Back
District wise Applications refered to tahsildar for Issue of indicative GramThana Sketch for the property Report 19-06-2019 04:48:54
Sl.noApplicant nameDate of application
1 ಸಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 24/04/2019
2 ಪಿ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ 07/03/2015
3 ಯಲ್ಲಮ್ಮ 20/07/2015
4 ಕೆ ಎಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ 27/07/2015
5 ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಉರುಪ್ ಕಾವೇರಿ 12/08/2015
6 ಆದೆಮ್ಮ 14/08/2015
7 ವಿನಾಯಕ ಆರ್ 30/10/2015
8 ಚಿನ್ನಮ್ಮ 01/01/2016
9 ಚಿನ್ನಮ್ಮ 01/01/2016
10 ನೀಲಾವತಿ 19/08/2016
11 ಡಿ ಎನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ 20/08/2016
12 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 08/09/2016
13 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 08/09/2016
14 ರಮೇಶ್ 08/09/2016
15 ಚಂದ್ರಪ್ಪ 08/09/2016
16 ಎಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 16/11/2016
17 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 19/09/2018
18 ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 15/10/2018
19 ರೀಣಮ್ಮ 05/02/2019
20 ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ 05/02/2019
21 ಪಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ 12/03/2019
22 ಮುನಿರಾಜು ಕೆಸಿ 22/03/2019
23 ಮುನಿರಾಜು ಕೆಸಿ 22/03/2019
24 ಮುನಿರಾಜು ಕೆಸಿ 25/03/2019
25 ರಮೇಶ 22/04/2019
26 ರಾಧ್ಮಮ 15/04/2015
27 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 05/08/2015
28 ರಮೇಶ್ 21/09/2015
29 ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ 28/12/2016
30 ಪೆರುಮಾಳಪ್ಪ 11/07/2017
31 ಮುನಿಯಪ್ಪ 11/07/2017
32 ಆಂಜಿನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ 05/08/2017
33 ಆಂಜಿನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ 05/08/2017
34 ಎಮ್ ರತ್ನಮ್ಮ 27/09/2017
35 ಎಮ್ ರತ್ನಮ್ಮ 28/09/2017
36 ವಿಜಯಗೋಪಾಲ್ 06/01/2018
37 ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ 29/01/2018
38 ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ 29/01/2018
39 ನಾರಾಯಣರಾಜು.ಡಿ 30/08/2018
40 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷರು 14/02/2019
41 ಬಿ.ಮುನಿಯಪ್ಪ 14/04/2014
42 ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ 05/06/2014
43 ಮುನಿಯಮ್ಮ 27/08/2014
44 ರಾಘವೇಂದ್ರ.ವಿ 06/01/2015
45 ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 01/04/2015
46 ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ ಕೆ ಆರ್ 04/11/2016
47 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 03/01/2017
48 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 03/01/2017
49 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 03/01/2017
50 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 22/04/2017
51 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 10/07/2017
52 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 10/07/2017
53 ಆರ್ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ,ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ 19/07/2018
54 ಚಿನ್ನಮ್ಮ 03/09/2018
55 ಚಿನ್ನಮ್ಮ 03/09/2018
56 ಅನೂಸಯಮ್ಮ 01/10/2018
57 ಆರ್ ಚನ್ನಕೇಶವಪ್ಪ 30/10/2018
58 ಜೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 02/03/2015
59 ಮಂಜುಳಾ 30/11/2016
60 ಅಬ್ದುಲ್ ರಸೀದ್ ಖಾನ್ 06/12/2016
61 ಗೋಪಾಲಪ್ಪ 05/01/2017
62 ಗೋಪಾಲಪ್ಪ 05/01/2017
63 ಗೋಪಾಲಪ್ಪ 05/01/2017
64 ಗೋಪಾಲಪ್ಪ 05/01/2017
65 ಸಮುದಾಯಭವನ ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 20/01/2017
66 ನಾಗರಾಜ 25/01/2017
67 ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ 03/03/2017
68 ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ 05/06/2017
69 ಶ್ರೀನಿವಾಸ 29/06/2017
70 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 12/07/2017
71 ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 06/10/2017
72 ತುಳಸೀಬಾಯಿ 15/06/2018
73 ಕೆ ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ 25/06/2018
74 ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ 15/09/2018
75 ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ 05/10/2018
76 ಎಂ ಶಿವಣ್ಣ 14/12/2018
77 ುದಯ್ ಕುಮಾರ್ 14/12/2018
78 ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ 14/12/2018
