Back
Applications transfter to tahsildar for Issue of Sketch of the GramThana property less than 45 days 28-06-2022 05:08:54
Sl.noApplicant nameDate of application
1 ಮಾರಕ್ಕ 16/05/2022
2 ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಹೊನ್ನಗಂಗಯ್ಯ 16/05/2022
3 ಬಿ ಸಿ ಜಯರಾಮಯ್ಯ 16/05/2022
4 ನಾರಾಯಣಗೌಡ 16/05/2022
5 ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ಮ 16/05/2022
6 ನಾರಾಯಣಗೌಡ 16/05/2022
7 ಸಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 16/05/2022
8 ನಾಗರಾಜು ಎಸ್ ಎನ್ 16/05/2022
9 ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ 16/05/2022
10 ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ 16/05/2022
11 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ 16/05/2022
12 ಅಂಬಿಕಾ ಆರ್ 16/05/2022
13 ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಂಚಲಿಂಗಯ್ಯ 16/05/2022
14 ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ 16/05/2022
15 ಸಂಜೀವಿನಿ ಭವನ 16/05/2022
16 ಅಪ್ಪಾಜಯ್ಯ. ಬಿನ್‌ . ತಗಡೇಗೌಡ 16/05/2022
17 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ 16/05/2022
18 ರಾಜಣ್ಣ 16/05/2022
19 ಜೈಪ್ರಕಾಶ್‌ 16/05/2022
20 ದುಂಡಮ್ಮ. ಕೋಂ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ 16/05/2022
21 ಗೌರಮ್ಮ. ಕೋಂ. ಲಿಂಗಯ್ಯ 16/05/2022
22 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 16/05/2022
23 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 16/05/2022
24 ಸಾಕಮ್ಮ 16/05/2022
25 ಶಿವಣ್ಣ 16/05/2022
26 ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ಬಸವರಾಜು 16/05/2022
27 ಶಂಕರ 16/05/2022
28 ರಾಮಕ್ಕ.ಕೋಂ. ಚೌಡಯ್ಯ 16/05/2022
29 ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಸಿ 16/05/2022
30 ಲೋಕೇಶ್‌ ಜಿ 16/05/2022
31 ಜಯರತ್ನಮ್ಮ. ಕೋಂ. ಲೇಟ್‌. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ 16/05/2022
32 ಚನ್ನೇಗೌಡ ನಾಗರಾಜು 16/05/2022
33 ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ 16/05/2022
34 ಜಯಮ್ಮ 16/05/2022
35 ಪುಷ್ಪ. ಬಿ.ಆರ್.‌ ಕೋಂ.ಲೇಟ್. ರಾಮಯ್ಯ 16/05/2022
36 ಮಂಗಳಮ್ಮ 16/05/2022
37 ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ 16/05/2022
38 ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ 16/05/2022
39 ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 16/05/2022
40 ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ಮ 16/05/2022
41 ಸವಿತ 16/05/2022
42 ಆನಂದ. ಸಿ. ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಯ್ಯ 16/05/2022
43 ರಾಮಣ್ಣ 16/05/2022
44 ಸುಂದರಮ್ಮ. ಕೋಂ. ನಾಗರಾಜು 16/05/2022
45 ಜಯಶೀಲ. ಕೋಂ. ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ 16/05/2022
46 ಮಂಜುಳಬಾಯಿ. ಕೋಂ. ಗೋವಿಂದರಾವ್‌ 16/05/2022
47 ಎಸ್‌ ಕೆ ಸಗೀರ್‌ ಅಹಮದ್ 16/05/2022
48 ತಾಯಮ್ಮ 16/05/2022
49 ಎಸ್‌ ಕೆ ಸಗೀರ್‌ ಅಹಮದ್‌ 16/05/2022
50 ಖದೀರ್‌ ಅಹಮದ್ 16/05/2022
51 ಮುನಿಯಮ್ಮ 16/05/2022
52 ಬಷೀರ್‌ ಅಹಮದ್‌ 16/05/2022
53 ಉಮಾದೇವಿ 16/05/2022
54 ಸಿದ್ದಮ್ಮ 16/05/2022
55 ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ 16/05/2022
56 ಪದ್ಮ 17/05/2022
57 ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಉರುಫ್ ಮುದ್ದಮ್ಮ 17/05/2022
58 ಗೌರಮ್ಮ 17/05/2022
59 ಬೆಟ್ಟೇಗೌಡ. ಬಿನ್.‌ ನಾರಾಯಣಯ್ಯ 17/05/2022
60 ನಟರಾಜು ಬಿ,ಬಿ ಶಿವರಾಜು,ಬಿ ಪಾಲಕ್ಷಯ್ಯ 17/05/2022
61 ನಾಗರಾಜಚಾರಿ 17/05/2022
62 ನಾಗರಾಜಾಚಾರಿ 17/05/2022
63 ಮಾರ್ಕಾಂಡಚಾರ್ 17/05/2022
64 ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ 17/05/2022
65 ಕುಮಾರ ಸಿ 17/05/2022
66 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 17/05/2022
67 ಗಾಣಕಲ್ಲಯ್ಯ 17/05/2022
68 ನಿರಂಜನ್.‌ ಬಿನ್.‌ ದೊಡ್ಡಲಿಂಗಯ್ಯ 17/05/2022
69 ಶಾರದಮ್ಮ 17/05/2022
70 ಗಾಣಲಕಲ್ಲಯ್ಯ 17/05/2022
71 ಕೆಂಪೇಗೌಡ 17/05/2022
72 ಭಾಗ್ಯ ಎಮ್ ಹೆಚ್ 18/05/2022
73 ಬೈಲರಂಗಯ್ಯ 18/05/2022
74 ಭಾಗ್ಯ ಎಮ್ ಹೆಚ್ 18/05/2022
75 ಶಾಹೀನ್ ತಾಜ್ 18/05/2022
76 ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ 18/05/2022
77 ತಮ್ಮಯ್ಯ ಉರುಫ್‌ ಭದ್ರಗಿರಿಯಯ್ಯ 18/05/2022
78 ಭಾಗ್ಯ ಎಮ್ ಹೆಚ್ 18/05/2022
79 ಬಿ ಕೆ ನಾಗೇಶಯ್ಯ 18/05/2022
80 ಶಿವಣ್ಣ ಎಸ್ 18/05/2022
81 ಗೌರಮ್ಮ 18/05/2022
82 ಬಿ ಕೆ ಮರೀಗೌಡ 18/05/2022
83 ಕರಿಯಪ್ಪ 18/05/2022
84 ಗೌರಮ್ಮ 18/05/2022
85 ಮುದ್ದಗಂಗಪ್ಪ 18/05/2022
86 ಗಂಗಮ್ಮ 18/05/2022
87 ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ 18/05/2022
88 ನಾಗರಾಜು 18/05/2022
89 ಜಯಮ್ಮ 18/05/2022
90 ಶಿವಕುಮಾರ 18/05/2022
91 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 18/05/2022
92 ಸಂಜೀವಮ್ಮ 18/05/2022
93 ಮಂಗಳಮ್ಮ 18/05/2022
94 ಶಿವಮ್ಮ 18/05/2022
95 ಇಂದಿರ 18/05/2022
96 ಲೀಲಾ 18/05/2022
97 ವಿಶ್ವನಾಥ,ಮಧು ಪಿ 18/05/2022
98 ರಾಜಣ್ಣ ವೈ ಜಿ 18/05/2022
99 ಜಯಬಾಯಿ 18/05/2022
100 ಸಣ್ಣಮ್ಮ 18/05/2022
101 ರಾಜಣ್ಣ ವೈ ಜಿ 18/05/2022
102 ಮಹದೇವಯ್ಯ ಸಿ 18/05/2022
103 ರಾಮಕೃಷ್ಣ 18/05/2022
104 ನಾಗರಾಜು 18/05/2022
105 ಹುಚ್ಚಬೈರಯ್ಯ 18/05/2022
106 ರೇವಣ್ಣ 18/05/2022
107 ಕೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ 18/05/2022
108 ಸರೋಜಮ್ಮ 18/05/2022
109 ನಾಗರಾಜು ಎನ್ 18/05/2022
110 ಬಸಮ್ಮ 19/05/2022
111 ಜಯಮ್ಮ 19/05/2022
112 ಜಯಮ್ಮ 19/05/2022
113 ಜಯಮ್ಮ 19/05/2022
114 ಲಂಕಪ್ಪ 19/05/2022
115 ಪ್ರೇಮ 19/05/2022
116 ರವಿ ಟಿ 19/05/2022
117 ಬೈರಮ್ಮ 19/05/2022
118 ಮಹದೇವಯ್ಯ 19/05/2022
119 ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ,ಶಿವಕುಮಾರ 19/05/2022
120 ಗಂಗಮ್ಮ,ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ಎನ್,ಸಿ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ 19/05/2022
121 ಅಂಜನಮೂರ್ತಿ 19/05/2022
122 ಗಂಗಬೈರಮ್ಮ 19/05/2022
123 ಮಂಜುಳ ಬಿ 19/05/2022
124 ಗಂಗಮ್ಮ 19/05/2022
125 ತೋಪಯ್ಯ 19/05/2022
126 ಮಹಬೂಬಿ 19/05/2022
127 ಗೌರಮ್ಮ 19/05/2022
128 ಸಿದ್ದಗಂಗಯ್ಯ ಹೆಚ್ ಪಿ 19/05/2022
129 ಗಂಗಮ್ಮ 19/05/2022
130 ಆರ್ ವಿ ರಾಮಯ್ಯ 19/05/2022
131 ಅನುಸೂಯ 19/05/2022
132 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 19/05/2022
133 ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ 19/05/2022
