Back
District wise Applications refered to tahsildar for Issue of indicative GramThana Sketch for the property Report 19-06-2019 05:20:15
Sl.noApplicant nameDate of application
1 ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ 11/10/2017
2 ಶಹರಾಬೇಂಗ್ಂ ಅಲ್ಲಾಸಾಬ ನೀರಲಗಿ 30/10/2017
3 ಶಶಿಧರ ತೋಟಪ್ಪ ಕನಾಜ 30/10/2017
4 ಪೈರೋಜಾ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಉರ್ಫ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ ,ಜಾಕೀರ ಹುಸೇನ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಉರ್ಫ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ,ಮಹ್ಮದಯಾಸೀನ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಉರ್ಫ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ,ಸಮೀರ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಉರ್ಫ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ 23/12/2017
5 ಸಾವಕ್ಕ ಕೋಂ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಯಲಿ 24/01/2018
6 ಕೇಶವರಡ್ಡಿ ಸೋಮಣ್ಣವರ 26/02/2018
7 ನಾಗರಾಜ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ದೇಗಲೋಳ್ಳಿ 04/05/2018
8 ಹಸನಸಾಬ ಸಿದ್ದಿ 05/05/2018
9 ಶಿವವ್ವ ಉಡಚಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ 11/06/2018
10 ರೇಣವ್ವ ಹೆಗ್ಗಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ 22/06/2018
11 ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 07/07/2018
12 ನಿಂಗವ್ವ ರಾಮಪ್ಪ ಕಾಡಮ್ಮನವರ,ಮಲ್ಲವ್ವ ಶೇಖಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ,ನಿಂಗಬಸಮ್ಮ ಕಾಡಮ್ಮನವರ,ಪರಶುರಾಮ ರಾಮಪ್ಪ ಕಾಡಮ್ಮನವರ 11/07/2018
13 ಮಲ್ಲವ್ವ ದುರ್ಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ 20/07/2018
14 ಹನಮವ್ವ ರಗಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ 20/07/2018
15 ಜಗದೀಶ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ರಾಜೂರ 04/10/2018
16 ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ವೀರಪ್ಪ ಆದಪ್ಪನವರ 12/12/2018
17 ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ವೀರಪ್ಪ ಆದಪ್ಪನವರ 12/12/2018
18 ಸತೀಶ ತಂದೆ ಚಿತ್ತರಂಜನಸಾ ಕಬಾಡಿ 21/12/2018
19 ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ವಾಲಿಕಾರ 21/12/2018
20 ರತ್ನವ್ವ ಪಾಟೀಲ 30/01/2019
21 ರತ್ನವ್ವ ಪಾಟೀಲ 30/01/2019
22 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಣವಿ 07/03/2019
23 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಣವಿ 07/03/2019
24 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಣವಿ 07/03/2019
25 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ 19/12/2015
26 ಮೊದಿನಸಾಬ ತಂದೆ ಮಲಿಕಸಾಬ ನದಾಫ 02/05/2016
27 ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೂಡ್ಲೆಪ್ಪ ಆಲೂರ 02/05/2016
28 ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಗದಿಗೆಪ್ಪ ಹದ್ಲಿ 03/05/2016
29 ಮೋದಿನಸಾಬ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಸಾಬ ನದಾಫ 03/05/2016
30 ವೀರಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಸೆಟ್ಟೇಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ 10/05/2016
31 ಶಂಕರಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಗುಜಮಾಗಡಿ 14/05/2016
32 ಹನಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಕಾಳಿ 14/05/2016
33 ನೀಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ,ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ,ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ,ಅಕ್ಕವ್ವ ಕೋಂ ಕಳಕಪ್ಪ ಬೆಟಗೇರಿ 16/05/2016
34 ಶ್ರೀಮತಿ ಹುಚ್ಚಾಬಿ ಕೋಂ ಹುಸೇನಸಾಬ ಹೊಸೂರ,ಮಾಬುಸಾಬ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಹೊಸೂರ,ಮಹ್ಮದಲಿ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಹೊಸೂರ,ಮಕ್ತುಂಸಾಬ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಹೊಸೂರ,ರಮಜಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಹೊಸೂರ,ಶ್ರಿಮತಿ ಖಾದರಬಿ ಕೋಂ ಮಹ್ಮದಲಿ ಅಸುಂಡಿ 16/05/2016
35 ಹನಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಿಯಪ್ಪ ಈರಗಾರ 16/05/2016
36 ಮಹಮ್ಮದಸಾಬ ತಂದೆ ಸಣ್ಣರಾಜೇಸಾಬ ವಾಲಿಕಾರ 16/05/2016
37 ಹುಚ್ಚಾಬಿ ಕೋಂ ಹುಸೇನಸಾಬ ಹೊಸೂರ,ಮಾಬುಸಾಬ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಹೊಸೂರ,ಮಹ್ಮದಲಿ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಹೊಸೂರ,ಮಕ್ತುಂಸಾಬ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಹೊಸೂರ,ಶ್ರೀಮತಿ ಖಾದರಬಿ ಕೋಂ ಮಹಮ್ಮದಲಿ ಅಸುಂಡಿ,ರಮಜಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಹೊಸೂರ 19/05/2016
38 ಸುವರ್ಣ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪಾ ಕುರಹಟ್ಟಿ 21/05/2016
39 ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನಮಪ್ಪ ಹೊಸಳ್ಳಿ 21/05/2016
40 ಮುತ್ತಣ್ಣ ತಂದೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ 24/08/2016
41 ಮುತ್ತಣ್ಣ ತಂದೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ 24/08/2016
42 ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಒಡ್ಡಿನ 28/12/2016
43 ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಒಡ್ಡಿನ 28/12/2016
44 ಶಾಂತವ್ವ ಕೋಂ ನೀಲಪ್ಪ ಕಳಕಣ್ಣವರ 14/02/2017
45 ಅಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಬಸಪ್ಪ ಕಟಗಿ 16/02/2017
46 ವೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಡೋಣಿ 08/03/2017
47 ಶಮಶಾದಬೇಗಂ ಹುಯೀಲಗೋಳ 10/03/2017
48 ರಾಜರತ್ನಾ ತಂದೆ ರಾಮರಾವ ಕಳಸಾಪೂರ 13/03/2017
49 ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ರಾಮರಾವ ಕಳಸಾಪೂರ 13/03/2017
50 ವಿಜವ್ವ ಕೋಂ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಬಂಡಿವಾಡ 13/03/2017
51 ಗೌರವ್ವ ಉರ್ಫ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಗದಗಿನ,ಕರಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಗದಗಿನ,ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಗದಗಿನ,ಈರವ್ವ ಕೋಂ ಬಸವರಾಜ ಗೋಲಣ್ಣವರ 21/03/2017
52 ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಮುದಕಪ್ಪ ಬಿಳೆಯಲಿ 13/04/2017
53 ರೈಮಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಫಕ್ರುಸಾಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ 30/05/2017
54 ಕುಬೇರಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೊಟ್ರಬಸಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ 01/07/2017
55 ಕುಬೇರಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೊಟ್ರಬಸಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ,ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ಕುಬೇರಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ 01/07/2017
56 ಸಂಗನಗೌಡ ತಂದೆ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಉರ್ಫ ಗೌಡ್ರ 05/07/2017
57 ನಿಂಗಪ್ಪ ಗುಡನಾಯ್ಕರ 18/07/2017
58 ಅನಸವ್ವ ಕೋಂ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ವಡ್ಡಿನ 21/07/2017
59 ಅಲ್ಲಾಸಾಬ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಕದಡಿ 27/07/2017
60 ಸಿಕಂದರಬಾದಶಾ ಕದಡಿ 04/08/2017
61 ಸಿಕಂದರಬಾದಶಾ ಕದಡಿ 04/08/2017
62 ಸಿಕಂದರಬಾದಶಾ ಕದಡಿ 05/08/2017
63 ಸಿಕಂದರಬಾದಶಾ ಕದಡಿ 08/08/2017
64 ಶಂಕರಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 08/08/2017
65 ಶಂಕರಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 08/08/2017
66 ಶರಣಪ್ಪ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬೆನಹಾಳ 23/08/2017
67 ಕುಬೇರಪ್ಪ ಕೊಟ್ರಬಸಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ,ಈರಣ್ಣ ಕುಬೇರಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ 28/09/2017
68 ಪರಸಪ್ಪ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಕಡಿಯವರ 15/12/2017
69 ಅಶೋಕ ಭೀಮಪ್ಪ ದಾಸರ 10/01/2018
70 ನಿಂಗಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಗುಡ್ಡನಾಯ್ಕರ 15/02/2018
71 ಈರಕ್ಕ ಚನ್ನವೀರಯ್ಯ ಪತ್ರಿಮಠ 17/02/2018
72 ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಬಂಡಿವಾಡ,ಸರೋಜಮ್ಮ ಬೀರಗೌಡ್ರ 09/04/2018
73 ಇಬ್ರಾಹಿಮಸಾಬ ಅ ಮುಲ್ಲಾ 02/12/2015
74 ಮಹಾದೇವಿ ಹಂಚನಾಳ 03/12/2015
75 ರೇಣುಕಾ ಗೋಪಾಲ ಪವಾರ 04/03/2016
76 ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮವ್ವ ಕೋಂ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಕ್ಕಿ 15/06/2016
77 ಪೀರಸಾಬ ನದಾಪ್ 29/06/2016
78 ಮಕ್ತುಂಹುಸೇನ ಇ ಮುಲ್ಲಾ,ಮಹ್ಮದಅರೀಪ ಇ ಮುಲ್ಲಾ 02/07/2016
79 ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಬ ಕೊಟೆಣ್ಣವರ 19/09/2016
80 ಹನಮಪ್ಪ ನಿಂ ವಗ್ಗನವರ,ಸಹದೇವಪ್ಪ ನಿಂ ವಗ್ಗನವರ,ಮರಿಯಪ್ಪ ನಿಂ ವಗ್ಗನವರ 22/11/2016
81 ಹನಮಪ್ಪ ನಿಂ ವಗ್ಗನವರ,ಸಹದೇವಪ್ಪ ನಿಂ ವಗ್ಗನವರ,ಮರಿಯಪ್ಪ ನಿಂ ವಗ್ಗನವರ 22/11/2016
82 ಹನಮಪ್ಪ ನಿಂ ಮಡಿವಾಳರ,ಸಹದೇವಪ್ಪ ನಿಂ ವಗ್ಗನವರ,ಮರಿಯಪ್ಪ ನಿಂ ವಗ್ಗನವರ 01/12/2016
83 ಹನಮಪ್ಪ ನಿಂ ವಗ್ಗನವರ,ಸಹದೇವಪ್ಪ ನಿಂ ವಗ್ಗನವರ,ಮರಿಯಪ್ಪ ನಿಂ ವಗ್ಗನವರ 01/12/2016
84 ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ನಾ ಕರೆಬರಮಣ್ಣವರ 11/08/2017
85 ರಾವಪ್ಪ ಯ ಹುಲ್ಲೂರ 11/09/2017
86 ವೀರಯ್ಯ ವಿ ಕೆರಿಮಠ 15/11/2017
87 ವೀರಯ್ಯ ವಿ ಕೆರಿಮಠ 15/11/2017
88 ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಟದಾರ್ಯಮಠ 04/01/2018
89 ಬಸವರಾಜ ಕೆಂ ನಡುವಿನಮನಿ 07/02/2018
90 ಮಕ್ತುಂಸಾಬ ಹು ನಬಿನಾಯ್ಕರ,ನೂರಹಮ್ಮದ ಮೌ ನಬಿನಾಯ್ಕರ,ಬೀಬಿಜಾನ ಮೌ ನಬೀನಾಯ್ಕರ,ರಾಜಾಬಕ್ಷೀ ಮವ ನಬಿನಾಯ್ಕರ,ಫಾತೋಬಿ ಫ ನಬಿನಾಯ್ಕರ,ಮಕ್ತುಂಸಾಬ ಫ ನಬಿನಾಯ್ಕರ 08/02/2018
91 ಕುಮಾರ ಅಂ ಕೊಪ್ಪಣ್ಣವರ 08/06/2018
92 ನಿಂಗಪ್ಪ ನಿಂ ಅಳಗವಾಡಿ 01/08/2018
93 ಸುಬದ್ರಾ ನಾ ಕಾಕನಗರ 15/10/2018
94 ಸುಬದ್ರಾ ನಾ ಕಾಕನಗರ 17/10/2018
95 ಮಾರುತಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗೋಡಿ 06/12/2018
96 ಹನಮಪ್ಪ ಶಂ ಜೂಲಿಕಟ್ಟಿ 13/12/2018
97 ಸಕ್ರಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಮಟ್ಟಿ 03/02/2015
98 ಹುಚ್ಚುಸಾಬ ದೊಡ್ಡಬಡೆಸಾಬ ನದಾಪ 28/07/2015
99 ಚನ್ನಯ್ಯ ಕಮಡೊಳ್ಳಿಮಠ 26/08/2015
100 ಈರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಕಿತ್ತುರ 28/08/2015
101 ಈರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಕಿತ್ತೂರ 28/08/2015
102 ಶರೀಪಸಾಬ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ ಬೆಂತೂರ 28/08/2015
103 ಶ್ರೀ ಬಿ. ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಂಗಬಸಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗಟ್ಟೆಣ್ಣವರ 29/12/2015
104 ಶಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಫಕ್ಕೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 11/02/2016
105 ರಾಜೇಸಾಬ ಪಿಂಜಾರ 29/06/2016
106 ಹುಸೆನಬಿ ನದಾಪ್ 29/06/2016
107 ಬಸಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮುಳಗುಂದ 17/11/2016
108 ಶಿವನವ್ವ ರೋಣದ 29/11/2016
109 ನೂರಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪವಾರ 01/02/2017
