Back
District wise Applications refered to tahsildar for Issue of indicative GramThana Sketch for the property Report 28-06-2022 05:51:34
Sl.noApplicant nameDate of application
1 ಖಾದರ್ ಸಾಬಿ 05/10/2013
2 ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ 05/10/2013
3 ಗೋವಿಂದಮ್ಮ 21/10/2013
4 11/11/2013
5 ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 28/11/2013
6 ಪ್ರಭಾವತಮ್ಮ 20/12/2013
7 ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ 20/12/2013
8 ಪ್ರಭಾವತಮ್ಮ 20/12/2013
9 ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ 08/01/2014
10 ಡಿ ಮಹಬೂಬ್ ಪಾಷ 26/03/2014
11 ಬಿ.ನಿರ್ಮಲ 19/04/2014
12 ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ 19/04/2014
13 ಆರ್ ಗೌತಮ್ 26/05/2014
14 ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ.ಕೆ 12/06/2014
15 ಸೀತಾರಾಮಸಿಂಗ್ .,ಪಿ. ಚಾಂದ್ ಪಾಷ . 09/07/2014
16 ಶ್ರೀ ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 16/07/2014
17 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಜೀವಮ್ಮ 17/07/2014
18 ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಂಗಮ್ಮ 17/07/2014
19 ನಜೀಮ ಉನ್ನೀಸಾ 31/07/2014
20 ಆಂಜಿನಮ್ಮ 20/08/2014
21 ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ . 26/07/2014
22 ಮುನಿರಾಮಯ್ಯ 10/11/2014
23 ಸಫೀನಾ ತಾಜ್ 10/11/2014
24 ಸರೋಜಮ್ಮ 12/11/2014
25 ಸಿ.ವಿ.ಸರೋಜಮ್ಮ 13/11/2014
26 V P RAO 13/11/2014
27 ರಮೇಶ್ ಎಂ 14/11/2014
28 ಎ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ 18/11/2014
29 ನಸೀಮಾ 19/11/2014
30 ಎಂ ಮಲ್ಲೇಶ್ 21/11/2014
31 ಮಹಬೂಬ್ ಪಾಷ 24/11/2014
32 ಪಿ ವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ 25/11/2014
33 ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ 26/11/2014
34 ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ 26/11/2014
35 ಬಿ ಕೆ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ 26/11/2014
36 ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ 11/12/2014
37 ಆರ್ ಮಂಜುನಾಧ 11/12/2014
38 ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ 11/12/2014
39 ನರಸಪ್ಪ 12/12/2014
40 ಸಿ.ವಿ ಶೈಲಜ 16/12/2014
41 ಸಿ.ವಿ ಶೈಲಜ 16/12/2014
42 ಸಿ.ವಿ.ರುಕ್ಮಣಿಯಮ್ಮ 16/12/2014
43 ಸಿ.ವಿ.ರುಕ್ಮಣಿಯಮ್ಮ 16/12/2014
44 ಪದ್ಮಾವತಿ 22/12/2014
45 ಭವಾನಿ ವಿ ಎಸ್ 23/12/2014
46 ಎಸ್.ಸಿ.ವೆಂಕಟೇಶ 24/12/2014
47 ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 25/12/2014
48 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎನ್ 25/12/2014
49 ಸರೋಜಮ್ಮ 25/12/2014
50 ನಾಗಪ್ಪ 25/12/2014
51 ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ 26/12/2014
52 ಎನ್ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ 26/12/2014
53 ಆರ್ ದೀಪಾ 26/12/2014
54 ಮಂಜುಳ 26/12/2014
55 ಗೌರಮ್ಮ 26/12/2014
56 ಜಿ ನಾರೆಪ್ಪ 31/12/2014
57 ವೆಂಕಟಲಕ್ಷಮ್ಮ 31/12/2014
58 ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ 02/01/2015
59 ಗಾಯಿತ್ರಮ್ಮ 02/01/2015
60 ಸುಜಾತ 02/01/2015
61 ಯಶೋಧಮ್ಮ 02/01/2015
62 ಪ್ರಭಾವತಮ್ಮ 05/01/2015
63 ಪ್ರಭಾವತಮ್ಮ 05/01/2015
64 ಶಾಂತಮ್ಮ 05/01/2015
65 ವಿಜಯಮ್ಮ 05/01/2015
66 ಸಿ.ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ 06/01/2015
67 MANJAIAH 08/01/2015
68 ಹನುಮಪ್ಪ 08/01/2015
69 ಎನ್ ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ 08/01/2015
70 ಎಮ್ ಗೋಪಾಲಗೌಡ 09/01/2015
71 ಬೀಬೀಜಾನ್ 09/01/2015
72 ಎನ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ 12/01/2015
73 ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 13/01/2015
74 ವೇಣುನಾಥಾಚಾರಿ 14/01/2015
