂಕಟಮ್ಮ 10/08/2018
302 VENKATARAJU 20/08/2018
303 HARISH S K 20/08/2018
304 RAJAMMA 20/08/2018
305 RAJAMMA 20/08/2018
306 MADDURAMMA 20/08/2018
307 MADDURAMMA 20/08/2018
308 MADDURAMMA 20/08/2018
309 ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 20/08/2018
310 ಅಮ್ಮಯ್ಯ,ಗೌರಮ್ಮ 28/08/2018
311 ಎಸ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್,ಸತೀಶ್ ಬಾಬು ಎಸ್ 29/08/2018
312 ಎಂ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 29/08/2018
313 ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ 29/08/2018
314 ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 29/08/2018
315 ರಾಜಣ್ಣ 17/09/2018
316 ಕೆ.ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರೀ 16/09/2013
317 ಕೆ.ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರೀ 16/09/2013
318 ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 11/03/2014
319 ರಾಜಪ್ಪ 28/03/2014
320 S N LAKSHMAN REDDY 23/10/2018
321 S N LAKSHMAN REDDY 23/10/2018
322 ರುಕ್ಕಮ್ಮ 05/11/2018
323 ಯಲ್ಲಮ್ಮ 05/11/2018
324 ರುಕ್ಮಿಣಿಯಮ್ಮ 10/12/2018
325 ರುಕ್ಮಿಣಿಯಮ್ಮ 10/12/2018
326 ಸರಸ್ವತಮ್ಮ 18/12/2018
327 ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ 17/01/2019
328 ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ 17/01/2019
329 ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ 17/01/2019
330 ಮುನಿಯಪ್ಪ 23/01/2019
331 ರಾಧಮ್ಮ 31/01/2019
332 ರಾಮಕ್ಕ 31/01/2019
333 ಶಂಬಯ್ಯ ಎನ್ 18/02/2019
334 ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 08/03/2019
335 ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 08/03/2019
336 ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 08/03/2019
337 ಶಂಬಯ್ಯ ಎನ್,ನಾಗರಾಜ್ 11/03/2019
338 ಮೀನಾಕ್ಷಿ 11/03/2019
339 ಆರ್ ಶಿವಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ 03/04/2019
340 ಎಮ್ ಜಿ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 24/04/2019
341 ಎಮ್ ಜಿ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 24/04/2019
342 ಎ ಪ್ರಕಾಶ್ 30/04/2019
343 ರಾಮಯ್ಯ 30/04/2019
344 ನಾಗರಾಜರೆಡ್ಡಿ ಎನ್ 30/04/2019
345 ಎನ್ ರಾಜಪ್ಪ 30/04/2019
346 KRISHNAPPA C 08/11/2017
347 T V NAGARAJU 17/11/2017
348 MUNIRAJU 04/12/2017
349 MUNIRAJU 04/12/2017
350 VENKATESHAPPA 01/01/2018
351 CHIKKAMUNIYAPPA 11/01/2018
352 K NARAYANASHETTY 22/01/2018
353 NARAYANASHETTY 22/01/2018
354 AMBUJAKSHI P 24/02/2018
355 MUNIYAMMA 24/02/2018
356 VENKATESH 08/03/2018
357 KRISHNAPPA 08/03/2018
358 ASHWATHACHARY M A 17/03/2018
359 CHIKKA VENKATAMMA 28/03/2018
360 RATHNAMMA 28/03/2018
361 RAJAPPA K,MANJUNATHA K 03/05/2018
362 NARAYANAPPA 21/05/2018
363 NARAYANAPPA 04/06/2018
364 VENKATAPATHI 05/06/2018
365 VENKATAPATHI 05/06/2018
366 R SURESH KUMAR 05/06/2018
367 BHAGYAMMA 12/06/2018
368 BHAGYAMMA 12/06/2018
369 RADHAKRISHNA 14/06/2018
370 RAMESH 14/06/2018
371 RAJAPPA 09/07/2018
372 SHARADAMMA 13/07/2018
373 SHARADAMMA 13/07/2018
374 R SRINIVASAIAH 19/07/2018
375 T S NAGARAJU 19/07/2018
376 R SRINIVASAIAH 19/07/2018
377 R SRINIVASAIAH 19/07/2018
378 MUNIYAMMA 23/07/2018
379 AMMAYAMMA 02/08/2018
380 PARVATHAMMA 03/08/2018
381 PARVATHAMMA 03/08/2018
382 KEMPAMMA 20/08/2018
383 NARAYANAPPA 21/08/2018
384 ಜಯಮ್ಮ 04/10/2018
385 HEMAVATHI 25/10/2018
386 ನಾಗಪ್ಪ 22/12/2018
387 ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 01/01/2019
388 KALAVATHI 16/01/2019
389 JAYAMMA 16/01/2019
390 RATHNAMMA 30/01/2019
391 SAMPANGAPPA 12/03/2019
392 VENKATESH M 12/03/2019
393 ವರದರಾಜು ಉರುಫ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ 13/03/2019
394 KRISHNA KUMAR K R 07/06/2014
395 ಗುರಪ್ಪ 18/12/2015
396 ನಾಗರಾಜು 28/06/2017
397 ಮುನಿರಾಜು 28/06/2017