134 ರಾಜು ಉರುಫ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ 19/05/2022
135 ಕೆ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ 19/05/2022
136 ಮುನಿಯಮ್ಮ 19/05/2022
137 ಧನಂಜಯ್ಯ 20/05/2022
138 ಯಶೋಧಮ್ಮ 20/05/2022
139 ಜ್ಯೋತಿ 20/05/2022
140 ರತ್ನಮ್ಮ 20/05/2022
141 ಹರ್ಷಿತ್ ಮಂಜು ವೈ ಪಿ 20/05/2022
142 ಕಾಡೇಗೌಡ 20/05/2022
143 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 20/05/2022
144 ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 20/05/2022
145 ವೆಂಕಟಮ್ಮ 20/05/2022
146 ಕರೀಗೌಡ 20/05/2022
147 ನಂಜಯ್ಯ 20/05/2022
148 ಯರಸಾನಮ್ಮ 20/05/2022
149 ನಿಂಗರಾಜಮ್ಮ 20/05/2022
150 ಶಿವಮ್ಮ 20/05/2022
151 ವಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ 20/05/2022
152 ಗೋಪಮ್ಮ 20/05/2022
153 ಶಿಲ್ಪ 20/05/2022
154 ದುಂಡಮ್ಮ 20/05/2022
155 ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇ ಬಕ್ಕಸಿದ್ದಯ್ಯ 21/05/2022
156 ಭೀಮಯ್ಯ 21/05/2022
157 ಸಿದ್ದರಾಜು ಬಿ 21/05/2022
158 ಈರೇಗೌಡ 21/05/2022
159 ತಮ್ಮಯ್ಯ 21/05/2022
160 ಆರ್ ಸುಮಿತ್ರ 21/05/2022
161 ರಾಜಣ್ಣ 21/05/2022
162 ಶಿವಣ್ಣ 21/05/2022
163 ರತ್ನಮ್ಮ 21/05/2022
164 ದೀಪು. ಎಸ್.‌ ಕೋಂ. ನಾರಾಯಣ 21/05/2022
165 ಗಾಯಿತ್ರಮ್ಮ 21/05/2022
166 ಜಯಮ್ಮ 21/05/2022
167 ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೆ 21/05/2022
168 ಕುಮಾರ್ 21/05/2022
169 ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ 21/05/2022
170 ರೇಣುಕಮ್ಮ 21/05/2022
171 ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ 21/05/2022
172 ಜ್ಯೋತಿ ಎಸ್ 21/05/2022
173 ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಆರ್ ಎನ್ 21/05/2022
174 ನರಸಿಂಹಯ್ಯ 21/05/2022
175 ಗಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ 21/05/2022
176 ಚಿನ್ನಗಿರಿಯಪ್ಪ 21/05/2022
177 ಮಹೇಶ್ ಚಂದ್ರ 21/05/2022
178 ನರಸಿಂಹಯ್ಯ 21/05/2022
179 ಹೊನ್ನಮ್ಮ 21/05/2022
180 ಯಶೋಧಮ್ಮ 21/05/2022
181 ರಾಮಚಂದ್ರ 21/05/2022
182 ಬ್ಯಾಟಪ್ಪ 23/05/2022
183 ಕಮಲಮ್ಮ 23/05/2022
184 ಚಂದ್ರಮ್ಮ 23/05/2022
185 ಏಕಾನಂದ 23/05/2022
186 ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ 23/05/2022
187 ಚಂದ್ರಮ್ಮ 23/05/2022
188 ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ 23/05/2022
189 ಹನುಮರಾಜು ಉ// ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ 23/05/2022
190 ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ 23/05/2022
191 ಅಲ್ಲಾ ಬಕಾಷ್‌ ಉರುಫ್‌ ಜಾನ್‌ 23/05/2022
192 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 23/05/2022
193 ಜಯಮ್ಮ 23/05/2022
194 ಕಮಲಮ್ಮ ಸಿ ಕೆ 23/05/2022
195 ಮಂಗಳಮ್ಮ 23/05/2022
196 ವಲಸಾಲಯ್ಯ 23/05/2022
197 ಕಾಡಯ್ಯ ಡಿ 23/05/2022
198 ಚನ್ನೇಗೌಡ ಉ ಚನ್ನಪ್ಪ 23/05/2022
199 ಶಿವಣ್ಣ ಜಿ 23/05/2022
200 ಜಯಮ್ಮ 23/05/2022
201 ಕೆಂಪಮ್ಮ 23/05/2022
202 ಹನುಮರಾಜು ಉ// ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ 23/05/2022
203 ಮಂಗಳಮ್ಮ 23/05/2022
204 ಕವಿತ ಎಂ 23/05/2022
205 ವಿ ಟಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಪಟೇಲ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ 23/05/2022
206 ರಮೇಶ 23/05/2022
207 ಅಪ್ಪಾಜಿ 23/05/2022
208 ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಬಿನ್ ಪಟೇಲ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ 23/05/2022
209 ಗಾಯಿತ್ರಮ್ಮಣ್ಣಿ 23/05/2022
210 ಕುಮಾರ 23/05/2022
211 ಬಿ ಕೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ 23/05/2022
212 ಅಪ್ಪಾಜಿ 23/05/2022
213 ಮುರುಗಮ್ಮ 23/05/2022
214 ತಿರುಮಲಮ್ಮ 23/05/2022
215 ವೀರಚಿಕ್ಕಯ್ಯ 23/05/2022
216 ಗಂಗಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 23/05/2022
217 ಪರಮೇಶ್ 23/05/2022
218 ಕೆ ಆರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ 23/05/2022
219 ಹೇಮಾವತಿ 24/05/2022
220 ಗಂಗಗುಡ್ಡಯ್ಯ 24/05/2022
221 ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ 24/05/2022
222 ರಾಜಮ್ಮ 24/05/2022
223 ರಂಗಪ್ಪ 24/05/2022
224 ಗಂಗಮ್ಮ 24/05/2022
225 ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ 24/05/2022
226 ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಜೆ ಎನ್ 24/05/2022
227 ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯ 24/05/2022
228 ಶಾಂತಮ್ಮ 24/05/2022
229 ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ 24/05/2022
230 ಜಯಮ್ಮ 24/05/2022
231 ಚಿಕ್ಕೋಳಮ್ಮ ನಿಂಗಮ್ಮ 24/05/2022
232 ಮಂಚಮ್ಮ 24/05/2022
233 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 24/05/2022
234 ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ 24/05/2022
235 ಮುನಿಯಮ್ಮ 24/05/2022
236 ನಿಂಗೇಗೌಡ ಉರುಫ್ ಲಿಂಗೇಗೌಡ 24/05/2022
237 ಶಾರದಮ್ಮ 24/05/2022
238 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 24/05/2022
239 ಶಿವಣ್ಣ 24/05/2022
240 ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಣ್ನಿ 24/05/2022
241 ದೇವರಾಜು ಹೆಚ್ ಎಸ್ 24/05/2022
242 ಗುಡ್ಡಯ್ಯ 24/05/2022
243 ರೇಣುಕಮ್ಮ 24/05/2022
244 ಮುದ್ದಮ್ಮ 24/05/2022
245 ರೇಣುಕಮ್ಮ 24/05/2022
246 ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ 24/05/2022
247 ಜಯಮ್ಮ 24/05/2022
248 ನರಸಿಂಹಯ್ಯ 24/05/2022
249 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 24/05/2022
250 ಜಯಮ್ಮ 24/05/2022
251 ಜಯಮ್ಮ 24/05/2022
252 ಜಯಮ್ಮ 24/05/2022
253 ಮಹದೇವ ಹೆಚ್ ಬಿ 24/05/2022
254 ಸತೀಶ್ ಡಿ ಸಿ 24/05/2022
255 ಯಲ್ಲಪ್ಪ 24/05/2022
256 ಸಾಕಮ್ಮ 24/05/2022
257 ನಾಗೇಶ್ 24/05/2022
258 ಮಂಜುನಾಥ 24/05/2022
259 ಮಂಗಳಗೌರಿ 24/05/2022
260 ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ 24/05/2022
261 ಶಿವನಂಜಮ್ಮ 24/05/2022
262 ಕಮಲಮ್ಮ 24/05/2022
263 ಬಿ ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಿ 24/05/2022
264 ಕೆ.ಬಿ ಪ್ರಕಾಶ್ 24/05/2022
265 ನರಸಿಂಹಯ್ಯ 24/05/2022
266 ಮಧು ಜೆ ಎನ್ 24/05/2022
267 ಮುನಿಯಮ್ಮ 24/05/2022
268 ಗಂಗಣ್ಣ 24/05/2022
269 ಗಂಗಣ್ಣ 24/05/2022
270 ಜಯಮ್ಮ 24/05/2022
271 ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಎನ್ 24/05/2022
