Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report19-06-2019 04:10:54
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಚನ್ನಗಿರಿ 4436 2169 276 6 1 0 549 7437 1013 8450
2 ದಾವಣಗೆರೆ 3959 3575 2516 29 0 1 1339 11419 1498 12917
3 ಹರಿಹರ 4278 1582 504 35 0 0 962 7361 560 7921
4 ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 2585 462 129 4 0 0 191 3371 199 3570
5 ಹೊನ್ನಾಳಿ 3366 1890 1240 4 8 2 1945 8455 499 8954
6 ಜಗಳೂರು 1038 904 76 2 0 0 53 2073 134 2207
  Total: 19662 10582 4741 80 9 3 5039 40116 3903 44019
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"