Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report25-06-2019 23:05:18
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಕಾರ್ಕಳ 15 8042 2744 83 51 70 1473 12478 662 13140
2 ಕುಂದಾಪುರ 4 7957 1515 89 43 65 3553 13226 1907 15133
3 ಉಡುಪಿ 24 27540 3573 95 340 122 1464 33158 3719 36877
  Total: 43 43539 7832 267 434 257 6490 58862 6288 65150
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"