Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report19-06-2019 05:15:57
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಭದ್ರಾವತಿ 4158 487 3168 6 0 2 315 8136 3765 11901
2 ಹೊಸನಗರ 123 580 1740 11 0 0 290 2744 79 2823
3 ಸಾಗರ 823 2489 1404 23 0 1 225 4965 442 5407
4 ಶಿಕಾರಿಪುರ 3188 1078 491 1 0 0 378 5136 81 5217
5 ಶಿವಮೊಗ್ಗ 3887 7983 1183 18 0 0 403 13474 1439 14913
6 ಸೊರಬ 1697 1001 297 6 0 0 471 3472 172 3644
7 ತೀಥಱಹಳ್ಳಿ 196 770 2307 6 0 1 101 3381 379 3760
  Total: 14072 14388 10590 71 0 4 2183 41308 6357 47665
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"