110 ನೂರಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪವಾರ 01/02/2017
111 ಪುಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 06/03/2017
112 ದೇವಪ್ಪ ಇಂಗಳಳ್ಳಿ 08/03/2017
113 ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ಶಿದ್ಲಿಂಗ,ಅಂಭಾಕ್ಕ ಶಿದ್ದಲಿಂಗ,ಅಂಬಾಸಾ ಹಬೀಬ,ಹನಮಂತಸಾ ಹಬೀಬ 10/04/2017
114 ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಕೊನಿಸಾಗರ 27/06/2017
115 ಕೆಂಚಪ್ಪ ಅಗಸನಕೊಪ್ಪ 13/09/2017
116 ಗೋವಿಂದರಡ್ಡಿ ಭಿ ಜಲರಡ್ಡಿ 08/03/2018
117 ಪಾರವ್ವ ಬಾಲಪ್ಪ ಅಡಕಾರ 14/03/2018
118 ಶಿವಯ್ಯ ಫಕ್ಕೀರಯ್ಯ ಕಂಬಿ 16/03/2018
119 ಬಸವಣ್ಣೆವ್ವ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಮರಿಗೌಡ್ರ,ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಮರಿಗೌಡ್ರ,ಹನಮವ್ವ ಮಂಜುನಾಥ ರಾಚಪ್ಪನವರ,ಹನಮಂತಗೌಡ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಮರಿಗೌಡ್ರ, ಯಲ್ಲಪ್ಪಗೌಡ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಮರಿಗೌಡ್ರ 28/03/2018
120 ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಜೀವಪಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ 02/04/2018
121 ರುದ್ರವ್ವ ಬಸನಗೌಡ ಮರಿಗೌಡ್ರ 02/04/2018
122 ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ 12/04/2018
123 ಶಾರವ್ವ ಮಾದೇವಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 16/04/2018
124 ರಾಮನಗೌಡ ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 17/04/2018
125 ಶೈರಾಬಾನು ಶರೀಫಸಾಬ ನದಾಫ 09/05/2018
126 ಹನಮಂತ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ನರಸಾಪೂರ 16/05/2018
127 ಹನಮಂತ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ನರಸಾಪೂರ 16/05/2018
128 ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮರಿಯಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ,ಮರಿಯಪ್ಪ ಬೀಮಪ್ಪ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ 23/05/2018
129 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಾಲಪ್ಪ ಓಲೇಕಾರ 30/05/2018
130 ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಈರಪ್ಪ ಕೊಳಿವಾಡ 30/05/2018
131 ಶಿವಲೀಲಾ ಮಂಜುನಾಥ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ 30/05/2018
132 ಪಾತಿಮಾ ಮಾಬುಸಾಬ ಶಲವಡಿ 05/06/2018
133 ಕಮಲವ್ವ ಗೊರವರ 23/06/2018
134 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಹಿರೇಮಠ 29/06/2018
135 ನೀಲವ್ವ ಪರಸಪ್ಪ ಗೋಪಾಳಿ 09/07/2018
136 ಲಲಿತಾ ಮಾಳಗಿಮನಿ 12/07/2018
137 ಸಂಗಪ್ಪ ಇನಾಮತಿ 01/08/2018
138 ಠಾಕೂರ ಲಮಾಣಿ 01/08/2018
139 ಶರಣಪ್ಪ ತೊಗರಿ 02/08/2018
140 ಗೋವಿಂದ ಡೋಣಿ 08/08/2018
141 ಪಾಂಡಪ್ಪ ಡೋಣಿ 08/08/2018
142 ಪಾಂಡಪ್ಪ ಡೋಣಿ 08/08/2018
143 ಗೋವಿಂದ ಡೋಣಿ 18/08/2018
144 ಬಸವರಾಜ ಭಜಂತ್ರಿ,ಪರಶುರಾಮ ಭಜಂತ್ರಿ,ರಂಗನಾಥ ಭಜಂತ್ರಿ 18/08/2018
145 ಕುಸುಮಾ ವೆಂಕಪ್ಪ ಭಂಡಿ 24/08/2018
146 ಕುಸುಮಾ ವೆಂಕಪ್ಪ ಭಂಡಿ 24/08/2018
147 ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹನಮಪ್ಪ ಕಿರಬಣ್ಣವರ 28/09/2018
148 ಶೇಖರಯ್ಯ ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 29/10/2018
149 ಚಂದ್ರಗೌಡ ಕನಕನಗೌಡ ಮರಿಯಪ್ಪಗೌಡ್ರ 29/10/2018
150 ಈಶ್ವರಗೌಡ ಮ ಪಾಟೀಲ ಉರ್ಫ ಗುರುನಗೌಡ್ರ 20/11/2018
151 ಬಸವರಾಜ ಹಳ್ಳಿ 22/01/2016
152 ದ್ಯಾಮವ್ವ ಬಾಗೋಡಿ 22/01/2016
153 ನಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ಇನಾಮತಿ 06/05/2016
154 ನಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ಇನಾಮತಿ 06/05/2016
155 ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮರಿಬಸಣ್ಣವರ 27/05/2016
156 ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮರಿಬಸಣ್ಣವರ 27/05/2016
157 ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮರಡ್ಡಿಯವರ 21/07/2016
158 ಚಂದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 18/02/2017
159 ವೀರಪ್ಪ ಮಾಸರಡ್ಡಿ 01/06/2017
160 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಶಿಶ್ವಿನಹಳ್ಳಿ 18/07/2017
161 ಗೋಣೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರ 23/06/2018
162 ರತ್ನವ್ವ ರಾಮಪ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ,ರೇಣುಕಾ ಮಾಳವಾಡ,ಚೇತನ ಮಾಳವಾಡ,ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾಳವಾಡ 21/08/2018
163 ಈರಯ್ಯ ಹಿರೇಹಾಳ 12/12/2018
164 ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಡಗಲಿ 02/05/2015
165 ಸುರೇಶ ಮುಳಗುಂದ 06/08/2015
166 ಕನಕವ್ವ ಭಜಂತ್ರಿ 10/08/2015
167 ರೇಣವ್ವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಜೇಂತ್ರಿ ಶಂಕ್ರವ್ವ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಜೇಂತ್ರಿ 16/09/2015
168 ಭೀಮಪ್ಪ ಅ ಹೊನ್ನಾಪೂರ 16/09/2015
169 ಬಸವಂತಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕರೆಡ್ಡಿ 19/10/2015
170 ಚಾಂಧಬಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ 19/01/2016
171 ದಿಲೀಪಸಾಬ ನದಾಫ್ 03/02/2016
172 ಕಮಲವ್ವ ಚಲವಾದಿ 10/02/2016
173 ನೀಲವ್ವ ಕರಿಯಣ್ಣವರ 10/02/2016
174 ದೇವಕ್ಕ ಸೈದಾಪೂರ 07/05/2016
175 ಲಲಿತಾ ಕೊಂಡಿಕೊಪ್ಪ 07/05/2016
176 ರೇಣವ್ವ ಭಜಂತ್ರಿ 07/05/2016
177 ಶಾರದಾ ದಾಟನಾಳ 11/05/2016
178 ಚೆನ್ನವ್ವ. ದ್ಯಾಮಣ್ಣವರ 11/05/2016
179 ಜಯವ್ವ ಕರಿಯಣ್ಣವರ 11/05/2016
180 ಶಾರದಾ ದಾಟನಾಳ 16/06/2016
181 ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಭರಮಗೌಡ್ರ 06/07/2016
182 ರಾಮಪ್ಪ ಸಾಸ್ವಿಹಳ್ಳಿ 20/07/2016
183 ನಾಗಪ್ಪ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಮೇಲಿನಮನಿ 18/08/2016
184 ದ್ಯಾಮವ್ವ ಕೊಂ ಶಿದ್ದಂಗಪ್ಪ ಉರ್ಫ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಗಾವರವಾಡ 26/10/2016
185 ಮರಿಗೌಡ್ರ ಬಸಯ್ಯ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ,ಮಲ್ಲವ್ವ ಕೋಂ ಬಸಯ್ಯ ಮರಿಗೌಡ್ರ 27/10/2016
186 ಜೈತುನಬಿ ಮಕ್ತುಂಸಾಬ ಹಿರೇನಾಯ್ಕರ,ರಮಜಾನಬಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ಹಿರೇನಾಯ್ಕರ 27/10/2016
187 ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಪರಸಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ 15/01/2017
188 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಗೋಣಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 05/04/2017
189 ಶಿವವ್ವ ಪವಾಡೆಪ್ಪ ಹೊಸೂರ 06/04/2017
190 ದೀಪಾ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಲಚಮಣ್ಣವರ,ಶಿಲ್ಪಾ ಕೋಂ ಸುನೀಲ ಗಿಡ್ಡಸಕ್ಕಣ್ಣವರ,ಸುವರ್ಣ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊಂದೆನಾಯ್ಕರ,ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಲಚಮಣ್ಣವರ,ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಲಚಮಣ್ಣವರ,ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಲಚಮಣ್ಣವರ 18/08/2017
191 ದೀಪಾ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಲಚಮಣ್ಣವರ,ಶಿಲ್ಪಾ ಕೋಂ ಸುನೀಲ ಗಿಡ್ಡಸಕ್ಕಣ್ಣವರ,ಸುವರ್ಣ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊಂದೆನಾಯ್ಕರ,ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಲಚಮಣ್ಣವರ,ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಲಚಮಣ್ಣವರ,ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಲಚಮಣ್ಣವರ 18/08/2017
192 ರಮೇಶ ಜಾನೋಪಂತರ 13/09/2017
193 ಇಮಾಂಬಿ ಬೆಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ,ಶಕೀಲಾಬಾನು ಅತ್ತಾರ,ರಾಜೇಸಾಬ ಬೆಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ ಉರ್ಪ ಮಸೂತಿ,ಪೀರಸಾಬ ಬೆಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ,ಶರೀಫಸಾಬ ಬೆಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ ಉರ್ಪ ಮಸೂತಿ 18/01/2018
194 ಬಹದ್ದೂರಬೇಗ ಮೋದಿಬೇಗ ಮುಲ್ಲಾ 22/01/2018
195 ಶೇಕಪ್ಪ ವೆಂಕಟಾಪೂರ 21/06/2018
196 ಶೇಕಪ್ಪ ವೆಂಕಟಾಪೂರ 21/06/2018
197 ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಿ 21/06/2018
198 ಶಿವಪ್ಪ ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಿ 21/06/2018
199 ವೀರಪ್ಪ ವೆಂಕಟಾಪೂರ 27/07/2018
200 ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಅಸುಂಡಿ 25/08/2018
201 ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಅಸುಂಡಿ 25/08/2018
202 ಯಮನೂರಸಾಬ ಹುಸೇನಸಾಬ ನದಾಫ 04/09/2018
203 ಫೀರಸಾಬ ಬಾಲೇಸಾಬ ನದಾಫ 07/09/2018
204 ಫೀರಸಾಬ ಬಾಲೇಸಾಭ ನದಾಫ 07/09/2018
205 ಫೀರಸಾಬ ಬಾಲೇಸಾಭ ನದಾಫ 07/09/2018
206 ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕುಂದಗೋಳ 07/09/2018
207 ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕುಂದಗೋಳ 25/09/2018
208 ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿ ಚವ್ಹಾಣ 25/09/2018
209 ಹುಚ್ಚುಸಾಬ ನದಾಫ್,ಹೊನ್ನೂರಸಾಬ ನದಾಪ್,ಅಲ್ಲಾಸಾಬ ನದಾಫ್ 05/10/2018
210 ಶ್ರೀ ಹುಚ್ಚುಸಾಬ ನದಾಫ್,ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನೂರಸಾಬ ನದಾಫ್,ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಾಸಾಬ ನದಾಫ್ 05/10/2018
211 ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನೂರಸಾಬ ನದಾಫ್ 05/10/2018
212 ಶ್ರೀ ಹುಚ್ಚುಸಾಬ ನದಾಫ್,ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನೂರಸಾಬ ನದಾಫ್ 05/10/2018
213 ಶ್ರೀಮತಿ ರಹಿಮಾನಬಿ ನದಾಫ್ 06/10/2018
214 ತೋಪನಗೌಡ ತಂದಿ ನಿಂಗನಗೌಡ ಪರ್ವತಗೌಡ್ರ ವಗೈರೆ 15/10/2018
215 ಕಸ್ತೂರಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ 23/11/2018
216 ರೇಣುಕಾ ಕೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ತಳವಾರ 28/12/2018
217 ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 07/02/2019
218 ನೀಲವ್ವ ತಳವಾರ 07/02/2019
219 ಶಿವನಯ್ಯ ಕಲ್ಮಠ 05/03/2019
220 ಶಿವನಯ್ಯ ಕಲ್ಮಠ 05/03/2019
221 ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ,ಶ್ರೀ ಈರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ,ಶ್ರೀ ಸೋಮಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ 16/03/2019
222 ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ,ಶ್ರೀ ಈರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ,ಶ್ರೀ ಸೋಮಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ 16/03/2019
223 ಶ್ರೀ ಈರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ 16/03/2019
224 ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಶೇಖರಯ್ಯ ನಮಸ್ತೆಮಠ 18/03/2019
225 ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಳಾರದ 26/03/2019
226 ಉಮಾ ಅಂಗಡಿ 27/03/2019
227 ಉಮಾ ಅಂಗಡಿ,ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅಂಗಡಿ 27/03/2019
228 ಗೋವಿಂದಗೌಡ ಓದುಗೌಡ್ರ 30/04/2019
229 ಗೋವಿಂದಗೌಡ ಓದುಗೌಡ್ರ 30/04/2019
230 ಶ್ರೀಕಾಂಕ ಒಡೆಯರ 08/09/2015
231 ಧರ್ಮಣ್ಣ ಹೊಸೂರ 21/11/2015
232 ರೇಣವ್ವ ತಳವಾರ 05/05/2015
233 ಶಶಿಕಲಾ ಕಮ್ಮಾರ 27/09/2015
234 ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 11/10/2015
235 ಲಲಿತಾ ಹುಡೇದ 20/12/2015
236 ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಹನಮಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ 03/07/2016
