Back
District wise Applications refered to tahsildar for Issue of indicative GramThana Sketch for the property Report 21-06-2019 03:14:07
Sl.noApplicant nameDate of application
1 ಕೆ ವಿ ದೇವರಾಜು 27/07/2017
2 ಸುಶಿಲಮ್ಮ 02/08/2017
3 ಶಾಂತಮ್ಮ 23/09/2017
4 ಕೆ ಎನ್ ಜಗದೀಶ್ 23/09/2017
5 ಗೋವಿಂದಶೆಟ್ಟಿ 25/11/2014
6 ಕೆ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ 20/12/2017
7 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 30/01/2018
8 ಕೆ ಆರ್ ದಾಸಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ 06/04/2018
9 ಆಶಾ 06/04/2018
10 ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ 22/05/2018
11 ಕೆ ಆರ್ ಹನುಮಂತಶೆಟ್ಟಿ 26/06/2018
12 ಕೆ ಹೆಚ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 19/07/2018
13 ಕೆ ಆರ್ ಚಂದ್ರು 20/09/2018
14 ಪುಷ್ಪ 15/10/2018
15 ಕೆ ಎನ್ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ 19/01/2019
16 ಆರ್ ಹೆಚ್ ಪತಾರಾಮ್ 19/01/2019
17 ಲಕ್ಷ್ಮಿ 29/01/2019
18 ಮಂಜೇಗೌಡ ಕೆ ಬಿ 30/01/2019
19 ಕೆ ಎನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ 07/02/2019
20 ಕೆ ಬಿ ಮಂಜೇಗೌಡ 08/02/2019
21 ಪರಿಮಳ 11/02/2019
22 ಪರಿಮಳ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 11/02/2019
23 ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 11/02/2019
24 ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 11/02/2019
25 ಸವಿತ 15/02/2019
26 ಸುರೇಶ,ಕುಮಾರ 27/02/2019
27 ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ 13/01/2016
28 ಹೆಚ್ ಎನ್ ಭಾಗೀರಥೀ 13/01/2016
29 ಅಶೋಕ್ 21/01/2016
30 ಗೌರಮ್ಮ 21/01/2016
31 ಎಸ್ ಎಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಉ ಗೀತ 22/01/2016
32 ರಾಮಮ್ಮ 25/01/2016
33 ಲೋಕೇಶ ಡಿ ಬಿ 25/01/2016
34 ಡಿ ಎಲ್ ಶಿವಪಾದಸ್ವಾಮಿ 25/01/2016
35 ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ 30/01/2016
36 ಲೋಕೇಶ 03/02/2016
37 ಆರ್.ಮೋಹನಬಾಬು 05/03/2016
38 ಮಹಾಬೂಬಿ 09/03/2016
39 ಜಯರಾಮು 07/04/2016
40 ಎಸ್.ಹೆಚ್.ನಾಗೇಶ್ 06/06/2016
41 ಎಸ್.ಹೆಚ್. ನಾಗೇಶ್ 06/06/2016
42 ಬಸವರಾಜು 17/01/2017
43 ರಾಮೇಗೌಡ 05/05/2017
44 ಗಾಯಿತ್ರಿ 02/06/2017
45 ಕಾಳಮ್ಮ 08/06/2017
46 ರೂಪೇಶ್ ,ಲೀಲಾವತಿ ಜಿ ಕೆ 30/06/2017
47 ರೂಪೇಶ್ ಆರ್,ಲೀಲಾವತಿ ಜಿ ಕೆ 30/06/2017
48 ಎಂ ಆರ್ ದಿನೇಶ್ 18/11/2017
49 ಎಂ ಆರ್ ಮಂಜೇಗೌಡ 18/11/2017
50 ನಾಗರಾಜು 30/11/2017
51 ರಮೇಶ 29/12/2017
52 ಪ್ರೇಮ 29/12/2017
53 ಸಾಕಮ್ಮ 27/02/2018
54 ದೇವರಾಜೇಗೌಡ 20/08/2018
55 ಮಂಜೇಗೌಡ 20/08/2018
56 ಗೌರಮ್ಮ 01/09/2018
57 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆ 05/09/2018
58 ಲಕ್ಷ್ಮಿ 18/09/2018
59 ಯೋಗೇಶ ಡಿ ಕೆ 22/09/2018
60 ಎಸ್ ರುದ್ರಶೆಟ್ಟಿ 17/01/2019
61 ಸೋಮಾಚಾರಿ 16/02/2019
62 ನಿಂಗಾಜಮ್ಮ 16/02/2019