75 ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ 14/01/2015
76 ರಾಮಕ್ಕ 14/01/2015
77 ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 14/01/2015
78 ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 16/01/2015
79 ಪಾಪಣ್ಣ 16/01/2015
80 ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 17/01/2015
81 ಎನ್. ದೇವರಾಜ 17/01/2015
82 ಆಂಜಿನಮ್ಮ 20/01/2015
83 ಆಂಜಿನಮ್ಮ 20/01/2015
84 ಆಂಜಿನಮ್ಮ 20/01/2015
85 NAGAMANI 21/01/2015
86 NAGAMANI 21/01/2015
87 ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 21/01/2015
88 ಜ. ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ 22/01/2015
89 ಜ. ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ 22/01/2015
90 ಜ. ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ 22/01/2015
91 ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ 22/01/2015
92 ಎಂ ಆರ್ ವೆಂಕಟೀಶಾಚಾರ್ 22/01/2015
93 UDAYA KUMAR 22/01/2015
94 ವರಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 22/01/2015
95 ನಜಮುನ್ನಿಸಾ 23/01/2015
96 ಸಂಜೀವಮ್ಮ 23/01/2015
97 ಜಗದಾಂಬ 23/01/2015
98 ಜಿ ವಿ ನಾಗರಾಜು 23/01/2015
99 ಜಿ ಟಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 23/01/2015
100 ಜಯಮ್ಮ 23/01/2015
101 ಪುಟ್ಟನರಸಮ್ಮ 23/01/2015
102 ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಯ್ಡು 24/01/2015
103 ಕೆ.ಆರ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 24/01/2015
104 ಕೆ.ಆರ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 24/01/2015
105 ಡಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್ 24/01/2015
106 ಜಿ ಟಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 24/01/2015
107 ಜ. ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ 24/01/2015
108 ಜ. ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ 24/01/2015
109 ಜ. ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ 24/01/2015
110 ಎಂ ಆರ್ ವೆಂಕಟೀಶಾಚಾರ್ 24/01/2015
111 ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ 24/01/2015
112 ಜಿ ವಿ ನಾಗರಾಜು 24/01/2015
113 ಜಗದಾಂಬ 24/01/2015
114 ಸಂಜೀವಮ್ಮ 24/01/2015
115 ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮ 26/01/2015
116 ಆರ್.ವಿ.ವೆಂಕಟೇಶ 27/01/2015
117 ಲಿಂಗಪ್ಪ 27/01/2015
118 ವೆಂಕಟಮ್ಮ 28/01/2015
119 ಪಿಳ್ಳಮಾರಪ್ಪ 28/01/2015
120 ಸುಗುಣಮ್ಮ 29/01/2015
121 ಜಿ ವಿ ನಾಗರಾಜು 29/01/2015
122 ಮಹಬೂಬಿ 29/01/2015
123 ಎನ್ ಶಿವರಾಮರೆಡ್ಡಿ 29/01/2015
124 ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ 30/01/2015
125 ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ 30/01/2015
126 HANUMAPPA 31/01/2015
127 ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 02/02/2015
128 ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 02/02/2015
129 ಸಾಕಮ್ಮ 02/02/2015
130 ಎಸ್ ಬಿ ಬಸವರಾಜು 02/02/2015
131 ಸುಗುಣ 03/02/2015
132 ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 03/02/2015
133 ಅಬ್ ಜಿಲ್ ಬಾಷಾ 03/02/2015
134 ಕೆ.ಎನ್.ಕಾಂತರಾಜು 03/02/2015
135 ಜಗದಾಂಬ 03/02/2015
136 ಜಿ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ 04/02/2015
137 ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬೇಗಂ 06/02/2015
138 ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಎಸ್ ಆರ್ 06/02/2015
139 ಕೊತ್ತನಾರೆಮ್ಮ 09/02/2015
140 ಉಮಾಶಂಕರ್ 09/02/2015
141 ಸಿ ರಮಣಾರೆಡ್ಡಿ 10/02/2015
142 ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 11/02/2015
143 ಕೆ.ಎನ್.ಕಾಂತರಾಜು 11/02/2015
144 ಗಂಗಪ್ಪ 16/02/2015
145 ಪಿ ವಲಿಸಾಬ್ 19/02/2015
146 ಪಿ ವಲೀಸಾಬ್ 19/02/2015