272 ವಿಜಯಮ್ಮ 24/05/2022
273 ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ 24/05/2022
274 ನರಸಿಂಹರಾಜು 24/05/2022
275 ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ 24/05/2022
276 ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ 24/05/2022
277 ಶಿವಮಲ್ಲಪ್ಪ,ಮಹದೇವಮ್ಮ,ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ 24/05/2022
278 ವೇದಾವತಿ ಬಿ ಆರ್ 24/05/2022
279 ಹುಚ್ಚಯ್ಯ 25/05/2022
280 ದುರ್ಗಯ್ಯ ಉ ಹೊಂಬಾಳಯ್ಯ 25/05/2022
281 ಜಿ ಶೋಭ 25/05/2022
282 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 25/05/2022
283 ಶಾಂತಮ್ಮ 25/05/2022
284 ಸರೋಜ 25/05/2022
285 ಗೌರಮ್ಮ 25/05/2022
286 ಗೌರಮ್ಮ 25/05/2022
287 ಗೌರಮ್ಮ 25/05/2022
288 ಸುಂದ್ರಮ್ಮ 25/05/2022
289 ಸುಂದ್ರಮ್ಮ 25/05/2022
290 ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ 25/05/2022
291 ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ 25/05/2022
292 ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ 25/05/2022
293 ಬೋರಯ್ಯ 25/05/2022
294 ಧನಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 25/05/2022
295 ಅಭಿಷೇಕ್,ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್‌ ಎಸ್‌ ಜಿ 25/05/2022
296 ಸುಧಾ 25/05/2022
297 ಹನುಮಂತಯ್ಯ 26/05/2022
298 ಸರೋಜಮ್ಮ 26/05/2022
299 ಮೀನಾಕ್ಷಿ 26/05/2022
300 ಗೌಡಯ್ಯ 26/05/2022
301 ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ 26/05/2022
302 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 26/05/2022
303 ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ 26/05/2022
304 ಪುಟ್ಟರೇವಯ್ಯ 26/05/2022
305 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 26/05/2022
306 ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 26/05/2022
307 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 26/05/2022
308 ಯಶೋದಮ್ಮ 26/05/2022
309 ಕೆಂಪಾಜಮ್ಮ 26/05/2022
310 ತಮ್ಮಯ್ಯ 26/05/2022
311 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 26/05/2022
312 ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ 26/05/2022
313 ಪುಷ್ಪಲತಾ 26/05/2022
314 ನರಸಿಂಹರಾಜು 26/05/2022
315 ಚನ್ನಮ್ಮ 26/05/2022
316 ಗಂಗಮ್ಮ 26/05/2022
317 ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 26/05/2022
318 ಗೋಪಯ್ಯ 26/05/2022
319 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 26/05/2022
320 ಸುಶೀಲಮ್ಮ 26/05/2022
321 ಕೆಂಪೀರಯ್ಯ 26/05/2022
322 ಶಿವವೆಂಕಟಯ್ಯ 26/05/2022
323 ಪ್ರೇಮ 26/05/2022
324 ಚೈತ್ರ ಬಿ ಹೆಚ್ 26/05/2022
325 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 26/05/2022
326 ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಎಮ್ ಎಸ್ 26/05/2022
327 ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಎಮ್ ಎಸ್ 26/05/2022
328 ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ 26/05/2022
329 ಸಿದ್ದಮ್ಮ 26/05/2022
330 ಸಿದ್ದಮ್ಮ 26/05/2022
331 ಸುನಂದಮ್ಮ ಕೊಂ ಯಾಲಕ್ಕಪ್ಪ 27/05/2022
332 ಕನಕ ಎಂ 27/05/2022
333 ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ 27/05/2022
334 ನಾಗೇಶ್ ಕೆ ಎಮ್ 27/05/2022
335 ಚಿಕ್ಕಸಿದ್ದಯ್ಯ 27/05/2022
336 ಚಿಕ್ಕಸಿದ್ದಯ್ಯ 27/05/2022
337 ನಾರಾಯಣಗೌಡ 27/05/2022
338 ಬಸವಣ್ಣ 27/05/2022
339 ಸತ್ಯಮ್ಮ ಬಿ ಎಸ್‌ 27/05/2022
340 ಕಮಲ ಬಾಯಿ 27/05/2022
341 ಬಿ ಆರ್ ಸುಮ 27/05/2022
342 ರವಿ ಕೆ 27/05/2022
343 ರಾಮಣ್ಣ 27/05/2022
344 ಮುನ್ನಾ 27/05/2022
345 ಗಂಗನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಯ್ಯ 27/05/2022
346 ಮಂಚಮ್ಮ 27/05/2022
347 ಹುಲ್ಲೂರಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕರೇವಯ್ಯ 27/05/2022
348 ಕೆಂಪಮ್ಮ 27/05/2022
349 ದೊಡ್ಡಮ್ಮ 27/05/2022
350 ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜಯ್ಯ 27/05/2022
351 ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜಯ್ಯ 27/05/2022
352 ಟಿ ವೀರತಿಮ್ಮಯ್ಯ 27/05/2022
353 ಜಯಮ್ಮ 27/05/2022
354 ಗುಡ್ಡಮ್ಮ 27/05/2022
355 ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ 27/05/2022
356 ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ 30/05/2022
357 ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ 30/05/2022
358 ಪುಟ್ಟಿಬಾಯಿ 30/05/2022
359 ಪದ್ಮಮ್ಮ 30/05/2022
360 ಮಹದೇವಯ್ಯ 30/05/2022
361 ಗೌರಮ್ಮ 30/05/2022
362 ಪ್ರೇಮ 30/05/2022
363 ಪುಟ್ಟರಾಜು 30/05/2022
364 ಜಗದಾಂಬ 30/05/2022
365 ಸೈಯದ್ ಫಾಹೀಮ್ ಉಲ್ಲಾ 30/05/2022
366 ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಸಿ ಉ ನಾಗೇಶ್‌ ಬಿನ್‌ ಅಂಕೂಗೌಡ 30/05/2022
367 ವಿರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಕೆ ಎಸ್ 30/05/2022
368 ಮಂಗಳಮ್ಮ 30/05/2022
369 ಕೆಂಗಲಯ್ಯ ಟಿ 30/05/2022
370 ಗಂಗರಾಜಯ್ಯ 30/05/2022
371 ಟಿ ಕೆಂಗಲಯ್ಯ 30/05/2022
372 ಬಿ ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ 30/05/2022
373 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಾಡೇಗೌಡ 30/05/2022
374 ಶಂಕರ್ ಬಿ ಕೆ 30/05/2022
375 ಚಿಕ್ಕಸಿದ್ದಯ್ಯ 30/05/2022
376 ನರಸಮ್ಮ 30/05/2022
377 ಚಿಕ್ಕಸಿದ್ದಯ್ಯ 30/05/2022
378 ಮಾರಯ್ಯ ಹೆಚ್ ವಿ 30/05/2022
379 ಸರೋಜಮ್ಮ 31/05/2022
380 ಪ್ರೇಮ. ಕೋಂ. ಶಿವಣ್ಣ 31/05/2022
381 ರಾಧ 31/05/2022
382 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಲ್ಲುಬೀರಯ್ಯ 31/05/2022
383 ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಂಕಪ್ಪ 31/05/2022
384 ನಿಂಗೇಗೌಡ 31/05/2022
385 ಜಯರಾಮು 31/05/2022
386 ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು 31/05/2022
387 ಸುಶೀಲಮ್ಮ 31/05/2022
388 ಕೆ ಸುಮಿತ್ರ 31/05/2022
389 ಜಗದೀಶ್ ಉಃ ಸಣ್ಣಪ್ಪ 31/05/2022
390 ನಾಗರಾಜು 31/05/2022
391 ಎನ್ ರಾಜು 31/05/2022
392 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ವೆಂಕಟದಾಸಯ್ಯ 31/05/2022
393 ವೆಂಕಟೇಶ 31/05/2022
394 ತ್ರಿವೇಣಿ ಎಸ್‌ ವಿ 31/05/2022
395 ಪುಟ್ಟಚನ್ನಮ್ಮ 31/05/2022
396 ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ 31/05/2022
397 ಚಿಕ್ಕೋನು 31/05/2022
398 ಶ್ರೀರಾಮ ಎಮ್‌ ಪಿ 31/05/2022