398 ಗೋವಿಂದರಾಜು 28/06/2017
399 ವೆಂಕಟೇಶ್ 28/06/2017
400 ನರಸಪ್ಪ 12/09/2017
401 ನರಸಪ್ಪ 13/09/2017
402 ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಿ 18/01/2018
403 ಚನ್ನಮ್ಮ 23/01/2018
404 ನಂಜಮ್ಮ 27/01/2018
405 ವೆಂಕಟೇಶ್ 20/03/2018
406 ರಾಜಣ್ಣ ಹೆಚ್ ,ಗೋಪಿನಾಥ ಹೆಚ್ 30/05/2018
407 ಮುನಿಯಮ್ಮ 07/06/2018
408 ವೆಂಕಟಾಚಲಚಾರಿ 07/06/2018
409 ರಮಾ ದೇವಿ 07/06/2018
410 ಟಿ ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ 14/06/2018
411 ಗೌರಮ್ಮ 16/08/2018
412 ನಾರಾಯಣ 18/08/2018
413 ಮಂಜುಳ 18/08/2018
414 ವೆಂಕಟೇಶ್ 18/08/2018
415 ನಂಜುಂಡಪ್ಪ 21/08/2018
416 ರವಿಕುಮಾರ್ 26/08/2013
417 ಬಿ ಆರ್ ರಾಧಮ್ಮ 23/10/2013
418 ಬಿ ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ 23/10/2013
419 ಶೈಲಜಾ 19/11/2013
420 ಪದ್ಮ 21/11/2013
421 ಸೋಮಶೇಖರ್ ವಿ 16/12/2013
422 ರಾಮಾಂಜಿನಿ 16/12/2013
423 ಇಂದ್ರಮ್ಮ 27/12/2013
424 ಮುನಿಯಮ್ಮ 27/12/2013
425 ಮುನಿಯಮ್ಮ 27/12/2013
426 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ 27/12/2013
427 ಮರಿಯಾಚಾರಿ 24/01/2015
428 ಮರಿಯಾಚಾರಿ 29/01/2015
429 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಸಿ ಕೆ 04/03/2015
430 ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ 05/03/2015
431 ಸುಜ್ಞಾನಚಾರಿ 11/03/2015
432 ವೆಂಕಟೇಶ್ 17/03/2015
433 ನಂಜಮ್ಮ 18/03/2015
434 CHINNAPPA 15/02/2018
435 ನ್ಯಾತರೆಡ್ಡಿ 07/03/2018
436 NAIR PRATISH PRASANNAKUMARAN,THANKAMANI P NAIR 23/03/2018
437 ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಯಪ್ಪ 23/03/2018
438 ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಯಪ್ಪ 23/03/2018
439 ರತ್ನಮ್ಮ 24/03/2018
440 ವೈ . ಮುನಿರಾಜು 07/06/2018
441 ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ 14/06/2018
442 ಎಂ . ರಾಮಕ್ಕ 29/06/2018
443 ಆರ್ . ಮರಿಸ್ವಾಮಪ್ಪ 19/07/2018
444 ಆರ್ ವೇದಮೂರ್ತಿ ,ಮಂಜುಳ ಎಸ್. ವಿ 02/11/2018
445 ಆರ್. ವೇದಮೂರ್ತಿ ,ಮಂಜುಳ ಎಸ್ ವಿ 02/11/2018
446 ಕೆ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ 24/09/2016
447 ಕೆ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ 24/09/2016
448 ಎಸ್.ಚಿದಂಬರೇಶ್ 26/07/2017
449 ಉಮೇಶ್ 26/07/2017
450 ಉಮೇಶ್ 26/07/2017
451 ಉಮೇಶ್ 27/07/2017
452 ಚಿದಂಬರೇಶ್ 27/07/2017
453 ಚಿದಂಬರೇಶ್ 27/07/2017
454 ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ 27/07/2017
455 ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ 02/08/2017
456 ರುದ್ರೇಶ್.ಕೆ.ಸಿ 23/09/2017
457 ಪಿ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 26/09/2017
458 ಉಷಾದೇವಿ 26/09/2017
459 ಸುಧಾದೇವಿ 26/09/2017
460 ಉಮೇಶ್ 26/09/2017
461 ಕೆ.ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ 09/01/2018
462 ಚಂದ್ರಪ್ಪ.ವಿ 07/03/2018
463 ಚಂದ್ರಪ್ಪ.ವಿ 07/03/2018
464 ಚನ್ನಬಸಮ್ಮ 10/04/2018
465 ಎ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 20/12/2014
466 ಡಿ ಆರ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 12/02/2015
467 ಡಿ ಆರ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 12/02/2015
468 ಕರಗಮ್ಮ 20/11/2015
469 ಸಿ ಎಂ ನಾಗರಾಜು 10/05/2017
470 ಮುನಿಮಾರೇಗೌಡ 19/08/2017
471 ಡಿ ಸಿ ಬೈಲಪ್ಪ 18/09/2017
472 ಎಂ ಎನ್ ಮಂಜುಳ 27/11/2017
473 ನಾಗರಾಜು 09/01/2018
474 ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೋಭ 18/11/2014
475 ಚನ್ನಬೈರಪ್ಪ 13/04/2015
476 ಟಿ.ಎಸ್. ರಾಜಣ್ಣ 16/04/2015
477 ದೊಡ್ಡತಿಮ್ಮಯ್ಯ 22/06/2015
478 ಅಣ್ಣೇಗೌಡ ಕೆ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ,ಕಾಂತರಾಜ್ ಎಸ್ ಎನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ವೇತನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ 07/07/2015
479 ಟಿ ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ 25/08/2015
480 ಮಂಜುನಾಥ್ ಉರುಫ್ ಮಂಜಪ್ಪ 25/08/2015
481 ಟಿ ಸಿ ಚೇತನ್ 05/12/2015
482 ಎಂ ಎನ್ ನಂದಿನಿ 05/12/2015
483 ಟಿ ಸಿ ಚೇತನ್,ಸಿ ಪಾರ್ವತಿ 23/12/2015
484 ಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ 19/07/2016