147 ನಾಗರಾಜು 19/02/2015
148 ಸರೋಜಮ್ಮ 19/02/2015
149 ಸರೋಜಮ್ಮ 19/02/2015
150 ಡಿ ಪಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ 20/02/2015
151 ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ 21/02/2015
152 ಎಂ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 23/02/2015
153 ಪಿಳ್ಳಮ್ಮ 23/02/2015
154 ರತ್ನಮ್ಮ 23/02/2015
155 ಆರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ 24/02/2015
156 ಆರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ 24/02/2015
157 ಆರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ 24/02/2015
158 ಆರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ 24/02/2015
159 SUNANDAMMA 24/02/2015
160 ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 24/02/2015
161 ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 25/02/2015
162 ಕೆ ಆರೀಫ್ ಪಾಷ 26/02/2015
163 ರೇಣುಕಮ್ಮ 26/02/2015
164 ಕುತೀಜಾಭೀ 26/02/2015
165 ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಮ್ಮ 26/02/2015
166 ಎಂ ಪಿ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 26/02/2015
167 ಎಂ ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪ 26/02/2015
168 ಎಂ ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪ 26/02/2015
169 ಎಂ ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪ 26/02/2015
170 ಎಂ ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪ 26/02/2015
171 ಚಿ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ಕು ಗೌತಮಿ ರವರ ಮೈನ ರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಪರ ತಾಯಿ ರ್ಶ್ರೀ ಮತಿ ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ 27/02/2015
172 ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ 28/02/2015
173 ಜಿ.ಎನ್.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 01/03/2015
174 ಗೌರಮ್ಮ 02/03/2015
175 ಬಿ ಎನ್ ಬಸವರಾಜು 02/03/2015
176 ಎನ್ ಮುನಿರಾಜು 03/03/2015
177 ಬಚ್ಚಮ್ಮ 03/03/2015
178 ಬಚ್ಚಮ್ಮ 03/03/2015
179 ಗೌರಮ್ಮ 03/03/2015
180 ಹೆಚ್ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ 04/03/2015
181 ಸೈಯದ್ ಇಲಾಹಿ 04/03/2015
182 ದೇವರಾಜ 05/03/2015
183 ಆರ್ ಅಮಾನೂಲ್ಲಾ 05/03/2015
184 ಆರ್ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ 05/03/2015
185 ಎಂ ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪ 06/03/2015
186 ಎಂ ಪಿ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 06/03/2015
187 ಎಂ ಸಿ ದೀಪಾ 06/03/2015
188 ತೊಳಸಮ್ಮ 06/03/2015
189 ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 07/03/2015
190 ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 07/03/2015
191 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 07/03/2015
192 ರೆಡ್ಡಮ್ಮ 09/03/2015
193 ಕೆ.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 09/03/2015
194 ಕೆ.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 09/03/2015
195 ಮುನಿಯಮ್ಮ 09/03/2015
196 ಮುನಿಯಮ್ಮ 10/03/2015
197 ನರಸಿಂಹಪ್ಪ 10/03/2015
198 ನರಸಿಂಹಪ್ಪ 10/03/2015
199 ಶ್ರೀದೇವಿ 10/03/2015
200 ಕೆ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ 10/03/2015
201 ಪಿಳ್ಳಮ್ಮ 11/03/2015
202 ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 11/03/2015
203 ಬಷೀರ್ ಅಹಮದ್ 12/03/2015
204 ಎನ್ ಪಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ 13/03/2015
205 ಎಸ್ ಎಂ ರೂಹುಲ್ಲಾ 15/03/2015
206 ಕಮಲ್ಲಮ್ಮ 16/03/2015
207 ಸಾಜೀದಾ 16/03/2015
208 ಎಸ್ ಎಂ ರೂಹುಲ್ಲಾ 16/03/2015
209 ಗಂಗಮ್ಮ 18/03/2015
210 ಗಂಗಮ್ಮ 18/03/2015
211 ಗಂಗಮ್ಮ 18/03/2015