79 ಮುನಿರತ್ನಪ್ಪ 29/12/2018
80 ಮುನಿರತ್ನಪ್ಪ 30/01/2019
81 ರಾಮಪ್ಪ 30/01/2019
82 ಶಭೀನಾ ಖಾನಂ 01/02/2019
83 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 09/04/2019
84 ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಎನ್ 29/01/2018
85 ಉತ್ತಮನ್ 06/12/2014
86 ಬೀರಪ್ಪ 08/12/2014
87 ಎ.ನಾಗರಾಜು 22/12/2014
88 ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 23/12/2014
89 ವಿ.ರಾಮದಾಸ್ 08/01/2015
90 ವಿ.ರಾಮದಾಸ್ 08/01/2015
91 ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ 08/01/2015
92 ಮುನಿಯಪ್ಪ 28/01/2015
93 ಬಸವರಾಜ್ ಮುರಗಿ 21/02/2015
94 ರಮೇಶ್ 24/02/2015
95 ತೋಟಪ್ಪ 09/04/2015
96 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 10/04/2015
97 ಮುನಿಶಾಮಿ 10/04/2015
98 ನಾರಾಯಣಮ್ಮ 27/04/2015
99 ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ 29/04/2015
100 ಕುಪ್ಪಮ್ಮ 06/05/2015
101 ಮಾರಯ್ಯ 22/06/2015
102 ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ 22/06/2015
103 ರಾಮರೆಡ್ಡಿ 03/07/2015
104 ಸವಿತ.ಎಂ 14/08/2015
105 ಸವಿತ.ಎಂ 01/09/2015
106 ಶಾರದಮ್ಮ 01/09/2015
107 ನಾಗಮ್ಮ 01/09/2015
108 ಟಿ.ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಚಾರ್ 29/09/2015
109 ಟಿ.ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಚಾರ್ 29/09/2015
110 ಟಿ.ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಚಾರ್ 29/09/2015
111 ಟಿ.ಕೆ.ನಾರಾಯಣಚಾರ್ 29/09/2015
112 ಜೆ.ಎಂ.ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ 06/10/2015
113 ವಿ.ಮುನೇಂದ್ರ 06/10/2015
114 ಪುಟ್ಟಮ್ಮ 06/10/2015
115 ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ 06/10/2015
116 ರತ್ನಮ್ಮ 06/10/2015
117 ಸೀತಮ್ಮ 06/10/2015
118 ಮದ್ದೂರು ಯಲ್ಲಪ್ಪ 07/10/2015
119 ಮದ್ದೂರು ಯಲ್ಲಪ್ಪ 07/10/2015
120 ಮುನಿರಾಜು 02/11/2015
121 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 02/11/2015
122 ಕೆ.ಇಂದ್ರಾಣಿ 05/11/2015
123 ಗೌರಮ್ಮ 05/11/2015
124 ಸರಸ್ವತಮ್ಮ 05/11/2015
125 ಪಾಪಮ್ಮ 25/11/2015
126 ರತ್ನಮ್ಮ 26/11/2015
127 ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ 26/11/2015
128 ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ 26/11/2015
129 ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ 09/12/2015
130 ಮುನಿಯಪ್ಪ 18/12/2015
131 ರಾಮಮೂರ್ತಿ 29/12/2015
132 ಮುನಿತಾಯಮ್ಮ 02/01/2016
133 ನಾಗರಾಜು 02/02/2016
134 ಮುನಿರಾಜು ಕುಮಾರ್ .ಎ.ಎಂ. 09/02/2016
135 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ 09/02/2016
136 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ 09/02/2016
137 ವೆಂಕಟಮ್ಮ 05/05/2016
138 ಗೌರಮ್ಮ 05/05/2016
139 ನಾರಾಯಣಮ್ಮ 12/05/2016
140 ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ 13/06/2016
141 ವೆಂಕಟರತ್ನಮ್ಮ 19/07/2016
142 K V MUNIYAPPA 25/06/2015
143 LAKSHMAMMA 24/07/2015
144 ಚಿನ್ನಯ್ಯ 11/08/2015
145 ಚಿನ್ನಯ್ಯ 21/08/2015
146 ಚಿನ್ನಯ್ಯ 24/08/2015
147 ಉಸ್ಮಾನ್ಸಾಬಿ 29/08/2015
148 ಉದಯ ಕುಮಾರ್ 21/09/2015
149 ಉದಯಕುಮಾರ 23/09/2015
150 ನಾಗರಾಜ 17/02/2016
151 ಜೆ ಎಂ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ 06/03/2017
152 ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ 16/03/2017
153 ಪಾಪಮ್ಮ 15/07/2017
154 ಮಂಗಮ್ಮ 13/11/2017
155 ವಿ ಉಮಾಶಂಕರ್ 03/02/2018
156 ವಿ ಉಮಾಶಂಕರ 17/02/2018
157 ಆರತಿ 21/02/2018
158 ಯಲ್ಲಮ್ಮ 17/03/2018
159 ಸೋಮಯ್ಯ ಎಂ 30/08/2018
160 ವಿ ಮುರುಗೇಶ್ 01/10/2018
161 ಎಂ ಬೇಟಪ್ಪ 05/10/2018
162 ಎನ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 19/11/2018
163 ದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ,ಅಶ್ವಿನಿ ಫವರ್ 21/12/2018
164 ವಿ ಉಮಾಶಂಕರ್ 24/12/2018
165 ಕೆ ವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ 23/02/2019
166 ವಿ ವಿಶ್ವನಾಥ 26/03/2019
167 ಹುಸೇನ್ 26/03/2019
168 ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ 15/03/2016
169 ಮುನಿಯಪ್ಪ 23/05/2016
170 ನಾಜಿಮಾ ಕಾನಂ 23/05/2016
171 ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಿ 12/07/2016
172 ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 26/08/2016
173 ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ 22/11/2016
174 ರಮೇಶ್ ಕೆ ಎಸ್ 20/12/2016
175 ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶರೆಡ್ಡಿ 27/12/2016
176 ನೀಲಮ್ಮ 20/06/2017
177 ಮುನಿವೆಂಕಟಮ್ಮ 23/08/2017
178 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 25/09/2017
