Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report19-06-2019 04:25:08
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಬಳ್ಳಾರಿ 4384 4669 753 3 0 1 778 10588 12342 22930
2 ಹಡಗಲಿ 1999 284 419 1 0 1 99 2803 247 3050
3 ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 1234 1765 632 3 0 0 70 3704 1338 5042
4 ಹೊಸಪೇಟೆ 2541 2381 646 47 0 0 108 5723 290 6013
5 ಕೂಡ್ಲಿಗಿ 1820 2054 241 2 0 0 139 4256 728 4984
6 ಸಂಡೂರು 1231 1090 441 19 0 0 21 2802 833 3635
7 ಸಿರುಗುಪ್ಪಾ 1894 1672 581 2 0 0 69 4218 1161 5379
  Total: 15103 13915 3713 77 0 2 1284 34094 16939 51033
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"