Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report19-06-2019 04:44:25
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 2116 1374 1204 39 3 2 291 5029 1519 6548
2 ಕಡೂರ 4566 2848 673 26 0 0 416 8529 300 8829
3 ಕೊಪ್ಪ 191 730 2691 4 0 0 163 3779 396 4175
4 ಮೂಡಿಗೇರೆ 98 373 1113 18 3 1 199 1805 1261 3066
5 ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ 175 444 1806 2 0 0 135 2562 309 2871
6 ಶೃಂಗೇರಿ 63 678 949 0 43 0 42 1775 441 2216
7 ತರಿಕೆರೆ 3793 1766 694 9 0 0 450 6715 673 7388
  Total: 11002 8213 9130 98 49 3 1696 30194 4899 35093
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"