179 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 25/09/2017
180 ವಿ ಜಗನ್ನಾಥ 14/03/2018
181 ಅಮರೇಶ 27/03/2018
182 ಮಂಗಮ್ಮ 04/06/2018
183 ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 20/06/2018
184 ಜೆ ಮಂಜುಳ 21/07/2015
185 ನೀಲಾವತಿ 29/07/2015
186 ಗಂಗಮ್ಮ 29/07/2015
187 ಸಂಪಂಗಿ 11/09/2015
188 ಸುರೇಶ್ 06/11/2015
189 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 03/12/2015
190 ಟಿ ಎನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ 03/12/2015
191 ಟಿ ಎನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ 03/12/2015
192 ಮುನೇಂದ್ರ 27/02/2016
193 ಸುಲೋಚನಮ್ಮ 22/05/2016
194 ಗೋವಿಂದಪ್ಪ 31/05/2016
195 ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 14/06/2016
196 ಗಾಯಿತ್ರಿ 14/06/2016
197 ಸಂತೋಷ್ ಕೆ 31/08/2016
198 ಆನಂದಚಾರಿ 31/08/2016
199 ಮುರುಳಿ ಎಂ ಕೆ 31/08/2016
200 ಲಕ್ಷ್ಮಿ 02/09/2016
201 ಮುನಿಯಮ್ಮ 23/09/2016
202 ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ 23/09/2016
203 ತಿಮ್ಮಕ್ಕ 04/10/2016
204 ಪರಂದಾಮ ಎಂ 03/11/2016
205 ರೂರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ 14/04/2017
206 ಮಾಲತಿ 08/06/2017
207 ಕೆ ರಾಮಪ್ಪ 08/06/2017
208 ಕೆ ರಾಮಪ್ಪ 16/06/2017
209 ಅನಿತಾ ಎಸ್ 18/06/2018
210 30/11/2014
211 ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿ ಎಂ 03/11/2015
212 ಮುನಿವೆಂಕಟಮ್ಮ 19/12/2015
213 ವರದಪ್ಪ 23/08/2016
214 ಸೈಯದ್ ಪ್ಯಾರೇ ಜಾನ್ 31/05/2017
215 ಅಬ್ದುಲ್ ರಷೀದ್ 03/06/2017
216 ಗೋಪಾಲ 24/10/2017
217 ಅಕ್ಮಲ್ ಖಾನ್ 13/03/2018
218 ಸರಳ ಮತ್ತು ಆರ್ ಮೂರ್ತಿ 10/07/2018
219 ಮಹೆಶ ಎಸ್ 04/09/2018
220 ಸುಬ್ರಮಣಿಚಾರಿ 09/10/2018
221 ರಾಜಮ್ಮ 16/11/2018
222 ಪ್ಯಾರೀಮಾ 14/03/2019
223 ಕೆ ಟಿ ವಿಜಿಯಮ್ಮ 21/03/2019
224 ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕೆ 19/11/2014
225 ನಾಗರತ್ನ ಪಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ 02/12/2014
226 ರತ್ನಮ್ಮ 02/12/2014
227 ಮಂಜುಳ 18/08/2018
228 ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ 17/09/2018
229 ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ 17/09/2018
230 ಮುನೀರಪ್ಪ 28/09/2018
231 ಮುನೀರಪ್ಪ 28/09/2018
232 ಬೈಯಮ್ಮ 25/09/2018
233 ಆಂಜೀನಪ್ಪ 17/09/2018
234 ತಾತೆಪ್ಪ ,ದೊಡ್ಡಮುನಿಯಪ್ಪ ,ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ,ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ 16/11/2018
235 ತಮ್ಮಣ್ಣ 19/11/2018
236 ತಾತೆಪ್ಪ ,ದೊಡ್ಡಮುನಿಯಪ್ಪ ,ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ ,ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 19/11/2018
237 ಶ್ರೀನಿವಾಸ 28/11/2018
238 ಶ್ರೀನಿವಾಸ 28/11/2018
239 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 30/11/2018
240 ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ 07/01/2019
241 ಚನ್ನಮ್ಮ 17/01/2019
242 ಅರವಿಂದಕುಮಾರ್‍ ಆರ್ 16/02/2019
243 E ರಾಮಪ್ಪ ,ಮಲ್ಲೇಶ T N ,ಶಿವಕುಮಾರ್‍ T N 26/02/2019
244 ತಿಪ್ಪಮ್ಮ 28/02/2019
245 ಮಾಣಿಕ್ಯಮ್ಮ 10/04/2019
246 ಲಕ್ಮಮ್ಮ 29/04/2019
247 ರತ್ನಮ್ಮ 04/05/2019
248 ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ 02/12/2014
249 ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆ 15/12/2014
250 ರತ್ನಮ್ಮ 13/02/2015
251 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 02/05/2015
252 ಎಸ್ ವಿ ಮುನಿಶಾಮಿ 04/06/2015
253 ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ 04/06/2015
254 ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ 04/06/2015
255 ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ 04/06/2015
256 ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 01/08/2015
257 ಕೆ.ಎನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ 27/08/2015
258 ಚಿಕ್ಕಗಿಡ್ಡಪ್ಪ 09/09/2015
259 ಕೆ.ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 21/09/2015
260 ಗೌರಪ್ಪ 19/10/2015
261 ಶ್ರೀಪಾದ 05/11/2015
262 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೆ 20/11/2015
263 ಲೋಕೇಶ 05/01/2016
264 ರಾಮಪ್ಪ ಉ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ 05/01/2016
265 ರಾಮಪ್ಪ ಉ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ 05/01/2016
266 ರಾಮಪ್ಪ ಉರುಪ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 08/01/2016
267 ತೋಳಸಮ್ಮ 19/03/2016
268 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 19/03/2016
