Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report19-06-2019 04:55:20
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಗಂಗಾವತಿ 1544 9645 990 32 5 0 2123 14339 4332 18671
2 ಕೊಪ್ಪಳ 5044 12493 1490 74 1 0 426 19528 1894 21422
3 ಕುಷ್ಟಗಿ 1430 4925 179 13 0 0 351 6898 1742 8640
4 ಯಲ್ಬುರ್ಗ 896 5322 1047 10 0 0 78 7353 45 7398
  Total: 8914 32385 3706 129 6 0 2978 48118 8013 56131
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"