Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report21-06-2019 02:38:12
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಗದಗ 1425 13553 871 13 0 0 905 16767 3116 19883
2 ಮುಂಡರಗಿ 1282 1255 83 1 0 0 34 2655 18 2673
3 ನರಗುಂದ 555 379 618 3 0 0 271 1826 75 1901
4 ರೋಣ 1266 5043 425 2 2 3 521 7262 76 7338
5 ಶಿರಹಟ್ಟಿ 2217 3543 867 17 0 0 68 6712 225 6937
  Total: 6745 23773 2864 36 2 3 1799 35222 3510 38732
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"