237 ಮಹಾಂತೇಶ ತಂದೆ ಹನಮಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ 03/07/2016
238 ಸಾವಿತ್ರಿ ಕೋಂ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ 29/01/2017
239 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಕುರ್ತಕೋಟಿ 13/06/2017
240 ಮಾಜನಬಿ ಕೋಂ ಮಿಯಾಸಾಬ ಕಾಲಣ್ಣವರ 18/07/2017
241 09/08/2017
242 ದಾವಲಸಾಬ ಮಿಯಾಸಾಬ ಕಾಲಣ್ಣವರ 24/08/2017
243 ರೇಣವ್ವ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಡೊಳ್ಳಿನ 28/10/2015
244 ಶರೀಫಸಾಬ ಹುಸೇನಸಾಬ ಕರಮುಡಿ 28/10/2015
245 ಸಕ್ಕರಗೌಡ ಗೌಡ್ರ ಉರ್ಪ್ ಲಕ್ಕನಗೌಡರ,ರೇಣುಕಾ ಪಾಟೀಲ 30/12/2015
246 ಸತ್ಯನಗೌಡ ಗೌಡ್ರ ಉರ್ಪ್ ಲಕ್ಕನಗೌಡ್ರ,ರೇಣುಕಾ ರ ಪಾಟೀಲ 05/01/2016
247 ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಜಮಲಿಂಗಪ್ಪನವರ 19/01/2016
248 ಈರಪ್ಪ ವಡ್ಡರ 19/01/2016
249 ಬಸವ್ವ ಯಡಿಯಾಪೂರ 19/01/2016
250 ಅಲ್ಲಾಭಿ ನದಾಪ 24/01/2016
251 ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಹಡಪದ 03/02/2016
252 ಹನುಮರೆಡ್ಡಿ ಗೋ ಕೊಣ್ಣೂರ 05/03/2016
253 ವೀರಪ್ಪ ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ 07/06/2016
254 ವೀರಪ್ಪ ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ 07/06/2016
255 ಜಾನಾಬಯಿ ಶಿಂಧೆ 31/07/2016
256 NINGAPPA HARIHAR 05/12/2016
257 NINGAPPA HARIHAR 05/12/2016
258 ರಂಗಪ್ಪ ಕನ್ಯಾಳ 27/01/2017
259 ಶಿದ್ದವ್ವ ಗುಂಜಳ 27/01/2017
260 ವೀರಯ್ಯ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 27/01/2017
261 ರಾಮಪ್ಪ ಹಾತಲಗೇರಿ 27/01/2017
262 ಮುರುಗೇಶ ಕೋಗಿಲೆ 06/04/2017
263 ಅನಸವ್ವ ಬಿದರಳ್ಳಿ 06/04/2017
264 ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಚಿಕ್ಕರೆಡ್ಡಿ,ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿಕ್ಕರೆಡ್ಡಿ 20/04/2017
265 ನಾಗರತ್ನ ಕಿಂದ್ರಿ 03/06/2017
266 ESHWAR HARLAPUR 19/07/2017
267 VEERAPPA VADDAR TRUST 19/07/2017
268 ರಾಮನಗೌಡ ಗೌಡ್ರ ಉರ್ಪ ಕೆಂಚನಗೌಡ್ರ 28/07/2017
269 ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ 09/08/2017
270 ಹನಮಂತಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ 13/09/2017
271 ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾಜೃನ ಕಪ್ಪತ್ತನವರ,ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ ಕಪ್ಪತ್ತನವರ 22/01/2018
272 ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾಜೃನ ಕಪ್ಪತ್ತನವರ,ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ ಕಪ್ಪತ್ತನವರ 22/01/2018
273 ಶ್ರೀಮತಿ ಬೆನಕವ್ವ ಲಮಾಣಿ 24/01/2018
274 ಶ್ರೀ ರವಿ ಉರಪ್ ಉಳಿವೆಪ್ಪ ಯಳವತ್ತಿ,ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಯಳವತ್ತಿ 01/02/2018
275 ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕಪ್ಪತ್ತನವರ 12/03/2018
276 ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರವ್ವ ಯಳವತ್ತಿ 12/03/2018
277 ಶ್ರಿ ನೀಲಪ್ಪ ಹರಿಹರ 11/06/2018
278 ಶ್ರಿ ಬಸಯ್ಯ ಸಾಲಿಮಠ 26/06/2018
279 ಶ್ರೀ ಕರಬಸಪ್ಪ ಹೊನ್ನಪ್ಪನವರ 15/10/2018
280 ಶ್ರೀ ಕರಬಸಪ್ಪ ಹೊನ್ನಪ್ಪನವರ 15/10/2018
281 ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ 24/01/2019
282 ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಶವ್ವ ಲಮಾಣಿ 24/01/2019
283 ಶ್ರಿ ನೀಲಪ್ಪ ಇನಾಮತಿ 31/01/2019
284 ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಲದ್ದಿ 06/01/2015
285 ಪ್ರಕಾಶ ಗಿಡ್ಡಮಲ್ಲನವರ 06/10/2015
286 ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಡಂಬಳ 21/11/2015
287 ಪೀರಸಾಬ ಹಕ್ಕರಕಿ 24/11/2015
288 ಸುಶೀಲವ್ವ ಸಂಶಿ 24/11/2015
289 ರೇಖಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ 21/12/2015
290 ಕುಸುಮಾ ಬಂದಕ್ಕನವರ 16/01/2016
291 ರೇಣವ್ವ ಕಂಬಳಿ 16/01/2016
292 ಅನ್ನಕ್ಕ ತಿಪ್ಪಣ್ಣವರ 18/01/2016
293 ಗಂಗವ್ವ ಚಲವಾದಿ 02/03/2016
294 ಸಣ್ಣಹುಲಿಗೆವ್ವ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ 02/03/2016
295 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಬಲಿ 15/03/2016
296 ಮಹಾದೇವಿ ಗಣಾಚಾರಿ 17/03/2016
297 ಮಲ್ಲವ್ವ ಮಾದರ 25/03/2016
298 ನಾಗವ್ವ ಜಿಡ್ಡಿಮನಿ 25/03/2016
299 ಹನಮವ್ವ ಮಾಗಳದ 10/05/2016
300 ಶಿವಪ್ಪ ಚವಕ್ಕನವರ 04/06/2016
301 ಫಕ್ಕೀರವ್ವ ಹುಯಿಲಗೋಳ 04/06/2016
302 ಶಾಂತವ್ವ ಚಲವಾದಿ 04/06/2016
303 ರತ್ನವ್ವ ಹೊರಗಿನಮಠ 09/06/2016
304 ಪ್ರೇಮವ್ವ ಜಾಲಗಾರ,ಮುತ್ತವ್ವ ಕರಡಿ,ರೇಣವ್ವ ಕರ್ನಳ್ಳಿ,ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಂದಿಗೋಡ,ಬಸಮ್ಮ ಮಾಡಳ್ಳಿ,ಶಿದ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಜಾಲಗಾರ 09/06/2016
305 ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಜತ್ತಿ,ಶಾಂತವೀರಪ್ಪ ಜತ್ತಿ 20/07/2016
306 ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಜತ್ತಿ,ಶಾಂತವೀರಪ್ಪ ಜತ್ತಿ 20/07/2016
307 ಹಾಲವ್ವ ಅಂಗಡಿ 20/07/2016
308 ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಕುಸಲಾಪೂರ 26/07/2016
309 ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಭಾಗಾಪೂರ 22/09/2016
310 ಹನಮಂತಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ 17/10/2016
311 ಶಿವಪ್ಪ ಈಳಗೇರ 29/12/2014
312 ಉಮೇಶ ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಪೂಜಾರ 29/01/2015
313 ಬಸವಣ್ಣೇವ್ವ ಬಾಳೇವಾಡಿಮಠ,ಶಿವಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 29/07/2015
314 ಮಹೇಶ ಕಬಾಡ್ರ 06/11/2015
315 ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 16/11/2015
316 ದೇವಕ್ಕ ಹೊಸಳ್ಳಿ 19/11/2015
317 ಕಾವೇರಿ ಲಮಾಣಿ 05/12/2015
318 ವಾಸಪ್ಪ ಕುರಡಗಿ,ಶಶಿಧರ ಕುರಡಗಿ,ಮೋಹನ ಕುರಡಗಿ 05/04/2016
319 ಚನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕ 11/04/2016
320 ಮಂಜುನಾಥ ನಾಗಾವಿ 20/05/2016
321 ಈಶಪ್ಪ ಈರಜನವರ 04/06/2016
322 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪುರದ 01/10/2016
323 ಹನಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ,ಸುರೇಶ ಲಮಾಣಿ 17/05/2017
324 ದೇವಿಕಾ ಹದ್ದಣ್ಣವರ,ಪ್ರಶಾಂತ ಹದ್ದಣ್ಣವರ 04/12/2017
325 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಹೊಸಳ್ಳಿ 17/01/2018
326 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಹೊಸಳ್ಳಿ 17/01/2018
327 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಹೊಸಳ್ಳಿ 19/01/2018
328 ಬಸವರಾಜ ಭೀ ಕರಹಟ್ಟಿ 26/12/2014
329 ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಉರ್ಪ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ 19/03/2015
330 ನೀಲಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ 19/03/2015
331 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸತ್ಯಮ್ಮನವರ 20/03/2015
332 ಪ್ರಕಾಶ ಸತ್ಯಮ್ಮನವರ 01/04/2015
333 ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಇನಾಮತಿ 07/04/2015
334 ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಆದಪ್ಪನವರ 16/04/2015
335 ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಿಸ್ಕೀನ,ವಿನಯ ಬುರಬುರೆ 21/04/2015
336 ನಿಂಗಪ್ಪ ನೀಲಪ್ಪ ರಾಯನಾಯ್ಕರ,ಬಸವಣ್ಣೆವ್ವ ನಿಂಗಪ್ಪ ರಾಯನಾಯ್ಕರ 02/05/2015
337 ಅನಸವ್ವ ಅಂಗಡಿ ಉರ್ಫ ಲಮಾಣಿ 04/06/2015
338 ರಾಧಾ ಹುಯಿಲಗೋಳ,ಹೃಷಿಕೇಶ ಹುಯಿಲಗೋಳ 07/08/2015
339 ದೇವಪ್ಪ ಫ ಗುರುವಿನ 22/08/2015
340 ಕುಮಾರ ಲಮಾಣಿ 15/10/2015
341 ಸುಶೀಲಾ ಮೃ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ,ಪುಷ್ಪಾ ಮೃ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ,ದಯಾನಂದ ಮೃ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ,ರೇಖಾ ಮೃ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ,ಲತಾ ಮೃ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ,ಸುನೀಲ ಮೃ ಮುಡಿಯಪ್ಪನವರ 21/11/2015
342 ಫಕೀರಪ್ಪ ಗುಡದೂರ 04/12/2015
343 ಕುಮಾರ ಶಶಾಂಕ ವೆಂಕರಡ್ಡಿ ರಾಯರಡ್ಡಿ ಅಸಂದಾರ ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಉರ್ಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕರಡ್ಡಿ ರಾಯರಡ್ಡಿ 05/12/2015
344 ಸೀತವ್ವ ಭಜಂತ್ರಿ 25/12/2015
345 ಗೌಸುಸಾಬ ಅಕ್ಕಿ 12/01/2016
346 ಲಲಿತಾ ಲಮಾಣಿ 30/01/2016
347 ಲಲಿತಾ ಲಮಾಣಿ 31/01/2016
348 ಗಂಗವ್ವ ನವಲಗುಂದ,ನಿರ್ಮಲಾ ಅಂಗಡಿ,ಗಂಗಾದರ ನವಲಗುಂದ 30/04/2016
349 ಶಾರವ್ವ ಕೋಂ ಸುರೇಶ ಲಮಾಣಿ 16/05/2016
350 ಶಾರವ್ವ ಕೋಂ ಸುರೇಶ ಲಮಾಣಿ 16/05/2016
351 ಶಾರವ್ವ ಕೋಂ ಸುರೇಶ ಲಮಾಣಿ 16/05/2016
352 ಶಾರವ್ವ ಕೋಂ ಸುರೇಶ ಲಮಾಣಿ 16/05/2016
353 ವಸಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 16/05/2016
354 ವಸಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 16/05/2016
355 ವಸಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 16/05/2016
356 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ,ಸುರೇಶ ಅಂಗಡಿ,ಮಲ್ಲವ್ವ ಲಗ್ಗದ,ಮಹಾದೇವಿ ನಿಜಗುಣವರ,ರಾಚವ್ವ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ 23/08/2016
357 ಶೀದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ನವಲಗುಂದ 09/09/2016
358 ಶಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ನವಲಗುಂದ 09/09/2016
359 ಗಂಗವ್ವನವಲಗುಂದ,ನಿರ್ಮಲಾ ಅಂಗಡಿ,ಗಂಗಾಧರ ನವಲಗುಂದ 09/09/2016
360 ದುರಗಪ್ಪ ಉರ್ಫ ಅಂತೂರಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ 18/10/2016
361 ಪ್ರೇಮಾಬಾಯಿ ಗೋ ಪಾಟೀಲ,ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕೋಂ ಶ್ರೀ ಸುಂಕಾಪೂರ,ಶಿವನಗೌಡ ಗೋ ಪಾಟೀಲ 18/01/2017
362 ಪ್ರೇಮಾಬಾಯಿ ಗೋ ಪಾಟೀಲ,ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕೋಂ ಶ್ರೀ ಸುಂಕಾಪೂರ,ಶಿವನಗೌಡ ಗೋ ಪಾಟೀಲ 18/01/2017
363 ಪ್ರೇಮಾಬಾಯಿ ಗೋ ಪಾಟೀಲ,ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕೋಂ ಶ್ರೀ ಸುಂಕಾಪೂರ,ಶಿವನಗೌಡ ಗೋ ಪಾಟೀಲ 18/01/2017
364 ಸರೋಜವ್ವ ಬೆಣ್ಣಿ,ಮಹಾದೇವಿ ಚಿಂಚಲಿ,ಶರಣಪ್ಪ ಚಿಂಚಲಿ,ಉದಯಕುಮಾರ ಚಿಂಚಲಿ 09/06/2017
365 ನಿರ್ಮಲಾ ಹೂಗಾರ 05/08/2017
366 ಗಿರಿರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ದೇವರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ 11/08/2017
367 ಮಂಜುನಾಥ ಚಿಂಚಲಿ 19/08/2017
368 ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಮದ್ನೂರ 30/08/2017
369 ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಶಿವಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 13/09/2017
370 ಹನಮಂತಪ್ಪ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಸುಣಗಾರ 13/09/2017
371 ಖಾದರಸಾಬ ನಬಿಸಾಬ ನದಾಫ ಉರ್ಫ ಪಿಂಜಾರ 14/09/2017
372 ನಿಂಗಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಗಸಿ,ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಗಸಿ,ಶಿವಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಗಸಿ,ಬೂದಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಗಸಿ,ದೇವಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಗಸಿ 14/09/2017
373 ರಾಮಪ್ಪ ಉರ್ಫ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜೈನರ,ಶಾಂತಪ್ಪ ಜೈನರ 14/09/2017
374 ಸಾವಿತ್ರವ್ವ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುರಬರ 16/12/2017