269 ಶ್ರೀ ಕೆ ಎನ್ ದಿವಾಕರ್ 18/05/2016
270 ಮುನಿಯಮ್ಮ 04/06/2016
271 ನಂಜಮ್ಮ 17/06/2016
272 ಎಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 25/07/2016
273 ಚಿನ್ನಮ್ಮ 25/08/2016
274 ತಿಮ್ಮಯ್ಯ 31/08/2016
275 ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೊಂ ಅರಸಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 17/10/2016
276 ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ 22/10/2016
277 ಆಂಜಿನಪ್ಪ 17/12/2016
278 ನಾರಾಯಣಮ್ಮ 31/01/2017
279 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ 02/02/2017
280 ಕೆ ಪಿ ಶೋಬಾರಾಣಿ 17/04/2017
281 ಶಕುಂತಲಮ್ಮ 17/04/2017
282 ವೆಂಕಟಮ್ಮ 06/07/2017
283 ಕೆ ಎನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ 31/08/2017
284 ಗುಲಾಬ್ ಜಾನ್ 31/08/2017
285 ಶಾಂತಮ್ಮ 16/12/2017
286 ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 22/02/2018
287 ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 22/02/2018
288 ಥಾಮಸ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿ ಥಾಮಸ್ 05/03/2015
289 ಮರಿಯಮ್ಮ 07/03/2015
290 ನಂಜಪ್ಪ 28/03/2018
291 ಪೆರಮಾಳಪ್ಪ 09/11/2018
292 ರತ್ನಮ್ಮ 14/11/2018
293 ಕೆ ಎನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ 14/11/2018
294 ಎಸ್ ಎಂ ಪಾಪಣ್ಣ 20/11/2018
295 ಜಿ ನಾಗರಾಜು 29/11/2018
296 ವೈ. ಗೋಪಾಲಪ್ಪ 22/03/2019
297 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ವೈ 22/03/2019
298 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ವೈ 22/03/2019
299 ಎಂ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜು 05/12/2014
300 ಮಾಲ 18/12/2014
301 ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ 19/12/2014
302 ಜ್ಯೋತಿ 19/12/2014
303 ವೆಂಕಟಮ್ಮ 19/12/2014
304 ಎಂ.ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ 22/12/2014
305 ಎಂ.ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ 22/12/2014
306 ಕೆ.ಎಂ.ಕಾಮಣ್ಣ 01/01/2015
307 ವಿ.ಪಾರ್ವತಿ 01/01/2015
308 ಶಾರದಮ್ಮ 24/01/2015
309 ಅಮೀರ್ ಸಾಭಿ 20/02/2015
310 ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ 15/04/2015
311 ಓಬಳಾರೆಡ್ಡಿ 17/06/2015
312 ಓಬಳಾರೆಡ್ಡಿ 17/06/2015
313 ಆನಂದಮ್ಮ 29/06/2015
314 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ 01/07/2015
315 ಆರ್.ವೆಂಕಟಚಲಯ್ಯ 15/03/2019
316 ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸಶೆಟ್ಟಿ 11/04/2019
317 ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸಶೆಟ್ಟಿ 27/04/2019
318 ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸಶೆಟ್ಟಿ 27/04/2019
319 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿ 27/04/2019
320 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿ 27/04/2019
321 ಎಸ್.ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಂತೋಷ್ 23/05/2016
322 ಎಸ್.ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್,ಎಸ್ ಸಂತೋಷ 24/05/2016
323 ಕೆ.ಎಸ್.ಮಲ್ಲೇಶಯ್ಯ 26/05/2016
324 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 09/06/2016
325 ಶಾಂತಮ್ಮ 23/09/2016
326 ರಿಜ್ವಾನ್ 23/03/2017
327 ರಾಜಪ್ಪ 01/06/2017
328 ಕಮಲಮ್ಮ 06/09/2017
329 ಎಸ್.ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ 10/01/2018
330 ಸುವರ್ಣ 18/01/2018
331 ಕಮಲಮ್ಮ 04/04/2018
332 ರಾಜಶೇಖರ್ 27/09/2018
333 ಬಾಲಾಜಿ 01/10/2018
334 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 30/11/2018
335 ಪದ್ಮ 19/03/2019
336 ಷಫೀಖಾನ್ 04/04/2019
337 ಜೈನಬ್ಬೀ 03/05/2019
338 ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 22/07/2016
339 ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 22/07/2016
340 ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 22/07/2016
341 ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 22/07/2016
342 ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 22/07/2016
343 ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 22/07/2016
344 ಕೆ.ಎಲ್.ರಮೇಶ್ 15/09/2016
345 ಕೆ.ಎಲ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 15/09/2016
346 ಕೆ.ಎಲ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 15/09/2016
347 ಯಲ್ಲಮ್ಮ 15/09/2016
348 ಯಲ್ಲಮ್ಮ 15/09/2016
349 ಚೌಡಮ್ಮ 15/09/2016
350 ಎಸ್.ಎಸ್.ಯಶೋಧ 17/09/2016
351 ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ 22/09/2016
352 ಎಸ್.ವೆಂಕಟರಮಣರೆಡ್ಡಿ 22/09/2016
