Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report19-06-2019 04:29:35
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಔರಾದ 381 633 51 6 0 0 283 1354 456 1810
2 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 3041 1614 422 2 0 0 469 5550 2334 7884
3 ಭಾಲ್ಕಿ 1476 226 19 19 0 0 53 1793 910 2703
4 ಬೀದರ 972 8312 291 120 0 0 729 10424 3067 13491
5 ಹುಮನಾಬಾದ 452 1941 526 32 0 1 140 3092 1026 4118
  Total: 6322 12726 1309 179 0 1 1674 22213 7793 30006
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"