Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report19-06-2019 04:12:51
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಆನೇಕಲ್‌ 2784 75723 2061 560 261 2 1566 82957 20103 103060
2 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 3861 29650 5708 19 34 3 283 39558 19921 59479
3 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 1162 36302 2105 34 36 0 33 39672 11606 51278
4 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ 1215 9993 468 8 71 1 165 11921 5132 17053
  Total: 9022 151668 10342 621 402 6 2047 174108 56762 230870
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"