353 ಎಸ್.ವೆಂಕಟರಮಣರೆಡ್ಡಿ 22/09/2016
354 ಮಂಜುನಾಥ.ಎಸ್.ಆರ್. 22/09/2016
355 ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ 21/10/2016
356 ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಮ್ಮ 26/11/2016
357 ಬಸವರಾಜ್.ವಿ,ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 08/12/2016
358 ಶ್ರೀಧರ್,ಮಂಜುನಾಥ,ಪಿಲ್ಲಯ್ಯ 17/01/2017
359 ಪಿಲ್ಲಯ್ಯ,ಮಂಜುನಾಥ,ಶ್ರೀಧರ್ 17/01/2017
360 ಸರಸ್ವತಮ್ಮ 17/01/2017
361 ಶಂಭಪ್ಪ 17/01/2017
362 ಕೆ.ಎಂ.ಸೋಮಣ್ಣ 17/01/2017
363 ಯಶೋಧಮ್ಮ 18/01/2017
364 ಎಂ.ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ 23/01/2017
365 ಮಲ್ಲಮ್ಮ 20/04/2017
366 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 20/04/2017
367 ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 20/04/2017
368 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 20/04/2017
369 ಪದ್ಮಪ್ಪ 18/05/2017
370 ಗೋವಿಂದಪ್ಪ 17/07/2017
371 ಅಜ್ಜಪ್ಪ 15/09/2017
372 ಎಂ.ವೀರಭದ್ರ 28/11/2017
373 ಎಂ.ವೀರಭದ್ರ 28/11/2017
374 ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ 06/06/2018
375 ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ 06/06/2018
376 ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ 06/06/2018
377 ಕರಗಮ್ಮ 07/06/2018
378 ಕರಗಮ್ಮ 07/06/2018
379 ಗೋವಿಂದಪ್ಪ 12/07/2018
380 ಸಿ.ನಾಗೇಶ್,ಮುನಿರಾಜು.ಸಿ,ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ.ಸಿ 17/07/2018
381 ಟಿ.ವಿ.ಪದ್ಮಾವತಿ 06/08/2018
382 ಎಸ್.ಗೋಪಾಲಪ್ಪ 06/08/2018
383 ಎಸ್.ಗೋಪಾಲಪ್ಪ 06/08/2018
384 ಸರೋಜಮ್ಮ 06/08/2018
385 ಎಂ.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 27/08/2018
386 ಎಂ.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 27/08/2018
387 ಟಿ.ವಿ.ಪದ್ಮಾವತಿ 30/08/2018
388 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 01/09/2018
389 ಸಿ.ಆಂಜಿನಪ್ಪ 20/09/2018
390 ರಾಮಯ್ಯ 20/09/2018
391 ಶಂಕರಪ್ಪ.ಆರ್ 20/09/2018
392 ಸಾಕಮ್ಮ 28/09/2018
393 ಸಾಕಮ್ಮ 28/09/2018
394 ಗೋಪಾಲಪ್ಪ 22/10/2018
395 ಎ.ರಮೇಶ್ 22/10/2018
396 ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 26/10/2018
397 ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್.ವಿ. 11/12/2018
398 ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್.ವಿ. 11/12/2018
399 ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್.ವಿ. 11/12/2018
400 ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ 25/01/2019
401 ಬಿ.ಎನ್. ನೇತಪ್ಪ 27/01/2016
402 ಬಾಬು 21/04/2016
403 ವಿ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ 16/03/2017
404 ವೆಂಕಟಪ್ಪ 16/03/2017
405 ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 13/04/2017
406 ಅರುಣಮ್ಮ 13/04/2017
407 ಜಯರಾಮಪ್ಪ 13/04/2017
408 ಗೌರಮ್ಮ 07/06/2017
409 ರಾಜು ರಾಮ್ 07/06/2017
410 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 14/06/2017
411 ಎಸ್.ಎಂ. ಕುಮಾರ 22/06/2017
412 ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 02/11/2017
413 ಎಸ್. ಮಂಗಳ ಗೌರಿ 29/11/2017
414 ರಾಜಮ್ಮ 29/11/2017
415 ಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ 11/06/2018
416 ಬಾಷ ಸಾಬ್ 28/02/2019
417 ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ 06/02/2015
418 ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬರಾಯಶಾಸ್ತ್ರಿ 06/02/2015
419 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 18/03/2015
420 ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ 18/03/2015
421 ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿ ವಿ 26/03/2015
422 ಬಿ.ಆಂಜನಪ್ಪ 01/04/2015
423 ಮೆಣಸಮ್ಮ 12/05/2015
424 ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಎಸ್ 16/05/2015
425 ಮಹಬೂಬ್ ಬೀ 16/05/2015
426 ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ 20/12/2015
427 ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ 31/03/2017
428 ಸರೋಜಮ್ಮ 26/04/2017
429 ಕೆ ಎನ್ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮೀ 08/05/2017
430 ಪ್ರಕಾಶ 30/06/2017
431 ಆರ್ ಅಮರಾವತಿ 11/10/2017
432 ಆರ್ ಅಮರಾವತಿ 21/10/2017
433 ಟಿ ಅನುಸೂಯಮ್ಮ 21/11/2017
434 ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮುರಳಿ 21/11/2017
435 ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 12/12/2017
436 ಲಕ್ಷ್ಮೀ 02/02/2018
437 ಲಕ್ಷ್ಮೀ 02/02/2018
438 ಮಲ್ಲಿಕಾ 07/07/2018
439 ಮಲ್ಲಿಕಾ 07/07/2018
440 ರೋಹಿನಿ ಹೆಚ್ ಎನ್ 28/07/2018