399 ಕರಿಯಪ್ಪ,ಭೀಮಯ್ಯ ಎ ಸಿ,ಎ ಸಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ,ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ,ಶಿವಣ್ಣ ಎ ಸಿ,ಪಾರ್ವತಮ್ಮ,ಕಾಳೇ ಗೌಡ,ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ,ಜಯಮ್ಮ 31/05/2022
400 ಕೆ ಎಸ್ ಭಾರತಿ ಪ್ರಸಾದ್ 31/05/2022
401 ಶಿವನಂಜಯ್ಯ ಕೆ.ಎನ್ 31/05/2022
402 ಕೆಂಪಮ್ಮ 31/05/2022
403 ಎಲ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ 01/06/2022
404 ಬಸವರಾಜಯ್ಯ 01/06/2022
405 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 01/06/2022
406 ಚಿಕ್ಕಮುತ್ತಯ್ಯ 01/06/2022
407 ನಾಗೇಶ್ವರಿ H N 01/06/2022
408 ವಿಷಕಂಠಯ್ಯ 01/06/2022
409 ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 01/06/2022
410 ಜಯಮ್ಮ 01/06/2022
411 ಸಿ ರಾಮಯ್ಯ 01/06/2022
412 ಪದ್ಮ 01/06/2022
413 ಸಾವಂದಮ್ಮ 01/06/2022
414 ಅನುಸೂಯ 01/06/2022
415 ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ 01/06/2022
416 ಅನುಸೂಯ 01/06/2022
417 ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಲೋಕೇಶ್ 01/06/2022
418 ಕೆ ಎಮ್ ಚಲ್ಲಯ್ಯ 01/06/2022
419 ಕೆಂಚಮ್ಮ 01/06/2022
420 ತಿಮ್ಮಮ್ಮ 01/06/2022
421 ಯಶೋಧಮ್ಮ 01/06/2022
422 ಕೆ ಎಮ್ ಚಲ್ಲಯ್ಯ 01/06/2022
423 ಯಶೋಧಮ್ಮ 01/06/2022
424 ರಂಗಮ್ಮ 01/06/2022
425 ವನಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 01/06/2022
426 ಮಂಜುಳ 01/06/2022
427 ಗೌರಮ್ಮ 01/06/2022
428 ಗೌರಮ್ಮ 01/06/2022
429 ಎಂ ಪಿ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್,ಎಂ ಪಿ ಪ್ರತಾಪ್ 01/06/2022
430 ಅಮೃತಮ್ಮ 01/06/2022
431 ಮಂಜುನಾಥ್ ಎನ್ 01/06/2022
432 ಎಂ ಪಿ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್,ಎಂ ಪಿ ಪ್ರತಾಪ್ 01/06/2022
433 ಎಂ ಪಿ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್,ಎಂ ಪಿ ಪ್ರತಾಪ್ 01/06/2022
434 ಗಂಗಪ್ಪ ಎನ್ 01/06/2022
435 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಸ್ ಕೆ 01/06/2022
436 ಎಂ ಪಿ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್,ಎಂ ಪಿ ಪ್ರತಾಪ್ 01/06/2022
437 ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ಎಸ್ ಜೆ 01/06/2022
438 ಕೆಂಪಮ್ಮ 01/06/2022
439 ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ಎಸ್ ಜೆ 01/06/2022
440 ಜಯಮ್ಮ 01/06/2022
441 ಸುಶೀಲಮ್ಮ 01/06/2022
442 ಮಂಜುಳ 02/06/2022
443 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 02/06/2022
444 ಎಂ ಪಿ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್,ಎಂ ಪಿ ಪ್ರತಾಪ್ 02/06/2022
445 ಮುತ್ತುರಾಜು 02/06/2022
446 ಮಂಚಶೆಟ್ಟಿ 02/06/2022
447 ಪ್ರಮೀಳ 02/06/2022
448 ರತ್ನಮ್ಮ 02/06/2022
449 ಸಾಕಮ್ಮ 02/06/2022
450 ಲತಾ 02/06/2022
451 ಕಮಲಮ್ಮ 02/06/2022
452 ಬೌರಾಂಭ 02/06/2022
453 ಕಮಲಮ್ಮ 02/06/2022
454 ಎಂ ಪಿ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್,ಎಂ ಪಿ ಪ್ರತಾಪ್ 02/06/2022
455 ರಾಜಮ್ಮ ,ರೇಣುಕಾ ,ಶೋಭಾ 02/06/2022
456 ಜಯಮ್ಮ 02/06/2022
457 ರಂಗನರಸಿಂಹಯ್ಯ 02/06/2022
458 ರತ್ನಮ್ಮ 02/06/2022
459 ಮಹೇಶ್ ಬಿ 02/06/2022
460 ಮಲ್ಲಮ್ಮ 02/06/2022
461 ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರ 02/06/2022
462 ಪದ್ಮ,ಎಂ ಅರುಣಾಕ್ಷಿ 02/06/2022
463 ಕಾಳಶೆಟ್ಟಿ 02/06/2022
464 ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ 02/06/2022
465 ಕುಮಾರ,ಸುನಂದಮ್ಮ 02/06/2022
466 ನಡಕೇರಯ್ಯ 02/06/2022
467 ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ 02/06/2022
468 ಶಿಲ್ಪ ಎಸ್ 03/06/2022
469 ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಎಲ್ ಇ 03/06/2022
470 ಗಂಗಮ್ಮ 03/06/2022
471 ಗೋವಿಂದರಾಜು ಎಸ್‌ ಎ 03/06/2022
472 ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ 03/06/2022
473 ಆರ್ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ 03/06/2022
474 ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟೇಗೌಡ 03/06/2022
475 ಸುನಂದಮ್ಮ 03/06/2022
476 ದೊಡ್ಡಯ್ಯ 03/06/2022
477 ಶಕುಂತಲ 03/06/2022
478 ಸಂಪಂಗಿ 03/06/2022
479 ಭವಾನಿ ಬಿ 03/06/2022
480 ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ 03/06/2022
481 ಲತಾ ವಿ 03/06/2022
482 ಗೌರಮ್ಮ 03/06/2022
483 ಕೆಂಪಯ್ಯ 03/06/2022
484 ಟಿ.ವೈ.ಶಿವಶಂಕರ್ 04/06/2022
485 ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯ 04/06/2022
486 ಸಾಂಬಶಿವಯ್ಯ ಎಸ್ ಕೆ 04/06/2022
487 ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯ 04/06/2022
488 ಅಜೀಜುಲ್ಲಾಖಾನ್ 04/06/2022
489 ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೌಡ ಎಸ್ ಜೆ 04/06/2022
490 ಶಿವರತ್ನ 04/06/2022
491 ಗಂಗರಾಜು 04/06/2022
492 ಗಂಗರಾಜಯ್ಯ 04/06/2022
493 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ,ಪ್ರಕಾಶ,ನಾಗರಾಜು,ರಾಮಮೂರ್ತಿ,ಮಂಜಮ್ಮ 04/06/2022
494 ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ 04/06/2022
495 ವರದಯ್ಯ 04/06/2022
496 ಕುಮಾರ್ 04/06/2022
497 ಹನುಮಕ್ಕ 04/06/2022
498 ಮಂಜಮ್ಮ 04/06/2022
499 ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಉ ಚಿಕ್ಕಮರೀಗೌಡ 04/06/2022
500 ಟಿ ನಾಗರಾಜು 04/06/2022
501 LAKSHMAMMA 04/06/2022
502 ಚೌಡಮ್ಮ 04/06/2022
503 ನಾಗರಾಜ್ ಎಲ್ ಬಿ 06/06/2022
504 ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ 06/06/2022
505 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 06/06/2022
506 ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು 06/06/2022
507 ಮುಖ‍್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು 06/06/2022
508 ಕೆ ಎನ್ ಪ್ರೇಮ 06/06/2022
509 ರಾಮಣ್ಣ ಹೆಚ್ 06/06/2022
510 ವಿಷಕಂಠಯ್ಯ 06/06/2022
511 ರತ್ನಮ್ಮ 06/06/2022
512 ಸರೋಜಮ್ಮ 06/06/2022
513 ಹೇಮಗಿರಯ್ಯ 06/06/2022
514 ಶಿವರಾಜು 06/06/2022
515 ವಿಜಯಮ್ಮ 06/06/2022
516 ಮಹದೇವಮ್ಮ 06/06/2022
517 ಶಿವಮ್ಮ 06/06/2022
518 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 06/06/2022
519 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 06/06/2022
520 ಕಮಲಮ್ಮ 06/06/2022
521 ಗೀತಾ 06/06/2022
522 ವಸಂತಮ್ಮ 06/06/2022
523 ಗಿರೀಶ 06/06/2022
524 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 06/06/2022
525 ಜಯಮ್ಮ 06/06/2022
526 ಬರಗಮ್ಮ 06/06/2022
527 ದೇವಿರಮ್ಮ 06/06/2022
528 ರೇಣುಕಮ್ಮ 06/06/2022
529 ನಾಗಣ್ಣ 06/06/2022