375 ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಚನಬಸಪ್ಪ ಹುಲಿಯಪ್ಪನವರ,ಶೇಖಪ್ಪ ಚನಬಸಪ್ಪ ಹುಲಿಯಪ್ಪನವರ 19/12/2017
376 ನಿಂಗಪ್ಪ ನೀಲಪ್ಪ ರಾಯನಾಯ್ಕರ 19/12/2017
377 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಹೊಸಳ್ಳಿ 19/01/2018
378 ಜಗದೀಶ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಚಿಟ್ಟಿ ,ಶಂಕ್ರವ್ವ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಚಿಟ್ಟಿ 07/02/2018
379 ಜಗದೀಶ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಚಿಟ್ಟಿ ,ಶಂಕ್ರವ್ವ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಚಿಟ್ಟಿ 07/02/2018
380 ಜಗದೀಶ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಚಿಟ್ಟಿ ,ಶಂಕ್ರವ್ವ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಚಿಟ್ಟಿ 07/02/2018
381 ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಣ್ಣವರ,ಮರಿಯಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಣ್ಣವರ 16/04/2018
382 ಪ್ಪ್ರೇಮಲವ್ವ ಕೋಂ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಹಲಗೇರಿ,ಗಂಗವ್ವ ಇನಾಮತಿ,ಮೋಹನರಡ್ಡಿ ಹಲಗೇರಿ,ನಿರ್ಮಲಾ ರಂಗರಡ್ಡಿ 28/08/2018
383 ಲಾಲಸಾಬ ನಧಾಪ 25/09/2018
384 ಮಲ್ಲವ್ವ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಅಗ್ಗದ,ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬೂದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ,ರಾಚವ್ವ ಶಿವಾನಂದ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ,ಮಹದೇವಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಶಿವನಗೌಡ,ಸುರೇಶ ಬೂದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ 01/01/2019
385 ಸುಶಿಲಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ,ಪುಷ್ಪಾ ಮುದಿಯಪ್ಪನವ,ದಯಾನಂದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ,ರೇಖಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ,ಲತಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ,ಸುನಿಲ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ 21/02/2019
386 ಸುಶಿಲ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ,ಪುಷ್ಪಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ,ದಯಾನಂದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ,ರೇಖಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ,ಲತಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ,ಸುನಿಲ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ 22/02/2019
387 ಸುಶಿಲ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ,ಪುಷ್ಪಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ,ದಯಾನಂದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ,ರೇಖಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ,ಲತಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ,ಸುನಿಲ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ 28/02/2019
388 ಉಮೇಶ ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 28/02/2019
389 ದಾವಲಸಾಬ ತಂದೆ ರಾಜೇಸಾಬ ಹಾಳಕೇರಿ 23/08/2016
390 ದಾದಾಸಾಬ ತಂದೆ ಖಾಸೀಮಸಾಬ ಪಾಮಡಿ 04/01/2017
391 ಶಿದ್ದಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 06/07/2017
392 ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬೈಲಣ್ಣವರ 23/08/2017
393 ವೆಂಕವ್ವ ಪಾಟೀಲ 18/05/2016
394 ಹನಮಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ಶಲವಡಿ 04/02/2017
395 ಕರಿಯವ್ವ ಭಜಂತ್ರಿ 06/02/2017
396 ಕರಿಯವ್ವ ಭಜಂತ್ರಿ 06/02/2017
397 ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ 06/02/2017
398 ಪರಿಮಳಾ ಶಿದ್ರಮಪ್ಪ ಮುಳಗುಂದ 25/02/2017
399 ರೇಣವ್ವ ಇಂಗಳಗಿ 08/03/2017
400 ಹನಮವ್ವ ಹರಿಜನ 27/05/2017
401 ಬಾಬಣ್ಣ ಕಾಶಣ್ಣವರ 09/11/2017
402 ಬಾಬಣ್ಣ ಕಾಶಣ್ಣವರ 09/11/2017
403 ವನಿತಾ ಪೂಜಾರ 20/12/2017
404 ನಿಂಗಪ್ಪ ಇಂಗಳಗಿ 25/01/2018
405 ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ತಳವಾರ ಉರ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ 28/02/2018
406 ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ರೇವಣಪ್ಪ ದೊಡ್ಡೂರ 22/03/2018
407 ಮಾದೇವಿ ಕಾಶಣ್ಣವರ 23/03/2018
408 ಬಸವರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ 04/04/2018
409 ಭಾರ್ಗವ್ವ ಗದಗ 05/06/2018
410 ಬಾರ್ಗವ್ವ ಗದಗ 05/06/2018
411 ಹುಸೇನಸಾಬ ನೀಲಗುಂದ 06/08/2018
412 ಭೊದೇವಿ ಸಾಸಲವಾಡ 29/08/2018
413 ಹುಲಿಗೇವ್ವ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ 27/09/2018
414 ಅಶೋಕ ಪರಸಪಪ್ನವರ 27/09/2018
415 ಬೀರಪ್ಪ ಶಿದ್ದಪ್ಪ ರಟಗೇರಿ 31/10/2018
416 ಬೀರಪ್ಪ ಶಿದ್ದಪ್ಪ ರಟಗೇರಿ 31/10/2018
417 ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗುದ್ಲೆಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ 16/11/2018
418 ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಭಾಗಪ್ಪನವರ 27/11/2018
419 ಗುರುಶಾಂತಯ್ಯ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ 30/01/2015
420 ನಿಂಗಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮರಾಠೆ 30/01/2015
421 ನೇತ್ರಾ ಕೋಂ ಶಂಕರ ಪುರಾಣಿಕಕಮಠ 30/01/2015
422 ಮಂಜುನಾಥ ಶೇಖರಪ್ಪ ಗೋಂದಕರ . ವಿಜಯಾ ಶೇಖರಪ್ಪ ಗೋಂದಕರ 06/02/2015
423 ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹುನಗುಂದ 22/02/2015
424 ಮಂಜುಳಾ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜ ಹುಲಗೂರ 23/03/2015
425 ಜಾಕೀರಹುಸೇನ ಮೋದಿನಸಾಬ ಶಿರಬಡಗಿ 14/07/2015
426 ಗೌರವ್ವ ಕೋಂ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಫಟ್ಟೇದ 28/07/2015
427 ಕಲಾವತಿ ಕೋಂ ಜಗದೀಶ ಬಡಿಗೇರ 06/10/2015
428 ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಶಿಂಧೆ 21/03/2019
429 ಧರ್ಮಣ್ಣ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಕಾಶಣ್ಣವರ 23/03/2019
430 ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಭಾಗಪ್ಪನವರ 23/03/2019
431 ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾನಪ್ಪ ಕಳಸೂರ 30/03/2019
432 ನೀಲಪ್ಪ ರಾಯಪ್ಪ ಹುಲಗೂರ 18/11/2015
433 ಮೈಲಾರೆಪ್ಪ ಕರಬಸಪ್ಪ ಕುರಿ 10/12/2015
434 ಅನಸವ್ವ ಕೋಂ ನಿಜಗುಣಪ್ಪ ಯಲಿಗಾರ 17/12/2015
435 ರಾಜೆಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ಸಿಡ್ನಿಕೊಪ್ಪ 17/12/2015
436 ರಮೇಶ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತೋಟದ 17/03/2016
437 ನಾಗಚಂದ್ರಯ್ಯ ಉರ್ಫ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ತಂದಿ ಚನವೀರಯ್ಯ ಮುಳಗುಂದಮಠ 08/05/2016
438 ನಾಗಚಂದ್ರಯ್ಯ ಉರ್ಫ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ತಂದಿ ಚನವೀರಯ್ಯ ಮುಳಗುಂದಮಠ 14/05/2016
439 ನಾಗಚಂದ್ರಯ್ಯ ಉರ್ಫ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ತಂದಿ ಚನವೀರಯ್ಯ ಮುಳಗುಂದಮಠ 14/05/2016
440 ಭರಮಾಜಪ್ಪ ಟೋಪಣ್ಣ ಕಲಾಲ 02/07/2016
441 ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ ಗುಲಗಂಜಿ 02/07/2016
442 ಮುನಾಫಸಾಬ ಗೌಸುಸಾಬ ಶಿರಬಡಗಿ 13/08/2016
443 ವಾಸುದೇವಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಾ.ಶಿಗ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 15/12/2016
444 ಗಂಗಾಧರ ಸೂಗೀರಪ್ಪ ನೂಲ್ವಿ ಸಾ.ಶಿಗ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 15/12/2016
445 ಬಸಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ತೋಟದ 11/01/2017
446 ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬೈಲಣ್ಣವರ 23/08/2017
447 ಬಾಬಜಾನ ಹೊನ್ನುರಸಾಬ ಪೆಂಡಾರಿ 28/08/2017
448 ಸೈಯದ ಅಲಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ 31/10/2017
449 ಪುಂಡಲಿಕಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ 04/11/2017
450 ಪುಂಡಲಿಕಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ 04/11/2017
451 ಸುರೇಶ ಲಮಾಣಿ 16/11/2017
452 ಸುರೇಶ ಲಮಾಣಿ 16/11/2017
453 ಚನ್ನಬಸವ್ವ ಉರ್ಫ ಬಸವ್ವ ಭರಮಪ್ಪ ಹರ್ಲಾಪೂರ 12/01/2016
454 ಕಮಲವ್ವ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಬೇಲೇರಿ 13/01/2016
455 ದಾವಲಸಾಬ ಶೆಲವಡಿ 29/01/2016
456 ಭರಮಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಹರ್ಲಾಪೂರ 29/06/2016
457 ರಾವಪ್ಪ ವೀರಪಣ್ಣ ದಂಡಿನ 04/07/2016
458 ರಮೇಶ ಗುರಪ್ಪ ಹೊಂಬಳ 27/07/2016
459 ಮಂಗಳಗೌರಿ ಶರಣಯ್ಯ ಬಳಗಾನೂರಮಠ 16/08/2016
460 ದೇವಪ್ಪ ಹನಮಪ್ಪ ಹೂವಣ್ಣವರ 19/09/2016
461 ಹನಮಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಭಂಡಿ 05/05/2017
462 ಧರ್ಮರಾಜ ಈರಪ್ಪ ಕಟಗಿ 10/05/2017
463 ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹನಮಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ 12/05/2017
464 ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಉರ್ಫ ಸವಿತಾ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಂಡಿ 31/05/2017
465 ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 05/10/2018
466 ಶಿವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 05/10/2018
467 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ 21/01/2019
468 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ 21/01/2019
469 ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ 26/01/2015
470 ಪರಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 14/03/2015
471 ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 18/03/2015
472 ಫಕೀರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 24/03/2015
473 ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯಹಿರೇಮಠ 14/05/2015
474 ಬಸವರಾಜ ಹತ್ತಿಕಟಗಿ 16/05/2015
475 ಮೋದಿನಬಿ ತಹಶಿಲ್ದಾರ 19/05/2015
476 ಜೀವನಸಾಬ ಹಿರೇಹಾಳ 03/06/2015
477 ನಿಂಗನಗೌಡ ಸಂಕನಗೌಡ್ರ 19/08/2015
478 ಜುಬೇದಾ ಕದರಳ್ಳಿ 16/09/2015
479 ಅಂದಪ್ಪ ರಮಾಣಿ 16/09/2015
480 ವಿದ್ಯಾಧರ ರಮಾಣಿ,ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ ರಮಾಣಿ,ಅಶ್ವೀನಿ ರಮಾಣಿ 22/09/2015
481 ಅಶ್ವೀನಿ ರಮಾಣಿ 22/09/2015
482 ವಿದ್ಯಾಧರ ರಮಾಣಿ,ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ ರಮಾಣಿ,ಅಶ್ವೀನಿ ರಮಾಣಿ 22/09/2015
483 ವಿದ್ಯಾಧರ ರಮಾಣಿ,ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ ರಮಾಣಿ,ಅಶ್ವೀನಿ ರಮಾಣಿ 22/09/2015
484 ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ 06/11/2015
485 ಮಲ್ಲವ್ವ ವಡ್ಡರ ಉ ದೊಡ್ಡಮನಿ 09/11/2015
486 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮುಧೋಳ 07/01/2016
487 ರೇಷ್ಮಾ ನಾಗರಾಳ 16/01/2016
488 ಭಾಗ್ಯವ್ವ ವಡ್ಡರ,ರಾಮಪ್ಪ ವಡ್ಡರ 17/01/2016
489 ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 22/03/2016
490 ಈರವ್ವ ಮಾದರ 22/03/2016
491 ಗುರುಶಿದ್ದಯ್ಯ ದ್ಯಾಂಪೂರ 22/03/2016
492 ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ದ್ಯಾಂಪೂರ 22/03/2016
493 ಪರಸಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಿರಕಣ್ಣವರ 03/05/2016
494 ಬಸಪ್ಪ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಇಳಕಲ್ 04/05/2016