485 ಟಿ ಕೆ ಗಾಳಿಹನುಮಕ್ಕ 14/09/2016
486 ಚಂದ್ರಿಕಾ ಎಸ್ 15/05/2017
487 ವಸಂತ. ಎನ್ 26/09/2017
488 ವಸಂತ. ಎನ್ 26/09/2017
489 ಶ್ರೀ. ಹನುಮೇಗೌಡ,ಶ್ರೀ. ಮೂಡಲಪ್ಪ 19/10/2017
490 ಶ್ರೀಮತಿ. ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 31/10/2017
491 ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುನಂದ 04/11/2017
492 ವೆಂಕಟೇಶ್. ಪಿ. ಸಾರಥಿ 10/11/2017
493 ನಾಗೇಶ್,ರಾಮಸ್ವಾಮಿ 12/12/2017
494 ಟಿ. ಜಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 27/12/2017
495 ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 27/12/2017
496 ಬಿ ಎನ್ ಭಾಗ್ಯ 31/07/2018
497 ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ 04/10/2018
498 ಕೆಂಪಮ್ಮ,ಕೆ ವಿ ವೆಂಕಟಶ್ ಮೂರ್ತಿ 02/11/2018
499 ಹೆಚ್. ಮಂಗಳ 03/01/2019
500 ರಾಜಣ್ಣ 09/01/2019
501 ಎಸ್ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ 24/01/2019
502 ವೀರೇಶ್ 11/02/2019
503 ವೆಂಕೋಬರಾವ್ 27/02/2019
504 ದೊಡ್ಡಹನುಮಂತಯ್ಯ 02/03/2019
505 ಸಿ ಪಿ ರತ್ನಮ್ಮ 07/03/2019
506 ಎಂ .ಶಿವರಾಂ 12/09/2013
507 ಎಸ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 01/10/2013
508 ಬಿ.ಜಿ. ಲತಾ 21/01/2014
509 ಮುನಿಸ್ವಾಮಾಚಾರಿ 22/04/2014
510 ನಾಗರಾಜು 22/04/2014
511 ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 29/04/2014
512 ಧನಪಾಲ್ 27/05/2015
513 SAMPANGI RAMAYYA 25/06/2015
514 SAMPANGI RAMAYYA 25/06/2015
515 ಜಿ.ಗೋಪಾಲ 19/09/2015
516 ಜಿ.ಗೋಪಾಲ 19/09/2015
517 ಗಂಗಮ್ಮ 04/04/2018
518 ಇಂದ್ರಾಣಮ್ಮ 06/04/2018
519 ಪ್ರಭು ಎನ್ ಬಿ 13/06/2018
520 ಆಂಜಿನಪ್ಪ 03/07/2018
521 ಹನುಮಕ್ಕ 08/08/2018
522 ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ 08/08/2018
523 ಶೋಭ ಎ 30/08/2018
524 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 06/09/2018
525 ಗಾಳಮ್ಮ 06/09/2018
526 ಎಂ ನಾಗೇಂದ್ರ 14/09/2018
527 ಜಯಮ್ಮ 14/09/2018
528 ಸೋಮಣ್ಣ 30/10/2018
529 ನಾಗರಾಜು ಎಸ್ ವಿ 28/11/2018
530 SHANTHI PANDIA 03/01/2019
531 ಡಿ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ 22/02/2019
532 ವೆಂಕಟಬೈಲಪ್ಪ 29/04/2019
533 ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 04/09/2013
534 ಸೂಸಪ್ಪ 04/09/2013
535 ಸಿ ಮಹದೇವಯ್ಯ 24/11/2018
536 ರೆಹಮಾನ್ ಷರೀಫ್ 22/12/2018
537 ರೈಮಾನ್ ಷರೀಫ್ 05/01/2019
538 ಅಶ್ವಿನಿ ಎ 10/01/2019
539 ಮುನಿರಾಜು 10/01/2019
540 ರೆಹಮಾನ್ ಶರೀಫ್ 05/02/2019
541 ಕೆ ಎನ್ ರಾಮಯ್ಯ 20/02/2019
542 ವಿ ಬಾಬು 27/02/2019
543 ಸಿ ಎಂ ತಾಯಣ್ಣ 27/02/2019
544 ಕೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ 26/03/2019
545 ಟಿ ನಾಗರಾಜು 02/04/2019
546 ಕೆ.ವಿ.ಉಮೇಶ್, ಕೆ.ವಿ.ಮಹೇಶ್ 11/04/2019
547 ಪುಟ್ಟರಾಜು 25/04/2019
548 ಅಲುಮೇಲಮ್ಮ 02/05/2019
549 ಗಾಳಮ್ಮ 04/05/2019
550 ಸಿ. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ 14/01/2016
551 ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 03/08/2017
552 ಮಂಗಳಮ್ಮ 03/08/2017
553 ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯ್ಯ 20/09/2017
554 ಎ ವಿ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಶೆಟ್ಟಿ 07/11/2017
555 ಟಿ ರಾಜೇಶ್ 17/02/2018
556 ಬಿ ಎಲ್ ಶೇಖರ್ 03/07/2018
557 ರಾಜಪ್ಪ 27/07/2018
558 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 02/02/2019
559 ನಾಗಾರ್ಜುನ 28/02/2019
560 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 16/03/2019
561 ಕೆ ಎನ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ 18/03/2019
562 ಕೆ ಎನ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ 18/03/2019
563 ಪಿ.ನಾಗರಾಜು 03/05/2019
564 ಬಿ ಪಿ ಗಂಗಾಧರ್ 03/05/2019
565 ರಾಮಯ್ಯ 24/09/2016
566 ರಾಮಯ್ಯ 24/09/2016
567 ಎಂ.ಜಯರಾಮಯ್ಯ 29/11/2016
568 ಎಂ.ಜಯರಾಮಯ್ಯ 29/11/2016
569 ಆರ್. ಮಾರೇಗೌಡ 06/12/2016
570 ದೇವರಾಜು,ಮುನಿಕೃಷ್ಣ 23/01/2017
571 ನಾಗಮ್ಮ 08/05/2017
572 ಸೋಮಶೇಖರ್ 07/08/2017
573 ವೆಂಕಟಮ್ಮ 16/08/2017
574 ಹೆಚ್ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ 23/10/2017
