Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report19-06-2019 04:12:56
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 7202 1185 560 4 0 1 839 9791 3416 13207
2 ಕನಕಪೂರ 5197 6895 1030 118 0 0 894 14134 3934 18068
3 ಮಾಗಡಿ 2079 1460 577 9 0 0 50 4175 2423 6598
4 ರಾಮನಗರ 5436 10140 1431 54 2 0 204 17267 7142 24409
  Total: 19914 19680 3598 185 2 1 1987 45367 16915 62282
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"