212 ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ 18/03/2015
213 ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ 18/03/2015
214 ಕೃಷ್ಣಪ್ ಎಚ್ ಎನ್ 19/03/2015
215 ಎಚ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 19/03/2015
216 ಎಚ್ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 19/03/2015
217 ಎಚ್ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 19/03/2015
218 ಹೆಚ್ ಎ ಶಿವರಾಂ 19/03/2015
219 ಅಶ್ವಥಪ್ಪ 20/03/2015
220 ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣಪ್ಪ 20/03/2015
221 ಬಿ.ಎಂ.ಬೈಯಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ 20/03/2015
222 ಶ್ರೀ ಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪ 20/03/2015
223 ಶ್ರೀ ಎಂ ಪಿ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 20/03/2015
224 ಎಂ ಪಿ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 20/03/2015
225 ಶ್ರೀ ಎಂ ಎಚ್ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 20/03/2015
226 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 20/03/2015
227 ಮಹಮದ್ ಖಾಲಿಮ್ ವುಲ್ಲಾ 25/03/2015
228 ಟಿ ಹೆಚ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 25/03/2015
229 ಟಿ ಹೆಚ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 25/03/2015
230 ಹೆಚ್ ವಿ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು 25/03/2015
231 ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಾಚಾರಿ 25/03/2015
232 ಸೈಯದ್ ಮಹಮ್ಮದ್ 25/03/2015
233 M ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 26/03/2015
234 ಜಿ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ 26/03/2015
235 ಜಿ ಎಸ್ ನರೇಂದ್ರಬಾಬು 26/03/2015
236 ಎ ಅನಿತಾ 26/03/2015
237 ಮುನಾವರ್ ಪಾಷಾ 27/03/2015
238 ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಾಚಾರಿ 27/03/2015
239 ಎನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 27/03/2015
240 ಕೆ ವಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ 30/03/2015
241 ಕೆ ಜಿ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ 30/03/2015
242 ಕೆ ವಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ 30/03/2015
243 ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ 30/03/2015
244 31/03/2015
245 ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ 31/03/2015
246 ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ 31/03/2015
247 ಮಂಗಮ್ಮ 31/03/2015
248 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 31/03/2015
249 ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಮಂಜುನಾಥ್ 01/04/2015
250 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 01/04/2015
251 ಶಾಂತಮ್ಮ 01/04/2015
252 ಶಾಂತಮ್ಮ 01/04/2015
253 ಶ್ರೀ ಕೆ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ 04/04/2015
254 ಮುನಿಯಪ್ಪ 07/04/2015
255 ಮುನಿಯಪ್ಪ 07/04/2015
256 ಲಕ್ಷಮ್ಮ 07/04/2015
257 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 07/04/2015
258 ಕೆ ವಿ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ 07/04/2015
259 ಬಿ ವಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ 08/04/2015
260 ಎಸ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ 10/04/2015
261 ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ 10/04/2015
262 ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ 13/04/2015
263 ಟಿ.ಎಸ್.ಮೋಹನ್ ಬಾಬು 13/04/2015
264 ಬಿ.ಎಂ.ಬೈಯಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ 13/04/2015
265 ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ 13/04/2015