575 ಹೆಚ್ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ 31/10/2017
576 ಸಿ ಪಿ ಶೋಭಾ 10/11/2017
577 ಸಿ.ಮಂಜುಳ 15/11/2017
578 ಗೌರಮ್ಮ 16/03/2018
579 ಗೌರಮ್ಮ 16/03/2018
580 ಮುನಿಭೈರಪ್ಪ 28/06/2018
581 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 02/08/2018
582 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 07/08/2018
583 ನಂಜಮ್ಮ 03/09/2018
584 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 28/11/2018
585 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 29/11/2018
586 ಹೆಚ್ಎಲ್ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ 27/12/2018
587 ಎಸ್ಬಿ ರುದ್ರಮುನಿ 07/01/2019
588 ಎಸ್ ಬಿ ರುದ್ರಮುನಿ 07/01/2019
589 ಮುನಿಭೈರಪ್ಪ 11/01/2019
590 ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮ 11/02/2019
591 ಆನಂದ್,ಹನುಮಂತಗೌಡ ಎಸ್ 12/02/2019
592 ಶೋಭ.ಬಿ 23/03/2019
593 ಶೋಭ.ಬಿ 23/03/2019
594 ಚಿನ್ನಮ್ಮ 29/03/2019
595 ಆರ್. ಶಿವಣ್ಣ 23/04/2019
596 ಆರ್. ಶಿವಣ್ಣ 23/04/2019
597 ನಾಗಮ್ಮ 30/04/2019
598 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 17/10/2014
599 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 17/10/2014
600 ಚಂದ್ರಮ್ಮ 17/10/2014
601 ಸೌಮ್ಯ ಬಾಯಿ ಇ 20/12/2014
602 ಎ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 08/01/2015
603 ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 23/01/2015
604 ಆರ್ .ಮಾರೇಗೌಡ 31/01/2015
605 ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 31/01/2015
606 ಅಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮ 31/01/2015
607 ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 16/02/2015
608 ಆರ್ ಮಾರೇಗೌಡ 16/02/2015
609 ಹೆಚ್ ಆರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ 16/02/2015
610 ಹೆಚ್ ಜಿ ಭೀಮರಾವ್ 25/02/2015
611 ನಾಗೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಕೆ ,ಮುರಳಿಧರ್ ಹೆಚ್ ಕೆ 25/02/2015
612 ಜಗದೀಶ್ 18/03/2015
613 ಹೆಚ್ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 01/04/2015
614 ಹೆಚ್ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 01/04/2015
615 ಗೌರಮ್ಮ 01/04/2015
616 ಟಿ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ 02/04/2015
617 ಶೋಭ ಸಿ ಪಿ 02/04/2015
618 ಸಿ ಪಿ ಶೋಭ 02/04/2015
619 ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಾಬು 11/05/2015
620 ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಾಬು 11/05/2015
621 ವೆಂಕಟೇಶಶೆಟ್ಟಿ 11/05/2015
622 ವೆಂಕಟೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ 11/05/2015
623 ಶ್ರೀನಿವಾಸ 11/05/2015
624 ಶ್ರೀನಿವಾಸ 11/05/2015
625 ಗೌರಮ್ಮ 19/05/2015
626 ರಂಗಮ್ಮ 04/12/2015
627 ರಂಗಮ್ಮ 04/12/2015
628 ರಂಗಮ್ಮ 04/12/2015
629 ರಾಜಣ್ಣ,ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ 07/12/2015
630 ಚಂದ್ರಕಲಾ 20/05/2016
631 ಆರ್.ಸುನೀಲ್ 25/05/2016
632 ಎಂ ಚಂದ್ರಾಚಾರಿ 17/04/2017
633 ಎಂ ಕೆ ಮುನಿರಾಜು 29/12/2015
634 A.R SRINIVAS 21/03/2016
635 ಟಿ.ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ 06/04/2016
636 ಹನುಮಂತಪ್ಪ 04/05/2016
637 ನಾಗರಾಜು 06/05/2016
638 ನಾಗರಾಜು 23/05/2016
639 ಶಂಕರಮ್ಮ 20/10/2015
640 GHAVER CHAND PARAJAPATH 21/10/2015
641 ರಿಜ್ವಾನ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ 26/10/2015
642 ರಿಜ್ವಾನ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ 26/10/2015
643 ರಿಜ್ವಾನ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ 26/10/2015
644 ರಿಜ್ವಾನ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ 26/10/2015
645 ರಾಜಮ್ಮ 26/10/2015
646 ರಾಜಮ್ಮ 26/10/2015
647 ಸುಬ್ರಮಣಿ 09/11/2015
648 ಸುಬ್ರಮಣಿ 09/11/2015
649 ಕಾಂತಮ್ಮ 20/11/2015
650 ಅಮಾನುಲ್ಲಾಖಾನ್ 06/01/2016
651 ಶ್ರೀಧರ ಎಂ 06/07/2016
652 ಹೆಚ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ 31/08/2016
653 ಕೆ.ಜ್ಯೋತಿ 26/10/2016
654 ಎನ್ ಸುಧಾಕರ್ 28/10/2016
655 ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ವೈ 28/10/2016
