Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report19-06-2019 05:21:06
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 845 510 246 3 0 0 122 1726 2973 4699
2 ಗುಬ್ಬಿ 1998 1615 843 19 0 0 465 4940 4403 9343
3 ಕೊರಟಗೆರೆ 1043 1103 504 12 0 0 386 3048 2561 5609
4 ಕುಣಿಗಲ್‌ 1359 782 463 33 0 0 653 3290 6208 9498
5 ಮದುಗಿರಿ 2050 2963 718 10 0 1 978 6720 995 7715
6 ಪಾವಗಡ 496 3892 99 4 0 0 396 4887 900 5787
7 ಸಿರಾ 1103 4127 1432 17 0 0 324 7003 1740 8743
8 ತಿಪಟೂರು 3006 4744 682 91 0 0 921 9444 2644 12088
9 ತುಮಕೂರು 4367 12450 3165 146 0 2 2594 22724 15981 38705
10 ತುರುವೇಕೆರೆ 829 278 418 5 0 0 287 1817 2193 4010
  Total: 17096 32464 8570 340 0 3 7126 65599 40598 106197
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"