495 ಅನಸವ್ವ ಬಜೆಪ್ಪನವರ,ಹೇಮಾ ಪಾಟೀಲ,ವೀರಪ್ಪ ಬಜೆಪ್ಪನವರ,ಶಾವಮ್ಮ ಬಜೆಪ್ಪನವರ,ಯಶೋಧಾ ಬಜೆಪ್ಪನವರ 23/05/2016
496 ಜೀವನಬಿ ಕೋಂ ಜೀವನಸಾಬ ಅಬಾಜಿನಾಯ್ಕರ 03/06/2016
497 ರಾಮಪ್ಪ ತಾಯಿ ಹನುಮವ್ವ ಕೋರಿ 03/06/2016
498 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮುಧೋಳ 12/06/2016
499 ಸಂ/ಫಕೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಪ್ಪ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ 12/06/2016
500 ಹನುಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಮುದಕಪ್ಪ ತಳವಾರ 12/06/2016
501 ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ 12/06/2016
502 ವೀರವ್ವ ಕೋಂ. ವೀರಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪನವರ 13/01/2017
503 ಬಸವ್ವ ಹಕ್ಕಿ 30/04/2017
504 ಈರಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 14/07/2017
505 ಟಿಪುಸಾಬ ಕೆರಳ್ಳಿ 06/10/2017
506 ಹನಮಪ್ಪ ಕೊನೆಸಾಗರ 18/11/2017
507 ಜಂಬುನಾಥ ಮಲ್ಕಶೆಟ್ಟಿ 26/07/2018
508 ಶಾಂತವ್ವ ಭಾವಿ 06/09/2018
509 ಈರಪ್ಪ ಹಾದಿ 06/09/2018
510 ಷಣ್ಮುಕಪ್ಪ ಹಂಪಣ್ಣವರ,ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಪಣ್ಣವರ 07/09/2018
511 ಷಣ್ಮುಕಪ್ಪ ಹಂಪಣ್ಣವರ,ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಪಣ್ಣವರ 07/09/2018
512 ಅಲ್ಲಾಬಿ ಹಂಚಿನಾಳ,ಹುಚ್ಚುಸಾಬ ಹಂಚಿನಾಳ 26/09/2018
513 ಶೇಖಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ 15/10/2018
514 ಬಸವರಾಜ ಹೊಸಮನಿ 15/10/2018
515 ಶೇಖರಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ 15/10/2018
516 ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಂಬಳ 26/10/2018
517 ರಾಮಣ್ಣ ಮುದಕಪ್ಪ ಶಿಂಗ್ಟಾಲಕೇರಿ 15/12/2018
518 ರೇಷ್ಮಾ ನಾಗರಾಳ 28/03/2019
519 ರೇಷ್ಮಾ ನಾಗರಾಳ 28/03/2019
520 ಮಹಾಂತವ್ವ ಸಜ್ಜನವರ 09/04/2019
521 ಮಹಾಂತವ್ವ ಸಜ್ಜನವರ 09/04/2019
522 ಬಸವ್ವ ಸನಾದಿ 05/04/2016
523 ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇನಾಮತಿ 05/04/2016
524 ಬಸವರಾಜ ಬೆಳಕುರ್ಕಿ,ಪ್ರಕಾಶ ಬೆಳಕುರ್ಕಿ 05/04/2016
525 ಚನ್ನವ್ವ ಅವರಾದಿ 16/05/2016
526 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂತರೆಡ್ಡಿ 12/01/2017
527 ದ್ರಾಕ್ಷಯಿಣವ್ವ ದೊಡ್ಡೂರು 12/01/2017
528 ರುಕ್ಮವ ದಾಸರ 12/01/2017
529 ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ತಾರಿಕೊಪ್ಪ 30/01/2017
530 ನಿಂಗಪ್ಪ ಬೂತರೆಡ್ಡಿ 25/03/2017
531 ರಾಭಿಯಾಭೀ ಮುಲ್ಲಾ 25/03/2017
532 ಬಸವರಾಜ ದೊಡ್ಡಮನಿ 03/04/2017
533 ಗಂಗವ್ವ ಅಂಗಡಿ 03/04/2017
534 ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನರಗುಂದ 03/04/2017
535 ನೀಲವ್ವ ಲಮಾಣಿ 03/04/2017
536 ಲಲಿತಾ ಬೂತರೆಡ್ಡಿ 18/04/2017
537 ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೋನ್ನಪನವರ 18/04/2017
538 ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗವ್ವ ಅಂಗಡಿ 10/05/2017
539 ಗಂಗವ್ವ ಅಂಗಡಿ 10/05/2017
540 ಸಂತೋಷ ಡೊಂಕಬಳ್ಳಿ 11/05/2017
541 ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಡೊಂಕಬಳ್ಳಿ 11/05/2017
542 ಶಾಂತವ್ವ ಲಮಾಣಿ 06/06/2017
543 ನೀಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 22/06/2017
544 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೀಲಗುಂದ 29/06/2017
545 ಹೇಮಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಪವಾರ 29/06/2017
546 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂತರೆಡ್ಡಿ 04/07/2017
547 ಗುಜರವ್ವ ಲಮಾಣಿ 25/07/2017
548 ಚನ್ನವ್ವ ಮಂಡಣ್ಣನವರ 23/08/2017
549 ಚನ್ನವ್ವ ಮಂಡಣ್ಣನವರ 23/08/2017
550 ದೇವಪ್ಪ ಕುರ್ತಕೊಟಿ 14/09/2017
551 ದುರಗವ್ವ ಪೋತರಾಜ 26/09/2017
552 ದುರಗವ್ವ ಪೋತರಾಜ 26/09/2017
553 ಭೀಮಪ್ಪ ಡಂಭಳ 26/09/2017
554 ಗುರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 26/09/2017
555 ತಿರಕಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ 12/10/2017
556 ಪರುತ್ತಪ್ಪ ಮಾಡಳ್ಳಿ 21/02/2018
557 ರಾಮಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಘಂಟಿ 06/07/2018
558 ರಾಮಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಘಂಟಿ 06/07/2018
559 ಟಾಕ್ರಪ್ಪ ಪೀರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 06/07/2018
560 ಭೂತರಡ್ಡಿ ಮಾನಪ್ಪ ಫಕ್ಕಿರಪ್ಪ 06/07/2018
561 ಲಚ್ಚಪ್ಪ ನೇಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 06/07/2018
562 ಲಮಾಣಿ ಶಂಕ್ರವ್ವ ಕೊಂ ಖೇಮಪ್ಪ 19/07/2018
563 ರೇಣವ್ವ ಮೋತಿಲಾಲ ಲಮಾಣಿ 30/08/2018
564 ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರ 30/08/2018
565 ಗದ್ದಿ ಪೂಜೆಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ 07/09/2018
566 ಲಮಾಣಿ ಗೀತಾ ಈಶ್ವರಪ್ಪ 07/09/2018
567 ಕಾರಬಾರಿ ಉರ್ಫ ಲಮಾಣಿ ಮಾನಪ್ಪ ಅಣ್ಣಪ್ಪ 07/09/2018
568 ಶೇಖವ್ವ ಕೊಂ ನೀಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 31/12/2015
569 ಮಲ್ಲಾರೆಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇಟಗಿ 01/01/2016
570 ಬಾಬಣ್ಣ ಹರ್ಜಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 01/01/2016
571 ಸುನೀತವ್ವ ಕೊಂ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 07/01/2016
572 ಹನಮಂತಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಂಚಿನಾಳ 02/02/2016
573 ಹನಮಂತಪ್ಪ ಹರ್ಜಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 04/02/2016
574 ಶಿವಕ್ಕ ಕೊಂ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 16/03/2016
575 ಮಾಂತೇಶ ಲಾಲಪ್ಪ ಕಾರಭಾರಿ 21/03/2016
576 ನಿಂಗಪ್ಪ ಮರಿಯಪ್ಪ ಸಣ್ಣತಮ್ಮನವರ 12/04/2016
577 ಮಮತಾಜಬಿ ಮಾಬುಸಾಬ ಉಳ್ಳಟ್ಟಿ 04/05/2016
578 ಕಾಳಪ್ಪ ತುಕ್ಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 04/05/2016
579 ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಪ್ಪ ಭಜನೆಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ,ಶೇಖಪ್ಪ ಭಜನೆಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ,ತಾವರೆಪ್ಪ ಭಜನೆಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 07/05/2016
580 ಶಿವಾನಂದ ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಹರವಿ 28/06/2016
581 ಚನ್ನಬಸವ್ವ ಮರಿಗೌಡ್ರ,ನಿಂಗನಗೌಡ ಮರಿಗೌಡ್ರ,ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ ಮರಿಗೌಡ್ರ,ಶೇಖನಗೌಡ ಮರಿಗೌಡ್ರ,ಶಿವನಗೌಡ ಮರಿಗೌಡ್ರ,ಸುಮಂಗಲಾ ಮರಿಗೌಡ್ರ,ಮಂಜುಳಾ ಕೆಂಚಣ್ಣನವರ,ಫಕ್ಕೀರಮ್ಮ ಪಲ್ಲೇದ,ಮುತ್ತನಗೌಡ ಮರಿಗೌಡ್ರ 27/07/2016
582 ನೀಲವ್ವ ಕೋಂ ಅಶೋಕ ಹಿರೇತನದ 05/08/2016
583 ಚನ್ನವ್ವ ಮಹಾಂತೆಶ ನಾದಿಗಟ್ಟಿ 21/09/2016
584 ಶಾಂತವ್ವ ಗಂಗಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 27/09/2016
585 ಪಾಂಡಪ್ಪ ಮೇಘಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 07/11/2016
586 ಜುಲೇಖಾಲಿ ಮೌಲಾಸಾಬ ಶಿಗ್ಗಾಂವ 18/01/2017
587 ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇಟಗಿ 16/02/2017
588 ಶಿವಪ್ಪ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 20/02/2017
589 ನಿಂಗಪ್ಪ ಉಡಚಪ್ಪ ತಳವಾರ 20/02/2017
590 ಸೋಮಪ್ಪ ಸುರಕೆಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 20/02/2017
591 ಶೇಖಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಈಳಗೇರ 27/02/2017
592 ನಾಗವ್ವ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 27/02/2017
593 ಶಾಂತವ್ವ ಭೀಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 20/03/2017
594 ನೀಲವ್ವ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 27/03/2017
595 ಲಾಲಪ್ಪ ಚಂದಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 01/07/2017
596 ಕೆಂಚಪ್ಪ ಹನಮಂತಪ್ಪ ತಡಹಾಳ 15/07/2017
597 ಕೆಂಚಪ್ಪ ಹನಮಂತಪ್ಪ ತಡಹಾಳ 15/07/2017
598 ರಾಮಣ್ಣ ಕೆಂಚಪ್ಪ ತಡಹಾಳ 15/07/2017
599 ಪಾರ್ವತೆವ್ವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂಕಾಪೂರ 26/10/2017
600 ಹಜರತಬಿ ಮಮ್ಮದಗೌಸ ಮಿರ್ಜಿ 07/09/2018
601 ಶಂಕರಗೌಡ ತಂದೆ ಭೀಮನಗೌಡ ಗೌಡ್ರ 09/04/2018
602 ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ 09/05/2018
603 ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರ 09/05/2018
604 ಯಮನವ್ವ ಕದಡಿ 16/05/2018
605 ಸಣ್ಣದುರಗಪ್ಪ ಈರಗಾರ 06/06/2018
606 06/06/2018
607 ಕಲ್ಮೇಶ ಸಂತಿ 08/06/2018
608 ದೇವಕ್ಕ ಹುಲಗಣ್ಣವರ 08/06/2018
609 ದೇವಕ್ಕ ಹುಲಗಣ್ಣವರ 08/06/2018
610 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಳೇಮನಿ 03/07/2018
611 ಅನಸವ್ವ ಬಾಲಣ್ಣವರ 03/07/2018
612 ಶಿದ್ಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 25/07/2018
613 ತೋಟಪ್ಪ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ,ರಮೇಶ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ,ಅಶೋಕ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ,ವೀರಣ್ಣ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ,ಸುಮಂಗಲಾ ಪಲ್ಲೇದ,ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ 03/09/2018
614 ತೋಟಪ್ಪ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ,ರಮೇಶ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ,ಅಶೋಕ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ,ವೀರಣ್ಣ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ,ಸುಮಂಗಲಾ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ,ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ 03/09/2018
615 ತೋಟಪ್ಪ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ,ರಮೇಶ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ,ಅಶೋಕ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ,ವೀರಣ್ಣ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ,ಸುಮಂಗಲಾ ಪಲ್ಲೇದ,ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ 03/09/2018
616 ತೋಟಪ್ಪ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ,ರಮೇಶ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ,ಅಶೋಕ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ,ವೀರಣ್ಣ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ,ಸುಮಂಗಲಾ ಪಲ್ಲೇದ,ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇವಶೆಟ್ಟಿ 03/09/2018
617 ಮುತ್ತವ್ವ ಪೂಜಾರ 24/11/2018
618 ಜೀವನಸಾಬ ಹಾಳಕೇರಿ 21/12/2018
619 ಸುಮಿತ್ರವ್ವ ದೊಡ್ಡಮನಿ,ಗೌರವ್ವ ಮಾದರ,ಸೋಮಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗಳಮನಿ 02/01/2019
620 ವೀರಪ್ಪ ಚಳಗೇರಿ,ಬಸಪ್ಪ ಚಳಗೇರಿ 02/01/2019
621 ನಾಗಪ್ಪ ತಳವಾರ 30/01/2019
622 ನಾಗಪ್ಪ ಹನಮಪ್ಪ ತಳವಾರ 13/02/2019
623 ವೀರೇಶ ಮಡಿವಾಳರ,ಮಹೇಶ ವಿ ಮಡಿವಾಳರ 08/03/2019
624 ಸಂಗಪ್ಪ ವೀರಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ,ನಿಂಗವ್ವ ವೀ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ,ನೀಲವ್ವ ಬಸನಗೌಡ ಮರಿಗೌಡರ,ಪ್ರಭಣ್ಣ ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ,ಕಮಲವ್ವ ದ್ಯಾಮನಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ್ರ,ಅನಸವ್ವ ಗುಂಡೆ 28/03/2019
625 ಕಸ್ತುರೆವ್ವ ಹನುಮಪ್ಪ ಲಿಂಗಧಾಳ 10/04/2019
626 ಕಸ್ತುರೆವ್ವ ಹನುಮಪ್ಪ ಲಿಂಗಧಾಳ,ನಿಂಗಪ್ಪ ಹನುಮಪ್ಪ ಲಿಂಗಧಾಳ,ಮಹೇಶ ಲಿಂಗಧಾಳ 16/04/2019
627 ಕಸ್ತುರೆವ್ವ ಹನುಮಪ್ಪ ಲಿಂಗಧಾಳ,ನಿಂಗಪ್ಪ ಹನು ಲಿಂಗಧಾಳ,ಮಹೇಶ ಹನುಮಪ್ಪ ಲಿಂಗಧಾಳ 16/04/2019
