Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report19-06-2019 04:12:38
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಅಫ್ಜಲ್‌ಪುರ 2087 1395 173 0 0 0 298 3953 657 4610
2 ಆಳಂದ್ 1315 300 246 1 0 0 21 1883 264 2147
3 ಚಿಂಚೋಳಿ 332 846 24 1 0 0 66 1269 250 1519
4 ಚಿತ್ತಾಪುರ 3236 6008 410 15 192 0 425 10286 3736 14022
5 ಕಲಬುರಗಿ 347 24279 563 40 12 0 461 25703 16718 42421
6 ಜೇವರ್ಗಿ 1087 207 22 1 0 0 55 1372 2051 3423
7 ಸೇಡಂ 921 511 249 1 0 0 18 1700 887 2587
  Total: 9325 33546 1687 59 204 0 1344 46166 24563 70729
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"