530 ಶೌಕತ್‌ ಪಾಷ 06/06/2022
531 ಜಯಮ್ಮ 06/06/2022
532 ಸಾಕಮ್ಮ 06/06/2022
533 ಗೌರಮ್ಮ 06/06/2022
534 ಕೆ ಬಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ 06/06/2022
535 ಹಲಗಮ್ಮ 07/06/2022
536 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 07/06/2022
537 ಆನಂದ ಸಿ ಎಸ್ 07/06/2022
538 ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ 06/06/2022
539 ಮಂಜುಳ 07/06/2022
540 ಆನಂದ ಸಿ ಎಸ್ 07/06/2022
541 ವನಜಾಕ್ಷಿ 07/06/2022
542 ನರಸಲಿಂಗಯ್ಯ 07/06/2022
543 ಪುಟ್ಟಸಿದ್ದಮ್ಮ 07/06/2022
544 ರೇಣುಕ 07/06/2022
545 ನಾಗಮ್ಮ ಸಿ 07/06/2022
546 ನಿಂಗಮ್ಮ 07/06/2022
547 ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ 07/06/2022
548 ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ 07/06/2022
549 ಧನಂಜಯ್ಯ ಬಿ ಆರ್ 07/06/2022
550 ಸಾಕಮ್ಮ 07/06/2022
551 ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ 07/06/2022
552 ಅಂಕಮ್ಮ 07/06/2022
553 ಹೊಂಬಯ್ಯ 07/06/2022
554 ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು 07/06/2022
555 ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 07/06/2022
556 ಯಶೋಧಮ್ಮ 07/06/2022
557 ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಆರ್ 07/06/2022
558 ವನಜಾಕ್ಷಿ 07/06/2022
559 ಚನ್ನಮ್ಮ 07/06/2022
560 ದೇವೀರಮ್ಮ 07/06/2022
561 ಜಯಮ್ಮ 07/06/2022
562 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 07/06/2022
563 ನರಸಿಂಹಯ್ಯ 07/06/2022
564 ಗೋವಿಂದಯ್ಯ 07/06/2022
565 ಶಿವಮ್ಮ 07/06/2022
566 ಗೋವಿಂದಯ್ಯ 07/06/2022
567 ರಾಜಣ್ಣ 07/06/2022
568 ಸಣ್ಣಮ್ಮ 07/06/2022
569 ರಮೇಶ 07/06/2022
570 ಸಂಪಂಗಯ್ಯ 07/06/2022
571 ಬಿ ಆರ್ ಆನಂದ 07/06/2022
572 ವಿಜಯ 07/06/2022
573 ಸಿ ಎಸ್‌ ಮಹೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 07/06/2022
574 ಎನ್‌ ಎಲ್‌ ರಾಮು 07/06/2022
575 ನಿಂಗಮ್ಮ 08/06/2022
576 ಬೋರಯ್ಯ 08/06/2022
577 ಗಂಗಮ್ಮ 08/06/2022
578 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 08/06/2022
579 ಶಿವರಾಜು 08/06/2022
580 ಭಾರತಿ 08/06/2022
581 ರೋಜಾ ಕೆ ಆರ್ 08/06/2022
582 ಬಿ ಎಲ್ ಲಿಂಗರಾಜು 08/06/2022
583 ಶೇಖರ್ ಆರ್ 08/06/2022
584 ಅನುಸೂಯಮ್ಮ,ತೇಜಸ್ ಎಸ್,ಜಗದೀಶ್ ಕೆ ಸಿ,ಕೆ ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್ 08/06/2022
585 ತಿಮ್ಮಯ್ಯ,ಬಸಪ್ಪ 08/06/2022
586 ಸಣ್ಣಮ್ಮ 08/06/2022
587 ಬಸಪ್ಪ,ತಿಮ್ಮಯ್ಯ 08/06/2022
588 ಮುತ್ತಮ್ಮ 08/06/2022
589 ಬೀರೇಶ್ 08/06/2022
590 ನಸರುನ್ನೀಸಾ 08/06/2022
591 ಹರಿ ಬೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಸಿ ಬಿ 08/06/2022
592 ಮಲ್ಲೇಶಯ್ಯ 08/06/2022
593 ವಿಜಿಯಮ್ಮ 08/06/2022
594 ಕೆ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 08/06/2022
595 ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ 08/06/2022
596 ರಮೇಶ್ 08/06/2022
597 ಗುತ್ತಲಯ್ಯ 08/06/2022
598 ನರಸಿಂಹಶೆಟ್ಟಿ 08/06/2022
599 ಚನ್ನಾಜಮ್ಮ 08/06/2022
600 ಶಾರದಮ್ಮ 08/06/2022
601 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 08/06/2022
602 ಗಿರಿಯಮ್ಮ 08/06/2022
603 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಜಿ 08/06/2022
604 ಹೃದಯರಾಜ್ ಆರ್ 08/06/2022
605 ಶಾಂತಮ್ಮ 08/06/2022
606 ಬೀರಮ್ಮ 08/06/2022
607 ಹೃದಯರಾಜು ಆರ್ 08/06/2022
608 ಶಿವಶಂಕರಯ್ಯ 08/06/2022
609 ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಮೇರಿ 08/06/2022
610 ಶಿವಶಂಕರಯ್ಯ 08/06/2022
611 ಶಿವಶಂಕರಯ್ಯ 08/06/2022
612 ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 08/06/2022
613 ಮಾರಮ್ಮ 08/06/2022
614 ಸಿದ್ದಮ್ಮ 08/06/2022
615 ಕಮಲಿ ಬಾಯಿ 08/06/2022
616 ನಾರಾಯಣಿನಾಯ್ಕ 09/06/2022
617 ಕಲ್ಯಾಣಿಗೌಡ 09/06/2022
618 ಆರ್ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ 09/06/2022
619 ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ 09/06/2022
620 ಟಿ.ಎಂ ಜಗದೀಶ್‌ 09/06/2022
621 ನಾಗಮಣಿ 09/06/2022
622 ಜಯಲಿಂಗಮ್ಮ 09/06/2022
623 ಸುಧಾ ಮಣಿ ಟಿ ಕೆ 09/06/2022
624 ಟಿ ಕೆ ಗುಂಡುರಾವ್ 09/06/2022
625 ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ 09/06/2022
626 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 09/06/2022
627 ಸಿದ್ದಪ್ಪ 09/06/2022
628 ಟಿ ಕೆ ರಾಜಣ್ಣ 09/06/2022
629 ಭದ್ರಮ್ಮ 09/06/2022
630 ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ 09/06/2022
631 ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ 09/06/2022
632 ಸಣ್ಣಮ್ಮ ,ಕಾಳಮ್ಮ 09/06/2022
633 ಕೃಷ್ಣ 09/06/2022
634 ಸುನಂದ 09/06/2022
635 ಟಿ ಸಿ ಶೇಖರ 09/06/2022
636 ಉಮಾ 09/06/2022
637 ಆಶಾ 09/06/2022
638 ಮಹದೇವಮ್ಮ 09/06/2022
639 ವೆಂಕಟಯ್ಯ 09/06/2022
640 ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ 09/06/2022
641 ಗೌರಮ್ಮ 09/06/2022
642 ಗೌರಮ್ಮ 09/06/2022
643 ಪುಟ್ಟಚನ್ನಮ್ಮ 09/06/2022
644 ನರಸಮ್ಮ 09/06/2022
645 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ವತ್ತು ಬೇಚಾರಕ್ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಠಾಣಾ 09/06/2022
646 ಗೌರಮ್ಮ 09/06/2022
647 ಶಶಿಕಲಾ ಕೋಂ ಜಯರಾಮ್‌ 09/06/2022
648 ಶಶಿಕಲಾ ಕೋಂ ಜಯರಾಮ್‌ 09/06/2022
649 ರಾಜಶೇಖರ್‌ ಬಿನ್‌ ಚನ್ನೇಗೌಡ 09/06/2022
650 ಎಂ ಡಿ ಕೃಷ್ಣ 09/06/2022
651 ಸುಜಾತ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ 09/06/2022
652 ಕುಮಾರ ಎಸ್‌ ಬಿನ್‌ ಲೇ ಶೀನ 09/06/2022
653 ಸೀತಮ್ಮ 09/06/2022
654 ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ 10/06/2022
655 ಸುಶೀಲಮ್ಮ 10/06/2022
656 ಬಿ ಎಂ ರಾಜಣ್ಣ 10/06/2022
657 ರಂಗಮ್ಮ 10/06/2022
658 ದಾಸೇಗೌಡ 10/06/2022
659 ದಾಸೇಗೌಡ 10/06/2022
660 ಜಯಮ್ಮ 10/06/2022
661 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 10/06/2022
662 ಮಾಯಣ್ಣ 10/06/2022
663 ಹೊಂಬಾಳೆಗೌಡ ಹೆಚ್ 10/06/2022
664 ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಕೋಂ. ವಜ್ರಪ್ಪ 10/06/2022
665 ಹೊನ್ನಮ್ಮ. ಕೋ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 10/06/2022
666 ಸಲ್ಲಾಪುರಯ್ಯ. ಬಿನ್.‌ ವೆಂಕಟಯ್ಯ 10/06/2022
667 ವೆಂಕಟಮ್ಮ. ಕೋಂ. ಅನಂತ 10/06/2022
668 ಮಲ್ಲಜಮ್ಮಣ್ಣಿ 10/06/2022
669 ಸಲ್ಲಾಪುರಯ್ಯ. ಬಿನ್‌. ವೆಂಕಟಯ್ಯ 10/06/2022
670 ರಾಜಮ್ಮ,ಬಸಮ್ಮ 10/06/2022