628 ಲಲಿತಾ ಭ ಹಾವೇರಿ 26/04/2019
629 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದುರಗಣ್ಣವರ 10/06/2015
630 ರಾಮನಗೌಡ ಜಲರಡ್ಡಿ 22/08/2015
631 ವೆಂಕನಗೌಡ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ನೀಲಗುಂದ 22/08/2015
632 ವೀರಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ಚಳಗೇರಿ ,ಬಸಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ಚಳಗೇರಿ ಅಸದಾರ ತಾಯಿ ನೀಲವ್ವ 22/02/2019
633 ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಂಕದ 26/02/2019
634 ವೀರುಪಾಕ್ಷಗೌಡ ಯಲ್ಲನಗೌಡ ಬೆನಹಾಳ 07/03/2019
635 ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 14/03/2019
636 ಗಂಗವ್ವ ಹನಮಂತಪ್ಪ ನರಗುಂದ 16/03/2019
637 ರತ್ನವ್ವ ರಾಮನಗೌಡ ಬೆನಹಾಳ 21/03/2019
638 ನಿಂಗಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಗುಡ್ಡನಾಯ್ಕರ 21/03/2019
639 ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸುಂಕದ 21/03/2019
640 ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮರಿತಮ್ಮಪ್ಪ ಹನಮಣ್ಣವರ 21/03/2019
641 ಬಸವರಾಜ ಹನಮಪ್ಪ ಹದ್ಲಿ 25/03/2019
642 ಮುದಕಸಾಬ ಯಮನಸಾಬ ಕುರಡಗಿ 29/03/2019
643 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಗುರಪ್ಪ ಹೊಸಳ್ಳಿ 29/03/2019
644 ನೀಲವ್ವ ಶರಣಪ್ಪ ಆಲೂರ 01/04/2019
645 ನೀಲವ್ವ ಶರಣಪ್ಪ ಆಲೂರ 01/04/2019
646 ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಕಡಿಯವರ 01/04/2019
647 ಹನಮಪ್ಪ ಮರಿಯಪ್ಪ ಈರಗಾರ 08/04/2019
648 ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ನರಸಾಪೂರ 15/04/2019
649 ಹನಿಪಸಾಬ ಹುಸೇನಸಾಬ ಚಳ್ಳಮರದ 15/04/2019
650 ಮಲ್ಲಿಕಾರರ್ಜುನ ನಾಗಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 02/05/2019
651 ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಸಂಕಪ್ಪ ಹುಲ್ಲೂರ 17/06/2016
652 ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಸಂಕಪ್ಪ ಹುಲ್ಲೂರ 17/06/2016
653 ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸಂಕಪ್ಪ ಹುಲ್ಲೂರ 21/06/2016
654 ದುರಗಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪಮಾದರ 11/01/2017
655 ಪುಂಡಲೀಕಯ್ಯ ಸಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ,ವೀರಯ್ಯ ಸಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ 30/01/2017
656 ಮುದಿಯಪ್ಪ ಅಡಿಯಪ್ಪ ಹದ್ಲಿ 20/11/2017
657 ಮುದಿಯಪ್ಪ ಅಡಿಯಪ್ಪ ಹದ್ಲಿ 20/11/2017
658 ಹನಮಪ್ಪ ಕುರಿ 22/09/2018
659 ಹನಮಪ್ಪ ಕುರಿ 22/09/2018
660 ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ 22/09/2018
661 ಬಸವರಾಜ ಹೊಸಂಗಡಿ,ಯಲಪ್ಪಗೌಡ ಹೊಸಂಗಡಿ,ವೀರಪ್ಪ ಹೊಸಂಗಡಿ 25/10/2018
662 ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ 25/10/2018
663 ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಯ್ಯ ನಂದಿಕೋಲ 29/10/2018
664 ಬಸವರಾಜ ಸಜ್ಜನವರ 20/02/2019
665 ಬಸವರಾಜ ಸಜ್ಜನವರ 20/02/2019
666 ಬಸವರಾಜ ಸಜ್ಜನವರ 20/02/2019
667 ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ,ಗಂಗಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ,ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ,ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ,ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೊಂತಿಕಲ್ಲ 07/09/2015
668 ವೀರಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ,ಬಸವರಾಜ ಬಾರಕೇರ,ಯಲ್ಲಪ್ಪಬಾರಕೇರ,ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ,ಶಿವಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ 15/09/2015
669 ವೀರಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ,ಬಸವರಾಜ ಬಾರಕೇರ,ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ ,ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ,ಶಿವಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ 14/10/2015
670 ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದ ,ಫಕೀರಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದ 10/03/2016
671 ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದ ,ಫಕೀರಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದ 10/03/2016
672 ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದ ,ಫಕೀರಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದ 10/03/2016
673 ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗಾರಗಿ 22/03/2016
674 ದುರಗಪ್ಪ ಮಾದರ,ಹನಮವ್ವ ಮಾದರ,ಮರಿಯಪ್ಪ ಮಾದರ,ಹನಮವ್ವ ಮಾದರ,ದುರಗವ್ವ ಮಾದರ 26/03/2016
675 ಭರಮಗೌಡ ಮಡೇಗೌಡ್ರ 04/04/2016
676 ಭೀಮಪ್ಪ ಗುಜ್ಜಲ 15/04/2016
677 ಭೀಮಪ್ಪ ಗುಜ್ಜಲ 15/04/2016
678 ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ 16/06/2016
679 ದಂಡವ್ವ ಮಾದರ 05/10/2016
680 ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ 20/04/2017
681 ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 20/04/2017
682 ಫಕೀರಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ 20/04/2017
683 ಫಕೀರಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ 20/04/2017
684 ಫಕೀರಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ 20/04/2017
685 ಮರಿಯಪ್ಪ ಮಾದರ ಉರ್ಫ ಹೊಸಮನಿ 01/07/2017
686 ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಹನಮಂತಗೌಡ ಕರಕರನಗೌಡ್ರ 02/08/2017
687 ವೀರಪ್ಪ ಹೂವಪ್ಪ ಮಾಮನಿ 02/08/2017
688 ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೂವಪ್ಪ ಮಾಮನಿ 02/08/2017
689 ಕಮಲವ್ವ ಬಸವರಾಜ ಭಜಂತ್ರಿ 03/11/2017
690 ಸಂಗಪ್ಪ ಮಾಳೆಕೋಪ್ಪ 08/11/2017
691 ಗೀತಾ ಕುಂಬಾರ 12/12/2017
692 ಸಂಗವ್ವ ಕುಂಬಾರ 12/12/2017
693 ಕಳಕಪ್ಪ ಹಳ್ಳದ 29/12/2017
694 ಮಹೆಬೂಬ ರಂಗನಪೇಟಿ 20/02/2018
695 ಮೌಲಾಸಾಬ ಬಾಗವಾನ 11/04/2018
696 ಮೌಲಾಸಾಬ ಬಾಗವಾನ 11/04/2018
697 ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ 27/06/2018
698 ಲಕ್ಷ್ವವ್ವ ದುರಗಪ್ಪ ಮಾದರ 31/07/2018
699 ಭೀಮಪ್ಪ ಕುರಿ ,ಆನಂದಪ್ಪ ಬಿಚಕಲ್ಲ,ಬಸವರಾಜ ಬಿಜಕಲ್ಲ 27/08/2018
700 ಭೀಮವ್ವ ಕುರಿ,ಆನಂದ ಬಿಚಕಲ್ಲ,ಬಸವರಾಜ ಬಿಜಕಲ್ಲ 27/08/2018
701 ಬಸಪ್ಪ ಸಾಂತಪ್ಪನವರ 03/09/2018
702 ಬಸಪ್ಪ ಸಾಂತಪ್ಪನವರ 03/09/2018
703 ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಹೂಗಾರ 23/11/2018
704 ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಹೂಗಾರ 23/11/2018
705 ಶಾಂತವ್ವ ಕೊಂ .ಹನಮಂತಪ್ಪ ಘಾಟಿಗೆ 21/01/2019
706 ಫಾತಿಮಾ ಯಮನೂರಸಾಬ ನದಾಫ 13/02/2019
707 ಯಲ್ಲವ್ವ ಕೂ. ಗುರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಉರ್ಪ ಕೋಪ್ಪದ 07/03/2019
708 ಯಲ್ಲವ್ವ ಕೂ. ಗುರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಉರ್ಪ ಕೋಪ್ಪದ,ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಹನುಮತಂಪ್ಪ ಕೋಪ್ಪದ,ಶರಣಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೋಪ್ಪದ,ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೋಪ್ಪದ 11/03/2019
709 ಯಲ್ಲವ್ವ ಕೂ. ಗುರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಉರ್ಪ ಕೋಪ್ಪದ,ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಹನುಮತಂಪ್ಪ ಕೋಪ್ಪದ,ಶರಣಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೋಪ್ಪದ,ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೋಪ್ಪದ 12/03/2019
710 ಯಲ್ಲವ್ವ ಕೂ. ಗುರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಉರ್ಪ ಕೋಪ್ಪದ,ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಹನುಮತಂಪ್ಪ ಕೋಪ್ಪದ,ಶರಣಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೋಪ್ಪದ,ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೋಪ್ಪದ 12/03/2019
711 ಗುರುಶಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 14/03/2019
712 ಗುರುದೇವಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ 16/03/2019
713 ಶ್ರೀ ಮತಿ ಶಾಂತವ್ವ ಮಾಹಾಂತಯ್ಯ ವಿರಕ್ತಮಠ 23/03/2019
714 ಗುರುದೇವಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ 10/04/2019
715 ಶಿವಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮುರಡಿಮಠ,ಷಡಕ್ಷರಯ್ಯ ಮುರಡಿಮಠ,ರುದ್ರಮ್ಮ ಮುರಡಿಮಠ ,ಶರಣಯ್ಯ ಮುರಡಿಮಠ ,ನಿರ್ಮಲಾ ಬೆಳ್ಳೆರಿ 12/04/2019
716 ಶಿವಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ 07/08/2015
717 ಅಮರಗೋಳ ಮುತ್ತಪ್ಪ 27/12/2015
718 ಭೀಮವ್ವ ಗೌಡರ 12/04/2016
719 27/04/2016
720 ಕಳಕಪ್ಪ ಪಲ್ಲೇದ 01/06/2016
721 ಉಮೇಶ ಪೂಜಾರ 07/06/2016
722 ಶರಣವ್ವ ಡೊಳ್ಳಿನ 15/06/2016
723 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಾಸರ ಉರ್ಫ ಕುರಹಟ್ಟಿ 10/08/2016
724 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಾಸರ ಉರ್ಫ ಕುರಹಟ್ಟಿ 10/08/2016
725 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಾಸರ ಉರ್ಫ ಕುರಹಟ್ಟಿ 10/08/2016
726 ಲಕ್ಷಣ್ಣ ಕಳ್ಳಿಗುಡ್ಡ 01/09/2017
727 ಜಕ್ಕಣ್ಣವರ ವೀರಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 08/06/2018
728 ಜಕ್ಕಣ್ಣವರ ವೀರಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 08/06/2018
729 ಬಾಳವ್ವ ರಾಮಣ್ಣವರ 27/06/2018
730 ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಜಾಗೆ 05/09/2018
731 ಧರ್ಮಣ್ಣ ಹೊಸೂರ 21/11/2015
732 ದೇವಪ್ಪ ಗಿಡಕೆಂಚಣ್ಣವರ 06/07/2016
733 ಮಲ್ಲವ್ವ ಹರಿಜನ 09/07/2016
734 ಶೀವಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ 09/07/2016
735 ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 10/09/2016
736 ಸೋಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಳಗಿ 05/02/2017
737 ಆನಂದ ತಂದೆ ವಾಸಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾರಿ 05/04/2017
738 ಪಾಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ವಾಸಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾರಿ 05/04/2017
739 ಅಶೋಕ ತಂದೆ ವಾಸಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾರಿ 05/04/2017
740 ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ವಾಸಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾರಿ 05/04/2017
741 ಪಾಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ವಾಸಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾರಿ 05/04/2017
742 ನಾಗಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಜೋಗೇರ 22/04/2017
743 ಹನಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಜೋಗೇರ 22/04/2017
744 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಕುಡವಕ್ಕಲಿಗೇರ 06/06/2017
745 ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಮೀರಗಾಣಿ,ವಸಂತರಾವ ತಂದೆ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಮೀರಗಾಣಿ 06/06/2017
746 ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಮೀರಗಾಣಿ 06/06/2017
747 ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಮೀರಗಾಣಿ,ವಸಂತರಾವ ತಂದೆ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಮೀರಗಾಣಿ 06/06/2017
748 ಪ್ರಕಾಶ ಅರಮನಿ 04/08/2017