656 ಶಾಂತಮ್ಮ 02/11/2016
657 ಎಸ್ ಎಲ್ ನಾಗರಾಜು 15/12/2016
658 ಎಸ್ ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡ್ಡಿ 29/12/2016
659 ಎಸ್ ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡ್ಡಿ 29/12/2016
660 ಮಮತ ಎ 02/01/2017
661 ಮಧು ಸೂದನ್ ಸಿ,ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ 28/01/2017
662 ಮಂಜುಳ 13/02/2017
663 ದಿಲ್ ಶಾದ್ ಬೇಗಂ 21/02/2017
664 ವಿ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ 28/02/2017
665 ಮುನಿರಾಜು 06/03/2017
666 ಚಿನ್ನಪ್ಪ 13/03/2017
667 ನಸೀಮಾ 15/07/2017
668 ಜುಬ್ಬೇರ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ 26/07/2017
669 ಹೆಚ್ ಕೆ ಶಶಿಧರ್ 26/07/2017
670 ಎಸ್ ನಾಗರಾಜು 19/08/2017
671 ಕೋಮಲ 22/09/2017
672 ಎಸ್ ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 22/09/2017
673 ಎಂ ಷಬ್ಬೀರ್ ಆಹಮದ್ 12/10/2017
674 ರತ್ನಮ್ಮ 08/11/2017
675 ರತ್ನಮ್ಮ 08/11/2017
676 ಹೆಚ್ ಆರ್ ರಂಗಾಚಾರ್ 18/11/2017
677 ಅಸ್ಲಂ ಖಾನ್ ,ಗೌಸೀಯಾಬಾನು 08/12/2017
678 M.BAKHAR SHAREEF 21/12/2017
679 SYED SHUKOOR 21/12/2017
680 ಎಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ 03/01/2018
681 ಎಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 03/01/2018
682 ಖುರ್ಷೀದ್ ಜಾನ್ 06/01/2018
683 ಎಸ್ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ 12/01/2018
684 ಎಸ್ ಆರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ 12/01/2018
685 MAHMOODA KHANUM 08/03/2018
686 ಮಹದೇವಮ್ಮ 08/03/2018
687 ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಪುಷ್ಪಲತಾ 02/08/2018
688 ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಉರುಫ್ ಶ್ರೀಧರ್ 20/08/2018
689 Y ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ 05/09/2018
690 ಆರ್.ಸರವಣನ್ 10/09/2018
691 ಎಸ್ ವಿ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ 11/09/2018
692 ರಮಾಮಣಿ 06/10/2018
693 ರಮಾಮಣಿ 15/10/2018
694 ರಮಾಮಣಿ 15/10/2018
695 ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ 05/11/2018
696 NAWAZ KHATOON 15/12/2018
697 ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ 19/08/2013
698 ಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ 19/08/2013
699 ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ 18/11/2013
700 ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್ 18/11/2013
701 ಕೆ.ರಮೇಶ್ 18/11/2013
702 ಜಯರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 01/10/2014
703 ಹೆಚ್ ಎಮ್ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ 01/10/2014
704 ನಾರಾಯಣಮ್ಮ 01/10/2014
705 ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ 22/12/2014
706 ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ 30/07/2015
707 ವಸಂತ 19/11/2015
708 ಸಾಕಮ್ಮ 13/01/2016
709 ಬಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 18/05/2016
710 ಬಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 18/05/2016
711 ಪದ್ಮಾವತಮ್ಮ 24/05/2016
712 ಬಿ ರಾಮಯ್ಯ 29/06/2016
713 ಶೋಭ ಎಮ್ 13/07/2016
714 ಬಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ 13/07/2016
715 ಅಮ್ಮಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ರೀಟಾ 29/09/2016
716 ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ 22/11/2016
717 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 30/11/2016
718 ಸಿ ಗೀತಾ 16/02/2017
719 ಆರ್ ಜಗದೀಶ್ 25/04/2017
720 ನಂಜುಂಡಪ್ಪ 20/11/2018
721 ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ 29/11/2018
722 ಸುಶೀಲಮ್ಮ ,ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ,ಜಗದೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ 06/12/2018
723 ಸುಶೀಲಮ್ಮ ,ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ,ಜಗದೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ 06/12/2018
724 ನಾರಾಯಣಮ್ಮ 10/12/2018