671 ಎಸ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ 10/06/2022
672 ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ 10/06/2022
673 ಎಸ್ ಎಂ ನಾಗೇಶ 10/06/2022
674 ಹುಚ್ಚೀರೇಗೌಡ ಡಿ.ವಿ,ಚಿಕ್ಕಹಲಗೇಗೌಡ ಡಿ.ಸಿ,ತಮ್ಮಯ್ಯಣ್ಣ 10/06/2022
675 ಜ್ಯೋತಿಲಿಂಗಯ್ಯ 10/06/2022
676 ಎಸ್ ಎಂ ರಾಜಶೇಖರ 10/06/2022
677 ನಿಂಗೇಗೌಡ 10/06/2022
678 ಪುಟ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 10/06/2022
679 ಸುಧಾ 10/06/2022
680 ಮುನಿಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಹೊನ್ನಯ್ಯ 10/06/2022
681 ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯ 10/06/2022
682 ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ 10/06/2022
683 ಮಂಗಳಮ್ಮ 13/06/2022
684 ಲಿಂಗಪ್ಪ,ಸಾವಂದಯ್ಯ,ಪ್ರಮೋದ ಜಿ ಎಲ್ 13/06/2022
685 ಪುಟ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 13/06/2022
686 ಮಂಜುನಾಥ್ ಎ ಎಸ್ 13/06/2022
687 ರತ್ನಮ್ಮ 13/06/2022
688 ಕೆ ಎಂ ಚಲ್ಲಯ್ಯ 13/06/2022
689 ಕೆ ಎಮ್ ಚಲ್ಲಯ್ಯ 13/06/2022
690 ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಯ್ಯ 13/06/2022
691 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 13/06/2022
692 ಟಿ ನಾಗರಾಜು 13/06/2022
693 ಚಿನ್ನನರಸಮ್ಮ 13/06/2022
694 ಪುಟ್ಟಮ್ಮ 13/06/2022
695 ಶಿವಣ್ಣ 13/06/2022
696 ಪಚ್ಚಮ್ಮ 13/06/2022
697 ಕಾವೇರಮ್ಮ 13/06/2022
698 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ 13/06/2022
699 ಶಿವಶಂಕರ 13/06/2022
700 ಶಿವಮಾದಯ್ಯ 13/06/2022
701 ಸಾವಂದಯ್ಯ 13/06/2022
702 ಚಲುವಮ್ಮ 13/06/2022
703 ಶಶಾಂಕ್ ಎಲ್ 13/06/2022
704 ಜಯಮ್ಮ 13/06/2022
705 ಶಶಾಂಕ್ ಎಲ್ 13/06/2022
706 ರಾಮಯ್ಯ 13/06/2022
707 ಸರ್ವಮ್ಮ 13/06/2022
708 ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ 13/06/2022
709 ನಂಜಮ್ಮ 13/06/2022
710 ಅಶೋಕ ಎಚ್‌ ಎನ್ 13/06/2022
711 ಹೆಚ್ ಕೆ ಲೋಕೇಶ್ 13/06/2022
712 ಅಶೋಕ ಎಚ್‌ ಎನ್ 13/06/2022
713 ಅಶೋಕ ಎಚ್‌ ಎನ್ 13/06/2022
714 ಅಶೋಕ ಎಚ್‌ ಎನ್ 13/06/2022
715 ತಿಮ್ಮಮ್ಮ 13/06/2022
716 ರಾಮಯ್ಯ 13/06/2022
717 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 13/06/2022
718 ಕೆಂಪಮ್ಮ 13/06/2022
719 ಶಶಾಂಕ್ ಎಲ್ 13/06/2022
720 ಮಾರ್ಗರೇಟ್ 13/06/2022
721 ಹೊಂಬಾಳಮ್ಮ 13/06/2022
722 ಗೋಪಾಲ 13/06/2022
723 ಶಿವರುದ್ರಮ್ಮ 13/06/2022
724 ರತ್ನ ಕೆ ಎಂ 13/06/2022
725 ಚಿಕ್ಕರಾಮೇಗೌಡ 13/06/2022
726 ಶಿವಮ್ಮ 13/06/2022
727 ಶ್ರೀ ಕಂಠೇಗೌಡ 13/06/2022
728 ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರ್,ಲಕ್ಷ್ಮಿ 13/06/2022
729 ತಮ್ಮಣ್ಣ,ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ,ತಾಯಮ್ಮ,ಶಿವನಂಜಯ್ಯ,ಈಶ್ವರ ಬಿ ಕೆ,ರಾಜು ,ನಂಜುಂಡಯ್ಯ 13/06/2022
730 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಾಗ 13/06/2022
731 ಚೌಡಯ್ಯ,ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ,ಹೊಸಳಪ್ಪ,ನಾಗರಾಜು.ಪಿ 13/06/2022
732 ಕಿರಣ್ 13/06/2022
733 ಸಾಕಮ್ಮ 14/06/2022
734 ತಿಮ್ಮಯ್ಯ 14/06/2022
735 ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿ ಎಸ್ 14/06/2022
736 ರಂಜಿತಾ ಬಿ ಎಸ್ 14/06/2022
737 ಪದ್ಮ 14/06/2022
738 ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಎಸ್ 14/06/2022
739 ಸರೋಜಮ್ಮ 14/06/2022
740 ದೇವಿಕಾ 14/06/2022
741 ಶಂಕರ 14/06/2022
742 ಮುನಿಯಪ್ಪ 14/06/2022
743 ಕರಿಯಪ್ಪ 14/06/2022
744 ಎನ್‌ ಶೈಲಜಾ ಸಂಪತ್‌ 14/06/2022
745 ಯಲ್ಲಮ್ಮ 14/06/2022
746 ವಸಂತ 14/06/2022
747 ಎನ್‌ ಶೈಲಜಾ‌ ಸಂಪತ್ 14/06/2022
748 ಹೆಚ್‌ ಟಿ ಚಲುವಪ್ಪ ಉರುಫ್‌ ತಮ್ಮಯ್ಯ 14/06/2022
749 ಗಂಗಮ್ಮ 14/06/2022
750 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 14/06/2022
751 ಪುಟ್ಟಮ್ಮ 14/06/2022
752 ವೈಕುಂಟೇಗೌಡ 14/06/2022
753 ದುಂಡಮ್ಮ 14/06/2022
754 ಅಪ್ಪಾಜಿ 14/06/2022
755 ಹೆಚ್‌ ಪಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ 14/06/2022
756 ನಾಗರಾಜು 14/06/2022
757 ಕರೀಗೌಡ,ಎಂ ಎಸ್ ಉಷಾ 14/06/2022
758 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ,ಕೆ ಆರ್‌ ಸ್ವಾಮಿ,ಗೀತ,ರತ್ನಮ್ಮ 14/06/2022
759 ಮಾರುತಿ ಎಸ್ ಆರ್ 15/06/2022
760 ರಾಜಣ್ಣ 15/06/2022
761 ನಾಗಮ್ಮ 15/06/2022
762 ನಾರಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನ್ನಿಗಯ್ಯ 15/06/2022
763 ರಂಗಣ್ಣ 15/06/2022
764 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 15/06/2022
765 ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 15/06/2022
766 ನಾಗರಾಜು 15/06/2022
767 ಅರಸೇಗೌಡ 15/06/2022
768 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 15/06/2022
769 ನಾಗರಾಜು 15/06/2022
770 ಹೆಚ್ ರೂಪರಾಣಿ 15/06/2022
771 ಹೆಚ್ ರೂಪರಾಣಿ 15/06/2022
772 ರಂಗಮ್ಮ 15/06/2022
773 ಜಯಮ್ಮ 15/06/2022
774 ಹೊನ್ನಮ್ಮ 15/06/2022
775 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 15/06/2022
776 ದೊಡ್ಡಯ್ಯ 15/06/2022
777 ಚಂದ್ರಯ್ಯ 15/06/2022
778 ಶಾರದಮ್ಮ 15/06/2022
779 ಜಯಮ್ಮ 15/06/2022
780 ಗಂಗಮ್ಮ 15/06/2022
781 ಜಯಮ್ಮ 15/06/2022
782 ಚನ್ನೇಗೌಡ 15/06/2022
783 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 15/06/2022
784 ಗೌರಮ್ಮ 15/06/2022
785 ಯಶೋದಮ್ಮ 15/06/2022
786 ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ವಿ 15/06/2022
787 ಸವಿತ 15/06/2022
788 ಸಣ್ಣಮ್ಮ 15/06/2022
789 ತಿಮ್ಮಮ್ಮ 15/06/2022
790 ನಾರಾಯಣಗೌಡ 15/06/2022
791 ಸಹನ ಎಮ್ ಕೆ,ಸ್ವಾತಿ ಕೆ 15/06/2022
792 ಕಲ್ಯಾಣಿ 15/06/2022
793 ನೀಲಮ್ಮ 15/06/2022
794 ಬರಗಮ್ಮ 15/06/2022
795 ಸರಸ್ವತಿ 15/06/2022
796 ಮುತ್ತವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ 15/06/2022
797 ಸಿ ರಾಜಪ್ಪ 15/06/2022
798 ಗಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ಕೆಂಪಯ್ಯ 15/06/2022
799 ಮಾರಮ್ಮ 15/06/2022
800 ಅನೂಸೂಯಮ್ಮ 15/06/2022
801 ಜಯಮ್ಮ 15/06/2022
802 ಜಯಮ್ಮ 15/06/2022
803 ಜಯಮ್ಮ 15/06/2022
804 ಕೆಂಚಪ್ಪ ಉ/ಕೆಂಚೇಗೌಡ ಹೆಚ್ 15/06/2022
805 ಬಸವರಾಜು 16/06/2022
806 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿ ಎಂ 16/06/2022
807 ವೈರಮುಡಿ 16/06/2022
808 ರೂಪ 16/06/2022
809 ಪವಿತ್ರ ಡಿ ಎಸ್‍ 16/06/2022
810 ಚಿಕ್ಕಸಿದ್ದಯ್ಯ 16/06/2022
811 ಕೆ ಎಸ್‌ ವೆಂಕಟರಾಮು 16/06/2022
812 ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ 16/06/2022
