Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report21-06-2019 03:40:00
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಚಳ್ಳಕೆರೆ 1490 4873 823 17 0 0 310 7513 2731 10244
2 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 3943 11502 545 54 0 1 557 16602 4016 20618
3 ಹಿರಿಯೂರು 3525 9464 1693 27 0 0 1630 16339 759 17098
4 ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 1242 1033 500 2 0 0 728 3505 372 3877
5 ಹೊಸದುರ್ಗ 1992 1580 255 10 0 0 790 4627 200 4827
6 ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು 859 2946 160 7 0 0 138 4110 433 4543
  Total: 13051 31398 3976 117 0 1 4153 52696 8511 61207
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"