Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report26-06-2019 00:03:52
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ದೇವದುರ್ಗ 1071 2672 94 8 0 0 20 3865 2685 6550
2 ಲಿಂಗುಸೂಗುರ 1336 12784 111 53 4 0 71 14359 958 15317
3 ಮಾನ್ವಿ 296 2522 218 20 0 0 888 3944 2276 6220
4 ರಾಯಚೂರು 221 9171 223 81 0 0 1665 11361 1837 13198
5 ಸಿಂಧನೂರು 600 1699 351 43 0 1 219 2913 2733 5646
  Total: 3524 28848 997 205 4 1 2863 36442 10489 46931
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"