813 ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ 16/06/2022
814 ವೆಂಕಟಮ್ಮ 16/06/2022
815 ಹನುಮಂತ ಕೆ.ಆರ್‌ 16/06/2022
816 ಜಾನಕಮ್ಮ 16/06/2022
817 ಜವರಮ್ಮ 16/06/2022
818 ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಕೆ.ಎಸ್ ನಾಗರಾಜು 16/06/2022
819 ಲೆಂಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಹನುಮಂತಯ್ಯ 16/06/2022
820 ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಎಂ 16/06/2022
821 ಸುಶೀಲ 16/06/2022
822 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,ಖಜಾಂಚಿ 16/06/2022
823 ಗಂಗಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 16/06/2022
824 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 16/06/2022
825 ಆರ್ ರಮೇಶ್ 16/06/2022
826 ಗೌರಮ್ಮ 16/06/2022
827 S C ಅಪ್ಪಾಜಯ್ಯ 16/06/2022
828 ಎಂ ಎನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ 16/06/2022
829 ಸತೀಶರಾಜೇಅರಸ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ 16/06/2022
830 ನಿಂಗಮ್ಮ 16/06/2022
831 ರಂಗಮ್ಮ 16/06/2022
832 ಪದ್ಮಾವತಿ 16/06/2022
833 ಹಸೀನಾ 16/06/2022
834 ಚನ್ನಯ್ಯ 16/06/2022
835 ಎಸ್ ಎನ್ ಉಮೇಶ್,ಸಾವಿತ್ರಿ 16/06/2022
836 ಬಿ ಕೆ ಗಿರೀಶ್ 16/06/2022
837 ಜಯಮ್ಮ ಎಸ್ 16/06/2022
838 ಬಸವರಾಜು 16/06/2022
839 ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 16/06/2022
840 ಲಕ್ಷ್ಮೀ 16/06/2022
841 ವೆಂಕಟೇಶ್ 16/06/2022
842 ದುಂಡಮ್ಮ 16/06/2022
843 ಕಮಲಮ್ಮ 16/06/2022
844 ಗೌರಮ್ಮ 17/06/2022
845 ಜಯಮ್ಮ ಕೆ 17/06/2022
846 ಎಂ ಸಿ ರಾಜೇಶ್‌ 17/06/2022
847 ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ 17/06/2022
848 ಸಾಯಿ ದಾಸ್ 17/06/2022
849 ಮಲ್ಲಿಕಾಬಿ 17/06/2022
850 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 17/06/2022
851 ಸುಧಾ 17/06/2022
852 ಮಾದಮ್ಮ 17/06/2022
853 ಸಣ್ಣಮ್ಮ 17/06/2022
854 ಗಂಗಮ್ಮ 17/06/2022
855 ಸಿದ್ದನಂಜಯ್ಯ 17/06/2022
856 ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ 17/06/2022
857 ರಮೇಶ್ 17/06/2022
858 ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ 17/06/2022
859 ಪುಟ್ಟಮ್ಮ 17/06/2022
860 ವಿಮಲಮ್ಮ ಟಿ ಆರ್ 17/06/2022
861 ಸಣ್ಣಮ್ಮ 17/06/2022
862 ರತ್ನಮ್ಮ 17/06/2022
863 ಗಂಗಮ್ಮ 17/06/2022
864 ವಸಂತ 17/06/2022
865 ಮಹದೇವಯ್ಯ ಸಿ 17/06/2022
866 ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಮ್ಮ 17/06/2022
867 ಮಹದೇವಯ್ಯ ಸಿ 17/06/2022
868 ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ 17/06/2022
869 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿ,ರಾಮು ಬಿ 17/06/2022
870 ನಾಗಮ್ಮ 17/06/2022
871 ಮಾರಮ್ಮ 17/06/2022
872 ರಾಮಯ್ಯ 17/06/2022
873 ಕೆಂಚಮ್ಮ 17/06/2022
874 ಅನುಸೂಯಮ್ಮಣ್ಣಿ 17/06/2022
875 ದೇವರಾಜ್ ಬಿ 17/06/2022
876 ಮರಿಯಪ್ಪ 17/06/2022
877 ನಾಗರಾಜು 17/06/2022
878 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಸಿ ಎಸ್ 17/06/2022
879 ರೇವಣ್ಣ 17/06/2022
880 ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ 17/06/2022
881 ನಾಗಮ್ಮ 17/06/2022
882 ಟಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ 17/06/2022
883 ಜಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯ 17/06/2022
884 ಶಾರದಮ್ಮ 17/06/2022
885 ಗಂಗಬೋರಯ್ಯ 17/06/2022
886 ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 17/06/2022
887 ಶಿವರತ್ನಮ್ಮ 17/06/2022
888 ಮಾರೇಗೌಡ 17/06/2022
889 ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಯ್ಯ 17/06/2022
890 ವಸಂತ ಕೆ 18/06/2022
891 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೆ 18/06/2022
892 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 18/06/2022
893 ತಿಮ್ಮಮ್ಮ 18/06/2022
894 ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ 18/06/2022
895 ಸಿದ್ದಲಿಂಗಮ್ಮ 18/06/2022
896 ಅನುಸೂಯ 18/06/2022
897 ಚನ್ನಮ್ಮ 18/06/2022
898 ಸಾಕಮ್ಮ 18/06/2022
899 ನಾಗಮ್ಮ 18/06/2022
900 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 18/06/2022
901 ಪವಿತ್ರ 18/06/2022
902 ಕೆ ಜಿ ಸಿದ್ದರಾಜು 20/06/2022
903 ಕೆ ಜಿ ಸಿದ್ದರಾಜು 20/06/2022
904 ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ 20/06/2022
905 ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಂಗಮ್ಮ 20/06/2022
906 ಬೋರಮ್ಮ 20/06/2022
907 ಶಾಂತಮ್ಮ 20/06/2022
908 ಮುನಿಚಿಕ್ಕಯ್ಯ 20/06/2022
909 ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜು 20/06/2022
910 ಪುಟ್ಟಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ನಾಗರಾಜು 20/06/2022
911 ಪುಟ್ಟಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ನಾಗರಾಜು 20/06/2022
912 ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ನಿಂಗೇಗೌಡ 20/06/2022
913 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಟಿ ಎಸ್‌ 20/06/2022
914 ವೆಂಕಟೇಶ 20/06/2022
915 ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕುಳ್ಳಸಿದ್ದಯ್ಯ 20/06/2022
916 ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ 20/06/2022
917 ಚಿಕ್ಕಬೋರಯ್ಯ 20/06/2022
918 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 20/06/2022
919 ಗಂಗಮ್ಮ 20/06/2022
920 ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ 20/06/2022
921 ಶಶಿಕಾಂತ 20/06/2022
922 ರೇವಣ್ಣ ಕೆ ಎಸ್ 20/06/2022
923 ಚನ್ನಮ್ಮ 20/06/2022
924 ಹನುಮಯ್ಯ 20/06/2022
925 ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ 20/06/2022
926 ಮರಿಸ್ವಾಮಯ್ಯ 20/06/2022
927 ಜಯರಾಮು 20/06/2022
928 ಶಿವನಂಜಯ್ಯ 20/06/2022
929 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 20/06/2022
930 ಪುಟ್ಟಮ್ಮ 20/06/2022
931 ತಾಯಮ್ಮ 20/06/2022
932 ಯಶೋಧ ವೈ 20/06/2022
933 ವಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ 20/06/2022
934 ದಿನೇಶ್ 20/06/2022
935 ಗೌರಮ್ಮ 20/06/2022
936 ಕಾಡಮ್ಮ 20/06/2022
937 ಪುಟ್ಟರಾಜು 21/06/2022
938 ಜೀನತ್‌ 21/06/2022
939 ಹನುಮಮ್ಮ 21/06/2022
940 ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ 21/06/2022
941 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ,ಮಂಜುಳ,ಚಲುವಮ್ಮ 21/06/2022