266 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಿಳಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ 15/04/2015
267 ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ 15/04/2015
268 ಬಾಬಜಾನ್ 15/04/2015
269 ಗಿರಿಜಾಂಬ 16/04/2015
270 ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ 16/04/2015
271 ಶಿವಮ್ಮ 16/04/2015
272 ಪುಟ್ಟಮ್ಮ 17/04/2015
273 ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ 18/04/2015
274 ಶ್ರೀಧರ್ ಎ 20/04/2015
275 ಬಿ ಸಿ ಪರಮಶಿವಯ್ಯ 20/04/2015
276 ರಾಜೇಂದ್ರಬಾಬು 20/04/2015
277 ಸರೋಜ 22/04/2015
278 ರುಕ್ಮಿಣಿ 22/04/2015
279 ಅಚ್ಚಪ್ಪ ಆರ್ 24/04/2015
280 ಸಾಕಮ್ಮ 24/04/2015
281 ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ 24/04/2015
282 ಎ.ಹೆಚ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ 25/04/2015
283 ಯರ್ರಮ್ಮ 25/04/2015
284 ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ 25/04/2015
285 ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ 25/04/2015
286 ಎಸ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ 25/04/2015
287 ಆಂಜಿನಮ್ಮ 27/04/2015
288 ಶ್ರೀ ಮತಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ 27/04/2015
289 ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ 29/04/2015
290 ಇಮ್ರಾಣ್ ಪಾಷ 29/04/2015
291 KEMPAIAH 29/04/2015
292 CHANDRA 29/04/2015
293 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 29/04/2015
294 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 29/04/2015
295 ಬಾಲಪ್ಪ 29/04/2015
296 ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ 29/04/2015
297 ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 29/04/2015
298 ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ 04/05/2015
299 ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ 04/05/2015
300 ನಂಜಮ್ಮ 04/05/2015
301 ನಂಜಮ್ಮ 04/05/2015
302 ವಿ ಮಹೇಶ 04/05/2015
303 ವಿ ಮಹೇಶ 04/05/2015
304 ಮಧು.ಟಿ.ಆರ್ 05/05/2015
305 ಹೆಚ್ ಎ ಶಿವರಾಂ 05/05/2015
306 ಕೆ.ವಿ ಮುನಿರಾಜು 06/05/2015
307 ಮುನಿಯಪ್ಪ 06/05/2015
308 ಮುನಿಯಪ್ಪ 06/05/2015
309 ಆರ್ ಮೂರ್ತಪ್ಪ 06/05/2015
310 ಎಚ್ ಎನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 07/05/2015
311 ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 07/05/2015
312 ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷ 10/05/2015
313 ವಡಸಲಮ್ಮ 11/05/2015
314 ರತ್ನಮ್ಮ 11/05/2015
315 ಸೋನಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ 11/05/2015
316 ಕೆ ಎ ಬಾಬು 12/05/2015
317 ತಾಯಮ್ಮ 12/05/2015
318 ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 12/05/2015
319 ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎ.ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ್ಡ 12/05/2015
320 ಮಂಜುನಾಧ ಎನ್ 12/05/2015
321 ಮಂಜುನಾಧ ಎನ್ 12/05/2015
322 ಮಂಜುನಾಧ ಎನ್ 12/05/2015
323 ಕೆ ವಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 12/05/2015
324 ಮಂಜುಳಮ್ಮ 13/05/2015
325 ಜೀಯಾವುಲ್ಲ 13/05/2015
326 ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ 13/05/2015
327 ಕೆ ವಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 13/05/2015
328 ಪಿ ಜಿ ವೀಣಾ 14/05/2015
329 ತಾಯಮ್ಮ 14/05/2015
330 LOKESHA 14/05/2015
331 ಕೆ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ 15/05/2015
332 ಕೆ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ 15/05/2015
333 ಆರ್.ನಾಗರಾಜ 15/05/2015
334 ಮುನಿಯಮ್ಮ 15/05/2015
335 ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ ಬಿ 18/05/2015
336 ಚಿಕ್ಕಓಬಳ್ಳಪ್ಪ 18/05/2015