63 ಎಂ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ 12/03/2019
64 ರತ್ನಮ್ಮ 01/04/2019
65 ನಾಗೇಗೌಡ 23/06/2015
66 ಕಾಳೇಗೌಡಪಾರ್ವತಮ್ಮ 24/06/2015
67 ನಿಂಗಮ್ಮ 29/06/2015
68 ಸುಧಾ 30/08/2015
69 ಭಾರತಿ 21/09/2015
70 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 13/01/2016
71 ಚನ್ನೇಗೌಡ 21/01/2016
72 ನಿಂಗಮ್ಮ 21/01/2016
73 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 29/01/2016
74 ಕೆ ಎನ್ ಜಯರಾಂ 16/06/2016
75 ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ 29/06/2016
76 ಜಿ ಎನ್ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ 12/08/2016
77 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 12/08/2016
78 ಮಲ್ಲೇಗೌಡ 31/08/2016
79 ಅಣ್ಣೇಗೌಡ 01/09/2016
80 ಎಂ ಆರ್ ಶಿವಶಂಕರ 12/09/2016
81 ಕಾಳಮ್ಮ 12/09/2016
82 ರಿಯಾಜ್ 12/09/2016
83 ರಾಮೇಗೌಡ 12/09/2016
84 ನಿಂಗಮ್ಮ 20/09/2016
85 ರಂಗೇಗೌಡ 08/12/2016
86 ರಂಗೇಗೌಡ 08/12/2016
87 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 29/12/2016
88 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 29/12/2016
89 ನಜೀಬ್ ಉನ್ನೀಸಾ 18/04/2017
90 ನಿಂಗಮ್ಮ 06/07/2015
91 ನಾಗರಾಜಾಚಾರಿ 09/07/2015
92 ಕರಿಯಮ್ಮ 12/08/2015
93 ತಾಯಮ್ಮ 29/08/2015
94 ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ 29/08/2015
95 ಮಹದೇವಮ್ಮ 29/09/2015
96 ಮಹದೇವಿ 28/10/2015
97 ಪ್ರಕಾಶ್ 16/03/2016
98 ವರದೇಶ್ವರ ಎಸ್ ಹೆಚ್ 19/05/2016
99 ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ 06/08/2016
100 ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ 06/08/2016
101 ರುದ್ರೇಶಪ್ಪ 06/07/2015
102 ರುದ್ರೇಶಪ್ಪ 06/07/2015
103 ರಾಜು 13/11/2015
104 ರಾಜ 13/11/2015
105 ಟಿ ಎ ಉಮೇಶ 07/01/2016
106 ಟಿ ಎ ಉಮೇಶ 07/01/2016
107 ಟಿ ಎ ನಂಜೇಗೌಡ 07/01/2016
108 ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ಟಿ ಎ 07/01/2016
109 ಪ್ರಕಾಶ 05/02/2016
110 ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ 05/02/2016
111 ಕರೀಗೌಡ 05/02/2016
112 ಬಿ ಕೆ ರಾಮೇಗೌಡ 08/10/2016
113 ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ 15/05/2017
114 ರತ್ನಮ್ಮ 20/07/2017
115 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 21/07/2017
116 ನಾಗೇಂದ್ರ 26/07/2017
117 ಸರೋಜಮ್ಮ 18/08/2017
118 ರಂಗಯ್ಯ 18/08/2017
119 ರಂಗಯ್ಯ 22/08/2017
120 ತಾಯಮ್ಮ 08/09/2017
121 ಬಸವರಾಜು 26/09/2017
122 ಪುಟ್ಟಮ್ಮ 10/07/2018
123 ಪುಟ್ಟಮ್ಮ 10/07/2018
124 ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ 11/07/2018
125 ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ 07/09/2018
126 ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ 10/12/2018
127 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 19/02/2019
128 ನಂಜೇಗೌಡ 11/03/2019
129 ನಂಜೇಗೌಡ 11/03/2019