725 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 17/12/2018
726 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 31/01/2019
727 ಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ 22/02/2019
728 ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ 06/03/2019
729 ಸುಶೀಲಮ್ಮ 29/03/2019
730 ಪುಟ್ಟಮ್ಮ 29/04/2019
731 ಪುಟ್ಟಮ್ಮ 29/04/2019
732 ಪುಟ್ಟಮ್ಮ 29/04/2019
733 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ವಿ.ಮತ್ತು ಸಿ.ಸೌಭಾಗ್ಯ 24/10/2013
734 ಎನ್.ಗೋಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ 31/10/2013
735 ಹೆಚ್ ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 22/11/2013
736 ಹೆಚ್ ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 22/11/2013
737 ಹೆಚ್ ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 22/11/2013
738 ಹೆಚ್ ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 22/11/2013
739 ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 26/11/2013
740 ಹೆಚ್.ಎ.ಶಿವಕುಮಾರ 26/11/2013
741 ಹೆಚ್.ಎಂ.ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ 26/11/2013
742 ಹೆಚ್.ಎಂ.ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ 26/11/2013
743 ನಾರಾಯಣ ಸಿ 11/02/2014
744 ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ವಿ 11/02/2014
745 ವೆಂಕಟಮ್ಮ 15/02/2014
746 ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮಯ್ಯ 24/02/2014
747 ಹೆಚ್ ಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್ 06/03/2014
748 ಹೆಚ್ ಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್ 06/03/2014
749 ರೇಣುಕ 06/03/2014
750 ಹೆಚ್ ಎಂ ರಮೇಶ್ 06/03/2014
751 ರೇಣುಕ 06/03/2014
752 ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂ 12/03/2014
753 ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ 20/03/2014
754 ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ 20/03/2014
755 ಸುರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ 25/03/2014
756 ಮಂಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸರೋಜಮ್ಮ 05/05/2014
757 ಹೆಚ್ ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ್ 07/09/2017
758 ನಾರಾಯಣಮ್ಮ 09/10/2017
759 ಸುಮಿತ್ರ 09/11/2017
760 ಸುಮಿತ್ರ 09/11/2017
761 KAVERAMMA 03/01/2018
762 ಎನ್ ಕಾವೇರಮ್ಮ 08/01/2018
763 ಎಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 02/02/2018
764 ಹೆಚ್ ಎಲ್ ರಾಮಮೂರ್ತಿ 19/02/2018
765 ಮುನಿತಾಯಮ್ಮ 23/02/2018
766 ಜುಂಜಾ ರೆಡ್ಡಿ 01/03/2018
767 ಸೀನಪ್ಪ ಬಿ ವಿ 24/03/2018
768 ಹೆಚ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ 11/04/2018
769 ಹೆಚ್ ವೆಂಕಟರಾಜು 11/04/2018
770 ಪಿ ಮುನೇಗೌಡ 19/04/2018
771 ವೆಂಕಟಪ್ಪ 04/06/2018
772 ಚಂದ್ರಮ್ಮ 18/06/2018
773 ಚಂದ್ರಮ್ಮ 18/06/2018
774 ಚಂದ್ರಮ್ಮ 18/06/2018
775 ಚಂದ್ರಮ್ಮ 18/06/2018
776 ಸೀನಪ್ಪ ಬಿ ವಿ 19/06/2018
777 ಚಂದ್ರಮ್ಮ 04/07/2018
778 ಸೀನಪ್ಪ ಬಿ ವಿ 05/07/2018
779 ಎಂ ನಂಜಪ್ಪ 06/07/2018
780 ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಸ್ 19/07/2018
781 ಪರಶುರಾಮ್ 20/07/2018
782 ನಾರಯಣರೆಡ್ಡಿ ,ಜಯಶೀಲ,ಸತೀಶ್ 09/08/2018
783 ನಾರಯಣರೆಡ್ಡಿ ,ಜಯಶೀಲ,ಸತೀಶ್ 09/08/2018
784 ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ 10/12/2014
785 ಐ ಕೆ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ 10/12/2014
786 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 27/04/2015
787 ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ 18/06/2015
788 NANJAMMA 25/01/2018
789 H J NAGESH 09/02/2018
790 NANJAMMA 13/03/2018
791 VENUGOPAL D 13/03/2018
792 H J NAGESH 07/08/2018
793 JAYANNA,SOMEGOWDA,YALLAPPA 04/09/2013
794 JAYANNA,SOMEGOWDA,YALLAPPA 04/09/2013
795 T PUTTARAJU 04/09/2013
796 JANARDAN 20/01/2014
797 G.MUTHAIAH 25/08/2014
798 G.MUTHAIAH 25/08/2014
799 N.KRISHNA REDDY 26/08/2014
800 GATTAPPA 24/06/2016
