Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report25-06-2019 23:07:05
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಬಾದಾಮಿ 1080 2163 165 4 0 0 68 3480 498 3978
2 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 1479 4494 391 3 0 0 3057 9424 1888 11312
3 ಬೀಳಗಿ 699 92 240 0 1 0 1997 3029 570 3599
4 ಹುನಗುಂದ 2126 12511 2359 191 0 0 1373 18560 60 18620
5 ಜಮಖಂಡಿ 4218 4984 611 8 0 1 1245 11067 53 11120
6 ಮುಧೋಳ 2827 3367 825 31 0 0 907 7957 731 8688
  Total: 12429 27611 4591 237 1 1 8647 53517 3800 57317
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"