749 ದೇವಪ್ಪ ಕರಿಗಾರ 11/07/2018
750 ಜಗದೀಶ ಕೂಸ್ಲಾಪೂರ 04/08/2018
751 ಶಿವಪ್ಪ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಜಮಾಣಿ 24/09/2018
752 ಮರಿಯಪ್ಪ ತೋಪಿನ 05/10/2018
753 ಮಹಮದರಪೀಕ್ ಸಂಶಿ 12/10/2018
754 ಕೊಟ್ರಯ್ಯ ವೀರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 06/12/2018
755 ಮಾರ್ತಾಂಡಪ್ಪ ಲಕ್ಕುಂಡಿ 11/12/2018
756 ಬಸಪ್ಪ ಕುರಿ 20/12/2018
757 ಈರಪ್ಪ ಗದ್ದಿ 14/01/2019
758 ಅರವಿಂದ ರಾಜಪೂರೋಹಿತ 04/02/2019
759 ಶಾರದಾ ಗದ್ದಿ 07/02/2019
760 ಬಾಳವ್ವ ತಂ ಬಸನಗೌಡ ಮರಿಗೌಡ್ರ 29/03/2019
761 ಗಿರಿಜವ್ವ ಬಸನಗೌಡ ಮರಿಗೌಡ್ರ 29/03/2019
762 ದ್ಯಾಮವ್ವ ಕೋಂ ಸೋಮಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ 29/03/2019
763 ಯಲ್ಲವ್ವ ಓಂಕಾರಿ 03/04/2019
764 ಸುರೇಶ ವೈದ್ಯ 20/04/2019
765 ಫಕ್ಕೀರೇಶ ಕುಸ್ಲಾಪೂರ 03/05/2019
766 ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಯವಕ ಮಂಡಳ ಸಮುದಾಯ ಭವನ 03/05/2019
767 ಸೋಮಪ್ಪ ಗದಿಗೆಪ್ಪ ಮೆಕ್ಕಿ 10/02/2017
768 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭೀಮಪ್ಪ ಕೋಪರ್ಡೆ ಸಾ.ಶಿಗ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 22/03/2017
769 ಗಂಗಪ್ಪ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಹುಲಗೂರ 15/05/2017
770 ಗಂಗಪ್ಪ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಹುಲಗೂರ 22/05/2017
771 ಗಂಗಪ್ಪ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಹುಲಗೂರ 22/05/2017
772 ಚಮನಸಾಬ ಹಜರೇಸಾಬ ಸುಂಕದ ಸಾ.ಶಿಗ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 02/06/2017
773 ನೀಲವ್ವ ಕೋಂ ರೇವಣಶಿದ್ದಯ್ಯ ರಿತ್ತಿಮಠ 11/07/2017
774 ಅನಸವ್ವ ಕೋಂ ಗುರುನಾಥಪ್ಪ ಜನಿವಾರದ ಸಾ.ಶಿಗ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 30/08/2017
775 ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಗಣಮುಖಿ 11/10/2017
776 ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಗೋಧಿ ಸಾ.ಶಿಗ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 11/10/2017
777 ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಗೋದಿ 12/10/2017
778 ನಜೀರಅಹ್ಮದ ಚಮನಸಾಬ ಮತ್ತೂರ 12/10/2017
779 ಜಹೀರಅಹ್ಮದ ಚಮನಸಾಬ ಮತ್ತೂರ 12/10/2017
780 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಶಿಗ್ಲಿ 15/11/2017
781 ಮಂಜುಳಾ ಕೊಂ ಮಹೇಶ ಕಲಾಲ ಸಾ.ಶಿಗ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 18/11/2017
782 ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ ಗುಲಗಂಜಿ 26/12/2017
783 ಶಿದ್ದಯ್ಯ ಶಿವಯ್ಯ ಶಿರಹಟ್ಟಿಮಠ 25/01/2018
784 ಮಂಜುನಾಥ ಚನಸಬಪ್ಪ ಅಜ್ಜಪ್ಪನವರ ಉರ್ಫ ಸೂಗಣ್ಣವರ ಸಾ.ಶಿಗ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 12/02/2018
785 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದ 16/02/2018
786 ತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹುಲಗೂರ 23/02/2018
787 ಅಶೋಕಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಮುದಗಲ್ 23/02/2018
788 ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ಕೋಂ ರವೀಂದ್ರ ಹರವಿ 07/03/2018
789 ಕಾಂತೇಶ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ 05/04/2018
790 ಚಿನ್ನವ್ವ ಕೋಂ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಬೆಳವಗಿ,ಬಸವರಾಜ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಬೆಳವಗಿ,ಬಸವಣ್ಣೆವ್ವ ಕೊಂ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಕುಂಕೂರ 17/05/2018
791 ಬಸವಣ್ಣೆವ್ವ ಕೋಂ ಅಂದಾನೆಪ್ಪ ಸಣ್ಣುಲಿ 11/06/2018
792 ಸಾವಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಕರ್ಜಗಿ 14/06/2018
793 ಸಾವಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಕರ್ಜಗಿ 14/06/2018
794 ಮಹದೇವಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗೋಣೆಪ್ಪನವರ 05/07/2018
795 ನಾಗವ್ವ ಕೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮೇಗಲಮನಿ 05/07/2018
796 ಶೇಖಪ್ಪ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸರಿ,ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಕೊಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸರಿ 02/08/2018
797 ಆದಮಸಾಬ ಖಾದರಸಾಬ ಮಂಜಲಾಪುರ 16/08/2018
798 ವಿನಾಯಕ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ,ಪ್ರದೀಪ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ 15/09/2018
799 ಕವಿತಾ ಕೋಂ ಕರಬಸಪ್ಪ ಗೋಣೆಪ್ಪನವರ,ಮನೋಜ ಕರಬಸಪ್ಪ ಗೋಣೆಪ್ಪನವರ ,ಪರಶುರಾಮ ಕರಬಸಪ್ಪ ಗೋಣೆಪ್ಪನವರ 24/09/2018
800 ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ವಿವಿಧೋದ್ಧೇಶಗಳ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಿ ಶಿಗ್ಲಿ 23/10/2018
801 ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ವಿವಿಧೋದ್ಧೇಶಗಳ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಿ ಶಿಗ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 23/10/2018
802 ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ವಿವಿಧೋದ್ಧೇಶಗಳ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಿ ಶಿಗ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 23/10/2018
803 ಶರಣಪ್ಪ ಮಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಯಲಿಗಾರ 27/11/2018
804 ಅಂದಾನೆಪ್ಪ ಕರಬಸಪ್ಪ ಕೂಸನೂರ 27/11/2018
805 ಅಂದಾನೆಪ್ಪ ಕರಬಸಪ್ಪ ಕೂಸನೂರ 27/11/2018
806 ಪ್ರಶಾಂತಕುಮಾರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕೂಸನೂರ 03/12/2018
807 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮುದಗಲ್ಲ 01/01/2019
808 ಮಾಳವ್ವ ಕೋಂ ಮುದಕಪ್ಪ ನಡುವಿನಮನಿ 01/02/2019
809 ರವಿ ಮಾನಪ್ಪ ಲೋಂಡೆ 28/02/2019
810 ಪರಶುರಾಮ ಮಾನಪ್ಪ ಲೋಂಡೆ 28/02/2019
811 ಹುಸೇನಸಾಬ ಮಾಬುಸಾಬ ಬೂದಿಹಾಳ 02/03/2015
812 ಜ್ಯೋತಿಬಾಯಿ ಕುಮಾರ ಲಮಾಣಿ 19/06/2015
813 ಶ್ರೀ ಜೋಡಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 06/07/2015
814 ನಿರ್ಮಲಾ ಕೋಂ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಗಣಾಚಾರಿ 08/07/2015
815 ಓಂಪ್ರಕಾಶ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಗಣಾಚಾರಿ 09/07/2015
816 ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಬಸಯ್ಯ ಪೂಜಾರ 13/08/2015
817 ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಗುಂಡಪ್ಪಗೌಡ ತಾಳಿಗೇರಿ 08/09/2015
818 ಹಸನಸಾಬ ಫಕೃಸಾಬ ಗಮ್ಮಣ್ಣವರ 15/09/2015
819 ಹಸನಸಾಬ ಫಕೃಸಾಬ ಗಮ್ಮಣ್ಣವರ 15/09/2015
820 ಹಸನಸಾಬ ಫಕೃಸಾಬ ಗಮ್ಮಣ್ಣವರ 15/09/2015
821 ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಸುರೇಶರಾವ್ ನರಗುಂದ 29/09/2015
822 ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಕೋಂ ಸುರೇಶರಾವ್ ನರಗುಂದ 29/09/2015
823 ದೇವಕ್ಕ ಹಾಲಪ್ಪ ತಳವಾರ 25/01/2016
824 ಸತ್ಯವ್ವ ಹನುಮಂತ ತಳವಾರ 29/01/2016
825 ಶಿವರಡ್ಡಿ ಬಸವರಡ್ಡಿ ನೀರಲಗಿ 07/03/2016
826 ಸತ್ಯವ್ವ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಳವಾರ 14/03/2016
827 ದೇವಕ್ಕ ಹಾಲಪ್ಪ ತಳವಾರ 14/03/2016
828 ಪ್ರಲ್ಹಾದ ವೀರಪ್ಪ ತಿಕಣ್ಣನವರ 17/05/2016
829 ಬಸವರಾಜ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ 13/06/2016
830 ಬಸವರಾಜ ಸಾಸಲವಾಡ 12/12/2016
831 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಇಟಗಿ 12/12/2016
832 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಲ್ಮರಿ 12/12/2016
833 ಸೋಮಪ್ಪ ಜೋಗನವರ 12/12/2016
834 ಶಿವಪ್ಪ ಬೆಟಗೇರಿ,ನಿಂಗಪ್ಪ ಬೆಟಗೇರಿ 01/02/2017
835 ನಾಗಪ್ಪ ಕುರುಬರ,ರಾಚೋಟೆಪ್ಪ ಕುರುಬರ 19/04/2017
836 ಹಾಲಪ್ಪ ಕಿಳ್ಳಿಕ್ಯಾತರ,ದ್ಯಾಮವ್ವ ಕಿಳ್ಳಿಕ್ಯಾತರ,ಮಂಜಪ್ಪ ಕಿಳ್ಳಿಕ್ಯಾತರ,ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕಿಳ್ಳಿಕ್ಯಾತರ,ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಕಿಳ್ಳಿಕ್ಯಾತರ,ಸೋಮಣ್ನ ಕಿಳ್ಳಿಕ್ಯಾತರ 09/05/2017
837 ಫಕ್ಕಿರೇಶ ಮೂಲಿಮಠ 20/06/2017
838 ನಾನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 10/07/2017
839 ಪ್ರಕಾಶ ಬಳಿಗಾರ 28/08/2017
840 ಚಾಂದುಸಾಬ ನದಾಪ 26/12/2017
841 ಮಂಜುನಾಥ ವೇಮಣ್ಣ ಚವಡಿ 15/07/2015
842 ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಫಕಿರಪ್ಪ ಶಾನವಾಡ 20/07/2015
843 ಶಾಂತವ್ವ ಕೋಂ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ರೋಣದ 01/08/2015
844 ಶಾಂತವ್ವ ಕೋಂ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ರೋಣದ 01/08/2015
845 ಕಳಕಪ್ಪ ಗುರಪಾದಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ 01/08/2015
846 ಮಂಜುನಾಥ ವೇಮಣ್ಣ ಚವಡಿ ಉರ್ಪ ಕುಂಬಾರ 07/08/2015
847 ಮಂಜುನಾಥ ವೇಮಣ್ಣ ಚವಡಿ 07/08/2015
848 ಗದಿಗೆಪ್ಪ ನರಗುಂದ 27/08/2015
849 ಅಲ್ಲಾಸಾಬ ನಧಾಪ 28/08/2015
850 ನಾಗಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗುಡಿಯವರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗುಡಿಯವರ 28/01/2016
851 ಫಕೀರಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಹುಣಶಿಮರದ 16/06/2016
852 ಚೇರಮನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಸವಡಿ 21/06/2016
853 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ ಹೊಗಾರ,ಸಂಗಪ್ಪ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಹೊಗಾರ 22/09/2016
854 ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಹೊಸಂಗಡಿ 16/01/2017
855 ಕರಬಸಯ್ಯ ಅ ಚಿಕ್ಕಮಠ 08/08/2017
856 ಮುದಕಪ್ಪ ಬಾಳಪ್ಪ ನರೇಗಲ್ 26/12/2017
857 ಬೀಮರಡ್ಡೆಪ್ಪ ಪರಡ್ಡಿ 04/01/2018
858 ಸಂಗಪ್ಪ ಹನಮಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ 25/05/2018
859 ವೀರಪ್ಪ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಮೊಖಾಸಿ 25/05/2018
860 ನೀರ್ಮಲಾ ಕಲಾಲಬಂಡಿ 26/06/2018
861 ಫಕೀರಸಾಬ ನಧಾಪ 26/06/2018
862 ಶಾಂತಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗಡ್ಡಿ 21/05/2015
863 ಜೈತುನಬಿ ಅತ್ತಾರ 27/08/2015
864 ಶಿದ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ 23/09/2015
865 ಶರಣಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ 02/11/2015
866 ಶರಣವ್ವ ಸಮಗಂಡಿ 30/11/2015
867 ಶರಣವ್ವ ಸಮಗಂಡಿ 30/11/2015
868 ಅಲ್ಲಾಬಕ್ಷಿ ನದಾಫ ಉರ್ಪ್ ಪಿಂಜಾರ 13/01/2016
869 ಸಂಗವ್ವ ಮಲಕಸಮುದ್ರಮಠ 17/02/2016
870 ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಕುಂಟನಗೌಡ್ರ 16/03/2016
871 ಸಂಗಮ್ಮ ಮಲಕಸಮುದ್ರಮಠ 08/04/2016
872 ವೀಣಾ ನಾಡಗೌಡ 12/07/2016
873 ಮಹಗುಂಡಪ್ಪ ಹುಲ್ಲೂರ 23/08/2016
874 ಮಾಗುಂಡಪ್ಪ ಹನಮಪ್ಪ ಹುಲ್ಲೂರ ,ಗೌಡಪ್ಪ ಹುಲ್ಲೂರ ,ಪಡಿಯಪ್ಪ ,ಬೀಮಪ್ಪ 26/08/2016
875 ಬಸವರಾಜ ಶಿರೋಳ 03/09/2016
876 ಬಸವರಾಜ ಶಿರೋಳ 03/09/2016
877 ಬಸವರಾಜ ಶಿರೋಳ 03/09/2016
878 ಬಸವರಾಜ ಶಿರೋಳ 12/09/2016
879 ರೇಣುಕಾ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 20/03/2017
880 ಪರಶುರಾಮ ಘಂಟಿ 21/03/2017
881 ಸುನಿತಾ ಪಡಿಯಪ್ಪ ಹೋಸಮನಿ 22/12/2017
882 ಸುಭಾಚಂದ್ರ ಸರ್ಜ ರಾಮಲಿಂಗಸರ್ಜ ದೇಸಾಯಿ 05/03/2018
883 ಸುಭಾಚಂದ್ರ ಸರ್ಜ ರಾಮಲಿಂಗಸರ್ಜ ದೇಸಾಯಿ 05/03/2018
884 ರತ್ನವ್ವ ಸಂಗಪ್ಪ ಮಂಗಳೂರ 21/07/2018
885 ಚಲವಾದಿ ಸಮುಧಾಯ ಭವನ 10/10/2018
886 ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ 10/10/2018
887 ಬಸಪ್ಪ ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಸಾಗರದ 10/10/2018
