Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report25-06-2019 23:30:54
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಚಾಮರಾಜ ನಗರ 1820 567 1600 68 0 0 307 4362 1417 5779
2 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 2390 3217 773 31 0 0 100 6511 2728 9239
3 ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 9543 953 455 40 0 0 209 11200 431 11631
4 ಯಳಂದೂರು 742 2 142 1 0 1 29 917 136 1053
  Total: 14495 4739 2970 140 0 1 645 22990 4712 27702
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"