801 ARUNA .P 30/05/2017
802 ಜೆ.ಮರಿರಾಜ್ 25/10/2017
803 ಜಾರ್ಜ್ ಎ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ 16/12/2017
804 ಜೆ.ಜೋಸೆಫ್ 03/01/2018
805 ನಿರ್ಮಲ ಮೇರಿ 03/01/2018
806 ಬಾಲಕುಮಾರ 03/01/2018
807 ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 04/01/2018
808 ಪಿ.ಮುನಿರಾಜು 01/03/2018
809 ಈರಪ್ಪ 01/03/2018
810 VENKATALAKSHMAMMA 05/03/2018
811 VENKATALAKSHMAMMA 07/03/2018
812 ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಜಿ.ವಿ. 09/03/2018
813 ಅಂತೋಣಿ 25/07/2018
814 ಕಾಣಿಕ್ಯ ಮೇರಿ 18/08/2018
815 ಲೂರ್ದು ಸ್ವಾಮಿ 18/08/2018
816 ನಾಗಪ್ಪ 27/11/2018
817 ಕೆ ಹೆಚ್ ಆನಂದ 08/01/2019
818 H M VENUGOPAL 08/01/2019
819 RUKKAMMA 22/02/2019
820 RUKKAMMA 22/02/2019
821 RUKKAMMA 22/02/2019
822 H R KRISHNAREDDY 26/03/2019
823 ನರಸೇಗೌಡ 02/12/2013
824 ಟಿ ಜೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 25/02/2014
825 ಟಿ.ಜೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 25/02/2014
826 ಟಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ 05/06/2014
827 ಟಿ.ಜಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ 06/06/2014
828 ಟಿ.ಜಿ. ನಾಗರತ್ನ 06/06/2014
829 ಟಿ.ಜಿ. ಗಂಗಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 09/06/2014
830 ಕೆ.ಎಸ್. ಕಾಳಪ್ಪ 09/06/2014
831 ನರಸೇಗೌಡ 10/07/2014
832 ಗೀತಮ್ಮ 22/08/2014
833 ASHWATHNARAYANA 03/09/2014
834 ಮಂಜುಶ್ರೀಶಯನ ಜಿ 06/09/2014
835 ಗೌರಮ್ಮ 16/09/2014
836 ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನ 16/09/2014
837 ಟಿ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ 15/10/2014
838 ಚಂದ್ರಮ್ಮ 19/12/2014
839 ಎಸ್. ಆಂಜನೇಯ 04/03/2015
840 MUNEGOWDA 01/12/2018
841 ಅಂತೋಣಿಮೇರಿ 26/12/2018
842 ಜೆ.ಪುಷ್ಪಮಾಲ 26/12/2018
843 ಜಾರ್ಜ್ 26/12/2018
844 ಈಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ 07/01/2019
845 ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರಾಣಿ 07/01/2019
846 ರಾಬರ್ಟ್ ರಾಜ್ 07/01/2019
847 ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ 21/01/2019
848 ಜಿ.ಎಮ್.ಮಹದೇವಯ್ಯ 18/02/2019
849 ಗೋವಿಂದ ರಾಜು 20/02/2019
850 ANTHONY MARY 08/03/2019
851 ಸೋಮಶೇಖರ್.ವಿ 01/04/2019
852 KANYAKUMARI 22/04/2019
853 KANYAKUMARI 22/04/2019
854 ಜೆ.ಎಂ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 21/06/2014
855 ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ 03/09/2014
856 ರತ್ನಮ್ಮ IIಉII ಪಾಪಮ್ಮ 17/10/2014
857 ಪಿಳ್ಳಮ್ಮ 29/10/2014
858 ಸಿ.ಕೆ.ನರೋತ್ತಮ 11/11/2014
859 ಸಿ.ಕೆ.ನರೋತ್ತಮ 11/11/2014
860 ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ 18/12/2014
861 ಎಂ.ಮುನಿಯಪ್ಪ 28/01/2015
862 ಎಂ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 28/01/2015
863 ಜೆ.ವಿ.ಶಿವರಾಮರೆಡ್ಡಿ 15/05/2015
864 ಮಂಜುನಾಥ್ 30/07/2015
865 ರಾಮಕ್ಕ 30/07/2015
866 ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್ 31/07/2015
867 ಅಂಜದ್ ಖಾನ್ 31/07/2015
868 ಅಂಜದ್ ಖಾನ್ 31/07/2015
869 ರಘು ಎನ್ 06/04/2017
870 ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಬಿ 10/04/2017
871 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 25/07/2017
872 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 25/07/2017
873 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 26/07/2017
874 ಎಂ ಪ್ರಭಾವತಮ್ಮ 22/08/2017
875 ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಧನ ಮೂರ್ತಿ 28/08/2017
876 ಹೆಚ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ 29/08/2017
877 ಎ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ 26/10/2017
878 ಎ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 04/11/2017
879 ಕೆ ಟಿ ಪದ್ಮಾವತಮ್ಮ 18/11/2017
880 ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ 19/12/2017
881 ಭಾಗೀರಥಮ್ಮ 28/12/2017
882 ಭಾಗೀರಥಮ್ಮ 28/12/2017