441 ಹೆಚ್.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್ 30/07/2018
442 ವೆಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ 27/11/2018
443 ವೆಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ 27/11/2018
444 ವೆಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ 27/11/2018
445 ವೆಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ 21/12/2018
446 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 21/12/2018
447 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 21/12/2018
448 ವೆಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ 20/02/2019
449 ಶೋಭಮ್ಮ 07/03/2019
450 ಹೆಚ್.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ 19/03/2019
451 ಹೆಚ್.ವಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ 19/03/2019
452 ಹೆಚ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 19/03/2019
453 ಎಂ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ 23/11/2014
454 ಎಸ್.ವಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ 25/08/2015
455 ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ 20/06/2016
456 ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ 20/06/2016
457 ರುಕ್ಕಮ್ಮ 25/08/2018
458 ಎನ್ ವೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 25/03/2019
459 ಚೌಡಪ್ಪ 12/04/2019
460 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ 26/05/2016
461 ಜಿ ವೆಂಕಟಪತಿ 23/01/2017
462 ಯಲ್ಲಪ್ಪ ವಿ 01/03/2017
463 ಶಾಹೀನಾ 30/10/2017
464 ನಾರಾಯಣಮ್ಮ 13/12/2017
465 ನಾಗರತ್ನ 03/07/2018
466 ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬಿ 18/07/2018
467 ಕೆ ಅಪ್ಪಿ 15/04/2019
468 ಅಶ್ವಥಮ್ಮ 15/04/2019
469 ಪಾಪ ರೆಡ್ಡಿ 15/04/2019
470 ಮುನಿಸ್ವಾಮಪ್ಪ 27/04/2019
471 ವಿ.ಸುಬ್ರಮಣಿ 28/05/2014
472 ವೆಂಕಟಮ್ಮ 06/02/2015
473 ಸುರೇಶ್ 26/03/2015
474 ಶಾರಧಮ್ಮ 26/03/2015
475 ಶಾಂತಮ್ಮ 26/03/2015
476 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 11/06/2015
477 ಮುರಳಿ 04/07/2015
478 ಮುರಳಿ 04/07/2015
479 ಗೋವಿಂದಪ್ಪ 23/03/2016
480 ಕೇಶವ 23/03/2016
481 ಗಿರಜಮ್ಮ 26/03/2016
482 ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಕೆ ಎಸ್ 01/12/2016
483 ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 22/12/2016
484 ವೆಂಕಟಮ್ಮ 18/02/2017
485 ಶಂಕರಪ್ಪ 23/06/2017
486 ಶಂಕರಪ್ಪ 01/07/2017
487 ಸುಬ್ರಮಣಿ 29/07/2017
488 ಹೆಚ್.ವಿ.ರಮೇಶ್ 19/08/2017
489 ಬೀರಪ್ಪ 10/11/2017
490 ಸಂದಮ್ಮ 28/11/2017
491 ಸಂದಮ್ಮ 28/11/2017
492 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ 28/02/2018
493 ಎಂ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ 11/04/2018
494 ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 11/04/2018
495 ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ 19/07/2018
496 ಬಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ 10/10/2018
497 ಬಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ 10/10/2018
498 ಆರ್ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ 17/12/2018
499 ಜಯಲಕ್ಷಿ 07/03/2019
500 ರತ್ನಮ್ಮ 14/03/2019
501 ರತ್ನಮ್ಮ 14/03/2019
502 ಕನಕಮ್ಮ 06/08/2015
503 ನಟರಾಜ 02/05/2015
504 ಚೇತನ.ಎಸ್ 05/05/2015
505 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 10/08/2015
506 ಸುಶೀಲಮ್ಮ 14/10/2015
507 ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ 18/10/2015
508 ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 05/11/2015
509 ಮುನಿವೆಂಕಟಮ್ಮ 13/04/2016
510 ಸಿ.ಸೇಟು 13/04/2016
511 ಚಂದ್ರಮ್ಮ 27/04/2016
512 ಜಿ.ರವಣಾರೆಡ್ಡಿ 16/05/2016
513 ಎಂ.ಮೂರ್ತಿ 20/06/2016
514 ಸಿದ್ದಪ್ಪ 05/07/2016
515 ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ 09/07/2016
516 ರುಕ್ಮಣಿ 05/08/2016
517 ಅನಂದ 05/08/2016
518 ರುಕ್ಮಣಿ 29/08/2016
519 ಮಂಜುಳ 14/10/2016
520 ವೆಂಕಟ್ಟಗಿರಿಯಮ್ಮ 02/11/2016
521 ನಾಗಮ್ಮ 11/04/2017
522 ವಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 04/05/2017
523 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 01/07/2017
524 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 01/07/2017
525 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 01/07/2017
526 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 01/07/2017
527 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 04/07/2017