337 ಟಿ.ಎಂ. ಸೀತರಾಮಪ್ಪ 20/05/2015
338 ಟಿ.ಎಂ.ಸೀತಾರಾಮಪ್ಪ 20/05/2015
339 ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ 20/05/2015
340 ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ 20/05/2015
341 ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಡಿ,ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಡಿ 21/05/2015
342 ನಾಗರಾಜು 22/05/2015
343 ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ 22/05/2015
344 ದ್ಯಾವಪ್ಪ 22/05/2015
345 ಚನ್ನರಾಯಪ್ಪ 22/05/2015
346 ನಾಸೀರ್ ಪಾಷ 22/05/2015
347 K N ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ 27/05/2015
348 ರತ್ನಮ್ಮ 30/05/2015
349 ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ 01/06/2015
350 ಶ್ರೀನಿವಾಸ 02/06/2015
351 ಶ್ರೀನಿವಾಸ 02/06/2015
352 ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ 08/06/2015
353 ಕಳಾವತಮ್ಮ 08/06/2015
354 ಗಂಗಪ್ಪ 09/06/2015
355 ಪಿ ಈಶ್ವರಮೂರ್ತಿ 10/06/2015
356 ರಘು 11/06/2015
357 ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ 12/06/2015
358 ಬಾಷಾ ಸಾಬ್ 16/06/2015
359 ರೆಡ್ಡಪ್ಪ 16/06/2015
360 ಕದಿರಿ ನಾಯಕ 16/06/2015
361 ಬಿ ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ 16/06/2015
362 ಬಿ ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ 16/06/2015
363 ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ 16/06/2015
364 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 18/06/2015
365 ಟಿ ಕೆ ರಾಜಣ್ಣ 19/06/2015
366 ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ 19/06/2015
367 ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 19/06/2015
368 ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ 19/06/2015
369 ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 20/06/2015
370 ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ 23/06/2015
371 ಚಿಕ್ಕನಾಗಪ್ಪ 24/06/2015
372 ಹನುಮಕ್ಕ 25/06/2015
373 ಪಿ ಜಿ ವೀಣಾ 25/06/2015
374 ಕೆಂಚಪ್ಪ 26/06/2015
375 ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ 27/06/2015
376 ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ 27/06/2015
377 ಸಿ ಮುನಿನರಸಪ್ಪ 27/06/2015
378 ಮೆಹರುನ್ನೀಸಾ 29/06/2015
379 ಗೆರಿಗಿ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ 29/06/2015
380 ಮುನೆಪ್ಪ 29/06/2015
381 ಮುನೆಪ್ಪ 29/06/2015
382 ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ 30/06/2015
383 ರಾಧಮ್ಮ 30/06/2015
384 ಬಿ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ 30/06/2015
385 ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ 02/07/2015
386 ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 02/07/2015
387 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ 03/07/2015
388 ಆಂಜಿನಮ್ಮ 03/07/2015
389 ಅಪ್ಪೋಜಪ್ಪ 03/07/2015
390 ರಂಗಪ್ಪ 03/07/2015
391 ರಂಗಪ್ಪ 03/07/2015
392 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ 03/07/2015
393 ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾದೇವಿ 03/07/2015
394 ವಿ ಪಿ ಸತೀಶ್ 04/07/2015
395 ಡಿ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 04/07/2015
396 ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ 04/07/2015
397 ಡಿ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 04/07/2015
398 ಸೈಯದ್ ಅಪ್ಸರ್ ಪಾಷ 04/07/2015
399 ಸೈಯದ್ ಅಪ್ಸರ್ ಪಾಷ 04/07/2015
400 ಎಸ್.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ 06/07/2015
401 ನಂದಗೋಪಾಲ 06/07/2015
402 ಡಿ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 07/07/2015
403 ಮುನಿನರಸಪ್ಪ.ಸಿ 07/07/2015