942 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 21/06/2022
943 ರಂಗಯ್ಯ 21/06/2022
944 ನಾಗಮ್ಮ 21/06/2022
945 ನಾಗರಾಜು 21/06/2022
946 ಸವಿತ ಕೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರ 21/06/2022
947 ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ 21/06/2022
948 ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ 21/06/2022
949 ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ 21/06/2022
950 ಕಾಡಮ್ಮ 21/06/2022
951 ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಶೆಟ್ಟಿ 21/06/2022
952 ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ಚಿಕ್ಕೈದೇಗೌಡ 21/06/2022
953 ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ 21/06/2022
954 ಮಾದಯ್ಯ 21/06/2022
955 ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂ 21/06/2022
956 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ 21/06/2022
957 ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ಮಂಚೇಗೌಡ 21/06/2022
958 ಶಿವರುದ್ರೇಗೌಡ 21/06/2022
959 ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ಪುಟ್ಟಚೌಡಯ್ಯ 21/06/2022
960 ನಂಜಮ್ಮ 21/06/2022
961 ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ 21/06/2022
962 ಕೆಂಪಮ್ಮ 21/06/2022
963 ಜಯಮ್ಮ 21/06/2022
964 ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್‌ ಜಿ ಡಿ ಬಿನ್‌ ದ್ಯಾವಯ್ಯ 21/06/2022
965 ಈರನಿಂಗಯ್ಯ 21/06/2022
966 ಪುಟ್ಟಿರಮ್ಮ 21/06/2022
967 ನಾಗರಾಜು 21/06/2022
968 ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡರಾಚಯ್ಯ 21/06/2022
969 ಸುನಂದ 21/06/2022
970 ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆರ್‌ ಬಿನ್‌ ಲೇ ಸಿದ್ದಯ್ಯ 21/06/2022
971 ಕುಮಾರಿ 21/06/2022
972 ರಾಚಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಸಿದ್ದಯ್ಯ 21/06/2022
973 ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 21/06/2022
974 ಬಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ 21/06/2022
975 ಪ್ರೇಮ ಟಿ ಪಿ ಕೋಂ ಕೆ ಎಮ್‌ ರಾಜು 21/06/2022
976 ಅಂಕೂಗೌಡ ಬಿನ್‌ ಎಲ್ಲೇಗೌಡ 21/06/2022
977 ಚೌಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಜವರಯ್ಯ 21/06/2022
978 ಡಿ ಶೋಭ ಕೋಂ ಪ್ರಕಾಶ್‌ 21/06/2022
979 ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ 21/06/2022
980 ಮಾದಪ್ಪ 21/06/2022
981 ಮಲ್ಲಮಹದೇವಯ್ಯ 21/06/2022
982 ಮಾದಪ್ಪ 21/06/2022
983 ಮಲ್ಲಮಹದೇವಯ್ಯ 21/06/2022
984 ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ 14/06/2022
985 ಶಾರದ 21/06/2022
986 ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ 22/06/2022
987 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 22/06/2022
988 ರೇಣುಕಪ್ಪ 22/06/2022
989 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 22/06/2022
990 ಜಯಮ್ಮ 22/06/2022
991 ನಾಥಯ್ಯ 23/06/2022
992 ನಂಜೇಗೌಡ 24/06/2022
993 ಮರಿಯಮ್ಮ 24/06/2022
994 ಕಾಡಮ್ಮ 24/06/2022
995 ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗಯ್ಯ 24/06/2022
996 ಮರಿಯಪ್ಪ ಉರುಫ್ ತಿರುಮಲಯ್ಯ 24/06/2022
997 ನಿಂಗಮ್ಮ 24/06/2022
998 ಮರಿಯಯ್ಯ 24/06/2022
999 ಚಂದ್ರಮ್ಮ 24/06/2022
1000 ಬೋಗೇಗೌಡ 24/06/2022
1001 ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ 24/06/2022
1002 ಬೊರಮ್ಮ 24/06/2022
1003 ಮಜರ್ ಉನ್ನೀಸ 24/06/2022
1004 ಜಯಮ್ಮ 24/06/2022
1005 ಲಕ್ಷ್ಮೀ 24/06/2022
1006 ಜಯಮ್ಮ 24/06/2022
1007 ಗಂಗಮ್ಮ 24/06/2022
1008 ವಸಂತ 24/06/2022
1009 ಗೌರಮ್ಮ 24/06/2022
1010 ಬರಯ್ಯ 24/06/2022
1011 ಅಕ್ಕಮಹದೇವಮ್ಮ 24/06/2022
1012 ಗೌರಮ್ಮ 24/06/2022
1013 ಪುಟ್ಟಂಕಮ್ಮ 24/06/2022
1014 ಸರ್ವಮಂಗಳ 24/06/2022
1015 ಬಸವರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ವೀರಪ್ಪ 24/06/2022
1016 ಗೌರಮ್ಮ 24/06/2022
1017 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 24/06/2022
1018 ಲಕ್ಷಮ್ಮ 24/06/2022
1019 ಎಸ್. ಎಂ. ನಾಗರಾಜು 24/06/2022
1020 ಭಾಗ್ಯ 24/06/2022
1021 ಎಸ್.ಎಂ. ನಾಗರಾಜು 24/06/2022
1022 ಸುರೇಶ 24/06/2022
1023 ನಾಗರಾಜು 24/06/2022
1024 ಪರಮಶಿವಯ್ಯ 24/06/2022
1025 ಚಿಕ್ಕಮರೀಗೌಡ 24/06/2022
1026 ಜಯಶೀಲಮ್ಮ 24/06/2022
1027 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 24/06/2022
1028 ಚನ್ನಿಗೇಗೌಡ 24/06/2022
1029 ಕಣ್ಣಮ್ಮ 24/06/2022
1030 ಚಂದ್ರಮ್ಮ 24/06/2022
1031 ಮಹಮದ್ ಇಸಾಕ್ 24/06/2022
1032 ಹರೀಶ ಎ 24/06/2022
1033 ಕೆ ಎಸ್ ರಂಗನಾಥ್ 24/06/2022
1034 ರಫು ಎ 24/06/2022
1035 ಶೋಭ ಎಸ್ 24/06/2022
1036 ಅಂದಾನಯ್ಯ 24/06/2022
1037 ಹಳೇರಂಗಯ್ಯ 27/06/2022
1038 ಪುಟ್ಟಹೊನ್ನಮ್ಮ 27/06/2022
1039 ಸುನಂದಮ್ಮ 27/06/2022
1040 ಬಿ.ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ 27/06/2022
1041 ಚನ್ನಬಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ 27/06/2022
1042 ಮಹದೇವ 27/06/2022
1043 ಮುನಿರತ್ನ ಕೋಂ ಸಿದ್ದರಾಜು 27/06/2022
1044 ತಿಮ್ಮಮ್ಮ 27/06/2022
1045 ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಧಿಕಾರಿಗಳು ಕನಕಪುರ ಪರವಾಗಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜೆ ಎಂ 27/06/2022
1046 ಹಳೇರಂಗಯ್ಯ 27/06/2022
1047 ಬೈರಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಣ್ಣ 27/06/2022
1048 ಕೆ ಸಿ ನಾಗರಾಜು 27/06/2022
1049 ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ 27/06/2022
1050 ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ 27/06/2022
1051 ನೀಲಮ್ಮ 27/06/2022
1052 ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ. ಬಿನ್.‌ ಚನ್ನಯ್ಯ 27/06/2022
1053 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 27/06/2022
1054 ದಾಸಪ್ಪ 27/06/2022
1055 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,ಗಂಗಮ್ಮ 27/06/2022
1056 ವೆಂಕಟೇಶ 27/06/2022
1057 ಗೌರಮ್ಮ 27/06/2022
1058 ನಾಗರಾಜು 27/06/2022
1059 ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ಮ 27/06/2022
1060 ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ 27/06/2022
1061 ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್,ವಿ.ಶಾರದಾ,ವಿ.ನಾಗರಾಜ್,ವಿಜಯ ಕುಮಾರ.ವಿ,ಸರೋಜ .ವಿ 27/06/2022
1062 ರಾಜಮ್ಮ 27/06/2022
1063 ಗಂಗಯ್ಯ 27/06/2022