528 ಕನಕರಾಜ್ 27/07/2017
529 ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ 03/08/2017
530 ನಾಗಮ್ಮ 08/08/2017
531 ನಾಗಮ್ಮ 08/08/2017
532 ಮುನಿಯಪ್ಪ 10/08/2017
533 ಮುನಿಯಪ್ಪ 26/09/2017
534 ಎಸ್.ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು 19/02/2018
535 ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ 09/03/2018
536 ಗಂಟ್ಲರೆಡ್ಡಿ 19/03/2018
537 ಕೆ.ನಾಗಭೂಷಣರೆಡ್ಡಿ 23/03/2018
538 ಗೋವಿಂದಪ್ಪ 22/06/2018
539 ನಟರಾಜ್ 18/07/2018
540 ಪಿ.ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ 28/08/2018
541 ಪಿ.ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ 29/08/2018
542 ಪಿ ಎಮ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ 05/10/2018
543 K.M.ಶ್ರೀನಿವಾಸ 09/10/2018
544 ಜಿ.ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ 02/11/2018
545 ಕೆ.ಗಂಗಾಧರಂ 02/11/2018
546 ಕೆ ಬಿ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ 28/11/2018
547 ಕೆ ಬಿ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ 29/11/2018
548 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 30/11/2018
549 ಟಿ.ಸುಂದರಮೂರ್ತಿ 20/12/2018
550 ಎಂ.ಮುನಿವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ 19/01/2019
551 ಎಂ.ಮುನಿವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ 01/02/2019
552 ಎಂ.ಮುನಿವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ 01/02/2019
553 ಎಂ.ಮುನಿವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ 01/02/2019
554 ಜಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ 22/03/2019
555 ಜಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ 25/03/2019
556 ಜಿ.ಮಧುಸಸೂಧನ ರೆಡ್ಡಿ 25/03/2019
557 ಮಂಗಮ್ಮ 26/03/2019
558 ಮುರಗನ್ 02/04/2019
559 ಕೆ ಎಂ ಪ್ರತಾಪ್ 12/03/2015
560 ಅಂಜಲಮ್ಮ 12/03/2015
561 ಗೋಪಾಲ್ 12/03/2015
562 ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ 12/03/2015
563 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಎಸ್ 16/04/2015
564 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಎಸ್ 16/04/2015
565 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಎಸ್ 16/04/2015
566 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 23/04/2015
567 ಎಸ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ 06/06/2015
568 ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 09/07/2015
569 ಮುನಿಶಾಮಿ 21/07/2015
570 ಮಂಜುನಾಥ 21/07/2015
571 ಬಿ.ಕೆ.ಗೌಸ್ ಖಾನ್ 02/12/2014
572 ಸಯ್ಯದ್ ಅಮೀರ್ 24/12/2014
573 ರಹಮತ್ ವುಲ್ಲಾ 06/01/2015
574 ಖಾಜಾ 03/03/2015
575 ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 22/04/2015
576 ಅಬ್ದುಲ್ ಖುದ್ದೂಸ್ 28/04/2015
577 ಶ್ರೀರಾಮ್ 02/05/2015
578 ಸರೋಜಮ್ಮ 15/07/2015
579 ಎನ್.ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 23/07/2015
580 ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 23/07/2015
581 ನಜೀರ್ ಖಾನ್ 24/07/2015
582 ಆರ್.ಎ. ಗೋವಿಂದರಾಜ್ 29/08/2015
583 ಆರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ 29/08/2015
584 ಆರ್. ಆಂಜಿನಪ್ಪ 16/09/2015
585 ಎನ್.ಎ. ವೀಣಾ 29/10/2015
586 ಮುಷ್ಟೇರಿ ಖಾತೂನ್ 03/11/2015
587 ವೆಂಕಟಮ್ಮ 19/11/2015
588 ಜಯಮ್ಮ 19/12/2015
589 ಫರೀದಾ ಭಾನು 23/01/2016
590 ಷೇಕ್ ದಾವೂದ್ ಸಾಬ್ 23/01/2016
591 ವಸುಂದರಮ್ಮ 25/02/2016
592 ನಾಗರಾಜ್ ರಾವ್ 27/02/2016
593 ಆಂಜಿನಮ್ಮ 27/02/2016
594 ಮೋಟಮ್ಮ 28/03/2016
595 ಷೇಕ್ ಮಹಮೂದ್ 28/03/2016
596 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 27/04/2016
597 ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಾನ್ 11/05/2016
598 ಜೀವರಾಜಭಟ್ಟಿ 08/06/2016
599 ಟಿ.ಎನ್. ಪುಷ್ಪ 23/09/2016
600 ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 23/09/2016
601 ಕೆ.ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 23/09/2016
602 ಮೊಹಮದ್ ಹಾರೋನ್ ಅಬೀದ್ 23/09/2016
603 ರತ್ನಮ್ಮ 09/12/2016
604 ಹೇಮಸುಂದರ ಚಾರಿ ಕೆ ಆರ್ 07/02/2017
605 ಸಿರಾಜುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ 18/02/2017
606 ಸಿರಾಜುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ 18/02/2017
607 ಅಲ್ಲಾ ಬಕಾಶ್ 17/04/2017
608 ಅಲ್ಲಾ ಬಕಾಶ್ 17/04/2017
609 ಸೊಣ್ಣಮ್ಮ 05/07/2017
610 ಸರಸ್ವತಿ ಪಿ 05/07/2017
611 ರತ್ನಮ್ಮ 01/09/2015
612 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ,ಗೌರಮ್ಮ 11/09/2015
613 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ,ಗೌರಮ್ಮ 29/09/2015
