Back
Applications transfter to tahsildar for Issue of Sketch of the GramThana property less than 45 days 28-06-2022 05:59:49
Sl.noApplicant nameDate of application
1 ಪಾರ್ವತಿ 18/05/2022
2 ಲಾಲಪ್ಪ 19/05/2022
3 ಜಗನ್ನಾಥ 20/05/2022
4 ರುಕ್ಸಾನಾ ಬೀ 23/05/2022
5 ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 24/05/2022
6 ಸಿದ್ದಮ್ಮ 25/05/2022
7 ರುದ್ರಮ್ಮ 25/05/2022
8 ರಾಮಚಂದ್ರ 26/05/2022
9 VENKATESH 26/05/2022
10 SRINIVAS 26/05/2022
11 ವೆಂಕಟೇಶ,ಶ್ರೀನಿವಾಸ 26/05/2022
12 ವೆಂಕಟೇಶ,ಶ್ರೀನಿವಾಸ 26/05/2022
13 ಮಖಬೂಲ ಮಿಯ್ಯಾ 27/05/2022
14 ಬಸವರಾಜ 31/05/2022
15 ಬಸಮ್ಮ ಬಿ ಹಿರೇಮಠ 31/05/2022
16 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ 31/05/2022
17 ಸರಸ್ವತಿ 31/05/2022
18 ಶಂಕರ 31/05/2022
19 ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಣೂರ 01/06/2022
20 ಲಾಲಪ್ಪ 01/06/2022
21 ಮಾಂತೇಶ 01/06/2022
22 ಬಸೀರಅಹ್ಮದ 01/06/2022
23 SUMITRABAI 06/06/2022
24 NAGINDRAPPA 06/06/2022
25 ಬಾಬುರಾವ 06/06/2022
26 ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ 06/06/2022
27 ಪರವೇಜ್ 07/06/2022
28 ಅಣ್ಣಾರಾವ 07/06/2022
29 ದೇವಿಂದ್ರ 07/06/2022
30 LAXMI BAI 13/06/2022
31 KISTAMMA 14/06/2022
32 VITHAL 14/06/2022
33 ಬಸಮ್ಮ 16/06/2022
34 BASAVARAJ 17/06/2022
35 ರಾಜನ 20/06/2022
36 ರಾಜನ 20/06/2022
37 ರಾಜನ 20/06/2022
38 ASHABI 20/06/2022
39 ASHABI 21/06/2022
40 ASHABI 21/06/2022
41 BASAVARAJ 22/06/2022
42 ರೀಯಾನ ಬೇಗಂ ಚಾಂದ ಪಟೇಲ ಹಡಗಿಲ 24/06/2022
43 ಮಖಬೂಲ ಮಿಯ್ಯಾ 24/06/2022
44 NANGAENDRAPPA 27/06/2022