Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report25-06-2019 23:19:41
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 2870 3073 188 20 0 0 124 6275 15596 21871
2 ಕೋಲಾರ 3749 9425 322 61 0 0 194 13751 3644 17395
3 ಮಾಲೂರು 3475 15156 45 257 0 1 217 19151 1673 20824
4 ಮುಳಬಾಗಿಲು 2247 265 38 9 0 1 29 2589 2270 4859
5 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 1422 423 39 3 0 0 133 2020 489 2509
  Total: 13763 28342 632 350 0 2 697 43786 23672 67458
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"