883 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 31/05/2018
884 ಆಂಜಿನಪ್ಪ 07/06/2018
885 ಎಮ್ ಡಿ ಮಿನೇಗೌಡ 13/06/2018
886 ಆಂಜಿನಪ್ಪ 13/06/2018
887 ಶಾಂತ 23/10/2013
888 ಯಶೋಧ,ಶಾಂತ 23/10/2013
889 ನೂರುನ್ನೀಸ 28/10/2013
890 ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ 12/11/2013
891 ಕಾಡಪ್ಪ 25/11/2013
892 ಎನ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 04/07/2014
893 ಬಿ ಕೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 20/08/2014
894 ಎ ಎಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ 20/08/2014
895 ಎ ಎಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ 20/08/2014
896 ಮಂಜಮ್ಮ 13/06/2018
897 ಕಿರಣ್ ಎಚ್ ಎಸ್ 27/08/2018
898 ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಚಾರಿ 28/08/2018
899 ಸುಬ್ರಮಣಿ 28/08/2018
900 ಮುನಿಚನ್ನಪ್ಪ 28/11/2018
901 ಎಸ್. ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸನ್ 15/12/2018
902 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 11/01/2019
903 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 11/01/2019
904 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 25/01/2019
905 ಎ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ 25/01/2019
906 ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ 25/01/2019
907 ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ 25/01/2019
908 ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ 25/01/2019
909 ಎಂ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ 26/02/2019
910 ಎಂ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ 26/02/2019
911 CHINNAMMA 18/03/2016
912 ಗೌರಮ್ಮ 24/05/2016
913 A.VENUGOPALAPPA URUP GOPALAPPA 31/05/2016
914 ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ 14/06/2016
915 ವಿ.ರಮೇಶ್ 18/11/2016
916 ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ 10/01/2017
917 ಎನ್.ಪ್ರಕಾಶ ರೆಡ್ಡಿ,ಎಸ್.ಗೀತಾ 23/02/2017
918 VENKATASWAMY,SITARAM M 12/04/2017
919 ಯಸ್.ಸಿ.ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 30/06/2017
920 ಡಿ.ವೇಮಣ್ಣ 21/07/2017
921 ಡಿ.ವೇಮಣ್ಣ 21/07/2017
922 ಮುನಿಮುತ್ತಪ್ಪ 17/08/2017
923 ವೆಂಕಟಲಕ್ಷಮ್ಮ 21/08/2017
924 ವೆಂಕಟಲಕ್ಷಮ್ಮ 21/08/2017
925 ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯ್ಯ 21/08/2017
926 ನಂಜಪ್ಪ 16/09/2017
927 ಎ.ನಿತಿನ್ 17/10/2017
928 ಶ್ರೀರಾಮಶಟ್ಟಿ 31/10/2017
929 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ,ಮುನಿರಾಜು 09/11/2017
930 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ,ಮುನಿರಾಜು ಎಸ್.ವಿ 09/11/2017
931 ಚಂದ್ರಪ್ಪ,ರುದ್ರಪ್ಪ ಎಂ 09/11/2017
932 ಚಂದ್ರಪ್ಪ,ರುದ್ರಪ್ಪ ಎಂ 09/11/2017
933 ಚಂದ್ರಪ್ಪ,ರುದ್ರಪ್ಪ ಎಮ್ 23/11/2017
934 ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 19/01/2018
935 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 17/02/2018
936 ರಾಮಕ್ಕ 12/08/2013
937 ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಉರುಫ್ ಚಿಕ್ಕ ಹೊಸೂರಪ್ಪ 07/09/2013
938 ಗೌರಮ್ಮ,ನಾಗಣ್ಣ,ಚಂದ್ರಪ್ಪ,ರವಿ 28/02/2018
939 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್,ಎಸ್.ಎಲ್.ಪ್ರಭಾಕರ್,ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಎಲ್,ಎಸ್.ಎಲ್.ಮಂಜುನಾಥ್,ಎಲ್.ಶ್ರೀಕಂಠಚಾರಿ 13/03/2018
940 ಗೌರಮ್ಮ 15/06/2018
941 ಆರ್.ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 15/06/2018
942 ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ 12/07/2018
943 ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ 23/07/2018
944 ಮುನಿಅಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮ 13/08/2018
945 ದಯಾನಂದರೆಡ್ಡಿ 13/08/2018
946 ಆರ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 14/08/2018
947 ಆರ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 18/08/2018
948 ಮುನಿಯಪ್ಪ 15/10/2018
949 ಮುನಿಯಪ್ಪ 17/10/2018
950 ಮುನಿಯಪ್ಪ 15/12/2018