888 ಬಸಪ್ಪ ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಸಾಗರದ 10/10/2018
889 ಸಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ ಜೋಗರಡ್ಡಿ 10/10/2018
890 ಸಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ ಜೋಗರಡ್ಡಿ 10/10/2018
891 ಬಸಪ್ಪ ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಸಾಗರದ 16/10/2018
892 ಸಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ ಜೋಗರಡ್ಡಿ 27/11/2018
893 ಸಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ ಜೋಗರಡ್ಡಿ 27/11/2018
894 ಸಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ ಜೋಗರಡ್ಡಿ 27/11/2018
895 ಸಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ ಜೋಗರಡ್ಡಿ 27/11/2018
896 ಸಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ ಜೋಗರಡ್ಡಿ 27/11/2018
897 ಸಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ ಜೋಗರಡ್ಡಿ 27/11/2018
898 ಪ್ರಶಾಂತವ್ವ ಶಿದ್ದಪ್ಪ ಹಲಗಿ 01/12/2018
899 ಪ್ರಶಾಂತವ್ವ ಶಿದ್ದಪ್ಪ ಹಲಗಿ 01/12/2018
900 ಪ್ರಶಾಂತವ್ವ ಶಿದ್ದಪ್ಪ ಹಲಗಿ 01/12/2018
901 ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಶಿದ್ದಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ 07/12/2018
902 ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಶಿದ್ದಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ 07/12/2018
903 ರಾಯನಗೌಡ ಹುಚ್ಚನಗೌಡ ಚಿಕ್ಕನಗೌಡ್ರ 01/01/2019
904 ರಾಯನಗೌಡ ಹುಚ್ಚನಗೌಡ ಚಿಕ್ಕನಗೌಡ್ರ 01/01/2019
905 ಬಸವ್ವ ಕೂಪ್ಪಣ್ಣ ಶಿವಪೂರ 08/01/2019
906 ಸುನಿತಾ ಪಡಿಯಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ 30/01/2019
907 ಗಿರಿಜವ್ವ ವೀರುಪಾಕ್ಷಗೌಡ ಮಲ್ಲನಗೌಡ್ರ 11/03/2019
908 ಮಾದರ ದುರಗವ್ವ 23/03/2019
909 ಮಾದರ ಪಡಿಯವ್ವ 23/03/2019
910 ಬಸಪ್ಪ ವಡ್ಡರ 23/03/2019
911 ಹನಮಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 01/04/2019
912 ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ತಂದಿ ವಿರಭದ್ರಪ್ಪ ಹೂಗಾರ 03/04/2019
913 ರಾಜಶೇಖರ ಶೀಲವಂತರ,ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಶೀಲವಂತರ 03/05/2019
914 ಯಲ್ಲವ್ವ ಕೋಂ ಮಾರುತೆಪ್ಪ ಹಾಲನವರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದಿ ಫಕೀರಪ್ಪ ಹಾಲನವರ 04/06/2015
915 ರೇಣವ್ವ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಣಿ 03/07/2015
916 ರೇಣವ್ವ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಣಿ 03/07/2015
917 ರೇಣವ್ವ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಣಿ 03/07/2015
918 ಬೂದೇವಿ ಬಸನಗೌಡ ಬೂದಿಹಾಳ 26/08/2015
919 ಚಂಗಳೆವ್ವ ಹನಮಪ್ಪ ಕಣವಿ 26/08/2015
920 ಗೋವಿಂದ ದಿಲೀಪ ಪಾಟೀಲ 28/08/2015
921 ಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ಕರಿಯಪ್ಪ ಹೊಳಲಾಪುರ 17/11/2015
922 ಸೋಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣಸತ್ಯಪ್ಪ ಮೇಲ್ಮನಿ 23/06/2017
923 ಸೋಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣಸತ್ಯಪ್ಪ ಮೇಲ್ಮನಿ,ಹನಮಪ್ಪ ಸಣ್ಣಸತ್ಯಪ್ಪ ಮೇಲ್ಮನಿ,ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಣ್ಣಸತ್ಯಪ್ಪ ಮೇಲ್ಮನಿ,ವವಾಸಪ್ಪ ಸಣ್ಣಸತ್ಯಪ್ಪ ಮೇಲ್ಮನಿ 23/06/2017
924 ಸೋಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣಸತ್ಯಪ್ಪ ಮೇಲ್ಮನಿ,ಹನಮಪ್ಪ ಸಣ್ಣಸತ್ಯಪ್ಪ ಮೇಲ್ಮನಿ,ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಣ್ಣಸತ್ಯಪ್ಪ ಮೇಲ್ಮನಿ,ವಾಸಪ್ಪ ಸಣ್ಣಸತ್ಯಪ್ಪ ಮೇಲ್ಮನಿ 23/06/2017
925 ದೇವಪ್ಪ ಹನಮಪ್ಪ ಹೊವಣ್ಣವರ 14/07/2017
926 ಸತ್ಯವ್ವ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದೊಡ್ಮನಿ 22/08/2017
927 ಕಳಕಮಲ್ಲಯ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ 31/08/2017
928 ಕಳಕಮಲ್ಲಯ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಕರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ 31/08/2017
929 ಕಳಕಮಲ್ಲಯ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಕರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ 01/09/2017
930 ಕಳಕಮಲ್ಲಯ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ 07/09/2017
931 ನೀಲಮ್ಮ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಏಳಬೆಂಚಿ 29/12/2017
932 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಹೊಂಬಳ 04/01/2018
933 ಸತ್ಯಪ್ಪ ಕೊಡ್ಲಪ್ಪ ಬೇಲೇರಿ 05/06/2018
934 ಶಾಂತವ್ವ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಗಾಡಿ 09/08/2018
935 ಹನಮಂತಗೌಡ ಗೌಡಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 29/01/2019
936 ದೇವರಡ್ಡಿ ಹನಮಪ್ಪ ಡೋಣಿ 07/02/2019
937 ಕಸ್ತೂರೆವ್ವ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಸಣಗೇರಿ 16/04/2019
938 ಗಂಗಪ್ಪ ಬ ಶ್ಯಾಗೋಟಿ 04/09/2015
939 ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಗ್ಗರ 21/11/2015
940 ನರಸಪ್ಪ ದಾಸರ , ರಮೇಶಪ್ಪ ದಾಸರ, ವಾಸಪ್ಪ ದಾಸರ , ಹನಮಂತಪ್ಪ ದಾಸರ 04/12/2015
941 ಮಂಜುನಾಥ ಶಂಕರರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ 17/12/2015
942 ಮಂಜುನಾಥ ಶಂಕರರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ 17/12/2015
943 ಮಂಜುನಾಥ ಶಂಕರರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ 17/12/2015
944 ಮಂಜುನಾಥ ಶಂಕರರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ 17/12/2015
945 ಬುಡ್ಡವ್ವಾ ಹುಸೇನಸಾಬ ನದಾಪ 30/12/2015
946 ಹಜರತಬಿ ಹುಲ್ಲೂರ 22/01/2016
947 ಮಾರುತಿ ಹ ಅಮರಾಪೂರ 04/02/2016
948 ಶಿವಮೂರ್ತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 05/02/2016
949 ಶಿವಮೂರ್ತಯ್ಯ ಶೇ ಹಿರೇಮಠ 05/02/2016
950 ಜಯಂತ ಅಗ್ನಿಹೊತ್ರಿ 10/02/2016
951 ನೀಲವ್ವ ಕೋ ಮಾ ಬೂದಿಹಾಳ 11/02/2016
952 ಚನ್ನವ್ವ ಗುಡದವರ 15/02/2016
953 ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಖಿತಾ ಹೂಗಾರ 16/02/2016
954 ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರವ್ವ ಗುಡದವರ 16/02/2016
955 ಮಲ್ಲವ್ವ ಚಂಚಿ 03/03/2016
956 ರಾಮಪ್ಪ ಹ ಯಣಿಗಾರ 15/03/2016
957 ನೀಲವ್ವ ಗುಡದೂರ 27/04/2016
958 ಹನಮಂತಪ್ಪ ಗೋ ಉದಣ್ಣವರ 19/05/2016
959 ರಮೇಶಪ್ಪ ಹನಮಂತಪ್ಪ ದಾಸರ , ನರಸಪ್ಪ ಕೃಷ್ಟಪ್ಪ ದಾಸರ , ವಾಸಪ್ಪ ವೆಂಕಪ್ಪ ದಾಸರ ,ಹನಮಂತಪ್ಪ ರಂಗಪ್ಪ ದಾಸರ 03/08/2016
960 ಖಾದರಸಾಬ ವಡ್ಡಟ್ಟಿ 12/08/2016
961 ರಮೇಶ ಹತ್ತಿಕಾಳ 17/08/2016
962 ರತ್ನವ್ವ ಪಾಟೀಲ 19/08/2016
963 ಬಸವರಾಜ ಮೋಕಾಶಿ 23/09/2016
964 ಜಯರಾಭಿ ಫಕ್ಕೀರಸಾಬ ನದಾಫ 14/11/2016
965 ಶರೀಫಸಾಬ ಹುಸೇನಸಾಬ ನದಾಫ 14/11/2016
966 ಸುಮಂಗಲಾ ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ 14/11/2016
967 ಬಸವಂತಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ 19/01/2017
968 ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ 19/01/2017
969 ಖಾಜಾಬಿ ಮತ್ತೂರ 19/01/2017
970 ರೆಹಾನಬೇಗಂ ರಾಜಅಹ್ಮದ ಮಕಾನದಾರ 01/02/2017
971 ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಮಾ ಕಬ್ಬಿಣದ 04/02/2017
972 ಮಂಜುನಾಥ ಮಾ ಹುಡೇದ,ಸಂಜೀವ ಮ ಹುಡೇದ 22/02/2017
973 ಸೋಮನಗೌಡ ಬ ಪಾಟೀಲ 06/03/2017
974 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮರಾಠೆ 06/03/2017
975 ದಸ್ತಗೀರಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ಕಲೇಬಾಯಿ 01/04/2017
976 ಶಿವಾನಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಳ್ಳದ ,ಬಸವರಾಜ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಳ್ಳದ 17/04/2017
977 ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ಉಡಚಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ 08/05/2017
978 ಶಿವಾನಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಳ್ಳದ,ಬಸವರಾಜ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಳ್ಳದ 01/06/2017
979 ಶಾಂತವ್ವ ದುರಗವ್ವ ದೊಡ್ಡಮನಿ 24/07/2017
980 ಶಾಂತವ್ವ ದುರಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ 29/07/2017
981 ಶಾರವ್ವ ಬಸಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ 29/07/2017
982 ಬಸಪ್ಪ ಗುರಪ್ಪ ಕೌಜಗೇರಿ 28/08/2017
983 ಬಸಪ್ಪ ಗುರಪ್ಪ ಕಿತ್ತಲಿ 05/09/2017
984 ಬೂದಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬಳಗೇರ 13/09/2017
985 ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ರಾಮಪ್ಪ ಗಿಡಕಾವು 18/12/2015
986 ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ನರ್ತಿ 08/05/2016
987 ಮಂಜವ್ವ ಚಿಟ್ಟಿ 08/05/2016
988 ಯಲ್ಲವ್ವ ಚಿಟ್ಟಿ 08/05/2016
989 ಅಂದಾನಪ್ಪ ಕಲಕೇರಿ 04/07/2016
990 ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ವಾಲಿಕಾರ 06/04/2017
991 ಈರವ್ವ ಕೋ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲದ 14/12/2015
992 ಈರವ್ವ ಕೋಂ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲದ 18/12/2015
993 ವಿನಾಯಕ ದಾಸಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ 08/05/2017
994 ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವ್ವ ಕುಂಬಾರ 14/03/2018
995 ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವ್ವ ಕುಂಬಾರ 14/03/2018
996 ಶಾಂತವ್ವ ದೊಡ್ಡಮನಿ 04/08/2018
997 ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಬಸವರಾಜ ಅಂಕದ 28/09/2018
998 ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅಂಕದ 28/09/2018
999 ಅಂದಪ್ಪ ಗದಗ 01/10/2018
1000 ಅಂದಪ್ಪ ಗದಗ 01/10/2018
1001 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗದಗ 28/11/2018
1002 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗದಗ 28/11/2018
1003 ನಾಗರಾಜ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಯಳವತ್ತಿ 28/11/2018
1004 ಮುಕ್ತುಂಬಿ ಕಲಕೇರಿ 22/12/2018
1005 ಸುಲೇಮಾನ ಗುಕ್ಕನವರ 01/01/2019
1006 ಕಪ್ಪಣ್ಣ ಯತ್ನಟ್ಟಿ 25/03/2019
1007 ರೇಣವ್ವ ಹಳ್ಳಿತಳವಾರ 29/03/2019
1008 ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ನಿಟ್ಟಾಲಿ 29/03/2019
1009 ಈರವ್ವ ಮುಗಳಿ 29/03/2019
1010 ಹನಮಪ್ಪ ಕಾಟ್ರಳ್ಳಿ 29/03/2019
1011 ಸುಲೇಮಾನ ಗುಕ್ಕನವರ 04/04/2019
1012 ಸುಲೇಮಾನ ಗುಕ್ಕನವರ 04/04/2019
1013 ದೇವಕ್ಕ ಮಾದರ 01/10/2015
1014 ದುರಗವ್ವ ಮಾದರ 01/10/2015
1015 ಶ್ರೀಶೈಲಪ್ಪ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ 02/11/2015
1016 ಪದ್ಮಾವತಿ ಖೋದಾನಪುರ 04/11/2015
1017 ವನಮಾಲ ಸಾ. ಪಾಟೀಲ 06/11/2015
1018 ಶೇಖರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 06/11/2015
1019 ಅಯ್ಯಪ್ಪಯ್ಯ ಕಲ್ಲೂರಮಠ 14/11/2015
1020 ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಓಲಿ 14/11/2015
1021 ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 21/11/2015
1022 ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ 17/06/2016
1023 ಸುರೇಶ ಕ್ಯಾದಗಿಹಳ್ಳಿ 17/06/2016
1024 ಯಮನೂರಸಾಬ ಅಳವುಂಡಿ 26/09/2016
1025 ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಟ್ರಣ್ಣವರ 26/09/2016
1026 ರಾಮಪ್ಪ ಹನಮಪ್ಪ ನಾಗನೂರ 10/11/2016
1027 ಮಹಾದೇವಿ ಕೋಂ ಕೊಟ್ರಗೌಡ ಶಿಂಗಟಾಲೂರ 21/11/2016
1028 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತವ್ವ ಪೂಜಾರ 03/01/2017