614 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 31/10/2015
615 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 31/10/2015
616 ಟಿ ಬಿ ರಾಮಪ್ಪ 18/11/2015
617 ಮುನಿಸೂಣ್ಣಪ್ಪ 19/11/2015
618 ಕಮಲಮ್ಮ 19/11/2015
619 ಟಿ ಬಿ ರಾಮಪ್ಪ 19/11/2015
620 ಆರ್ ಮುನಿಶಾಮಿಗೌಡ 01/12/2015
621 ಸಿ ಪಿ ಶಿವಣ್ಣ 29/12/2015
622 ನಾರಾಯಣಮ್ಮ 29/12/2015
623 ಪಿಳ್ಳಮ್ಮ 09/03/2016
624 ಪಿಳ್ಳಮ್ಮ 09/03/2016
625 ಸಿ ಎಸ್ ರಾಕೇಶ 09/03/2016
626 ಎಂ ವರಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 10/03/2016
627 ಬೈರೇಗೌಡ 11/03/2016
628 ಬೈರೇಗೌಡ 14/03/2016
629 ಜಿ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ 14/03/2016
630 ವೆಂಕಟಮ್ಮ 30/03/2016
631 ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ 28/04/2016
632 ಟಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 04/05/2016
633 ಎಸ್.ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ 11/05/2016
634 ಸಿ ಎನ್ ವೀರಾಸ್ವಾಮಿ 21/05/2016
635 ಪುಷ್ಪ ಬಿ 21/05/2016
636 ಕೆಂಪೇಗೌಡ 24/05/2016
637 ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ 07/06/2016
638 ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ 07/06/2016
639 ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ವಿ 08/06/2016
640 ನೀ/ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಪ್ಪ 08/06/2016
641 ಸಿ ಎಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ 25/06/2016
642 ಸಿ ಎಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ 25/06/2016
643 ರಾಜಣ್ಣ 06/07/2016
644 ರಾಜಣ್ಣ 15/07/2016
645 ರೇಣುಕಮ್ಮ 15/07/2016
646 ಶಿವಮ್ಮ 15/07/2016
647 ಜಯಲಲಿತಮ್ಮ 22/07/2016
648 ಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪ 02/08/2016
649 ಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪ 02/08/2016
650 ಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪ 02/08/2016
651 ಪಿ ರಾಜಣ್ಣ 06/08/2016
652 ಪಿ ರಾಜಣ್ಣ 08/08/2016
653 ಪಿ ರಾಜಣ್ಣ,ಪಿ ರಾಜಣ್ಣ 08/08/2016
654 ಸಿ ಎಸ್ ಭಾರತಿ 08/08/2016
655 ಕೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 08/08/2016
656 ಕೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 08/08/2016
657 ಪಿ ರಾಜಣ್ಣ 08/08/2016
658 ಬಿ ಎಂ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ 04/09/2016
659 ಶ್ರೀನಿವಾಸ 11/01/2017
660 ಟಿ ಎನ್ ಕೇಶವಪ್ಪ 11/01/2017
661 ಟಿ ಎನ್ ಕೇಶವಪ್ಪ 11/01/2017
662 ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 13/02/2017
663 ಮಂಗಮ್ಮ 25/12/2014
664 ವಸಂತಮ್ಮ 25/02/2015
665 ಎಂ.ಎ ರಾಮಪ್ಪ 29/04/2015
666 ಜಿ ಅಮರನಾರಾಯಣ 29/07/2015
667 ಶಾರದಮ್ಮ 29/08/2015
668 ಎಂ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 07/09/2015
669 ಡಿ.ಪಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 26/10/2015
670 ಯಲ್ಲಪ್ಪ 08/06/2016
671 ನಗೀನಾ ಬೀ 26/09/2016
672 ನಾಗರಾಜ 02/10/2016
673 NAGEENA BEE 05/10/2016
674 ರತ್ನಮ್ಮ 27/10/2016
675 ಎಸ್ ರೆಡ್ಡಮ್ಮ ಊರುಫ್ ಗಾಯಿತ್ರಿ 31/01/2017
676 ತಿಮ್ಮಕ್ಕ 12/04/2017
677 ಶಬೀನ ತಾಜ್ 15/05/2017
678 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ 25/05/2017
679 ಟಿ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ 27/05/2017
680 ಚಿನ್ನಬ್ಬ 03/06/2017
681 ಟಿ.ಎನ್.ಕೇಶವಪ್ಪ 03/06/2017
682 ಟೆ ಎನ್ ಕೇಶವಪ್ಪ 03/06/2017
683 ಅನಸೂಯಮ್ಮ 06/06/2017
684 ಅನಸೂಯಮ್ಮ 06/06/2017
685 ಪಿ ಶಂಕುಂತಲ 02/08/2017
686 ಕೆ.ವಿ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ 04/08/2017
687 ಅಮೀರ್ ಜಾನ್ 05/12/2017
688 ಅಮೀರ್ ಜಾನ್ 05/12/2017
689 ರುಕ್ಮಣಿಯಮ್ಮ 27/12/2017
690 ರುಕ್ಮಣಿಯಮ್ಮ 27/12/2017
691 ಪೂನಾರಾಂ ಜಿ 27/12/2017
692 ಡಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀಧರ್ ಕುಮಾರ್ 08/02/2018
693 ಶ್ರೀಧರ್ ಕುಮಾರ್ 08/02/2018
694 ಶ್ರೀಧರ್ ಕುಮಾರ್ 08/02/2018
695 ಮುನಿವೆಂಕಟಮ್ಮ 17/02/2018
696 ಎಂ.ಕೆ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ 17/02/2018
697 ಡಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀಧರ್ ಕುಮಾರ್ 05/03/2018
698 ವಿ.ಎಸ್.ದೇವೆಂದ್ರ ಗುಪ್ತ 05/03/2018
699 ಖಾಜಾ ಕೆ.ೆಸ್ 31/03/2018
700 ಕೆ.ಎಸ್ ಖಾಜ಻ 31/03/2018
701 ಆರ್ ನಾಗರಾಜ ,ಆರ್ ಶಿವಶಂಕರ 20/07/2018
702 ಆರ್ ಶಿವಶಂಕರ,ಆರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ 21/07/2018
703 ಕೌಸರ್ ಬಾನು 21/07/2018
704 ರಮಣಾ ರೆಡ್ಡಿ 28/07/2018
705 ರೆಡ್ಡಮ್ಮ ಎ.ಸಿ 17/09/2018
706 ಎ.ಸಿ ರೆಡ್ಡಮ್ಮ 17/09/2018
707 ರೆಡ್ಡಮ್ಮ ಎಂ ಸಿ 18/09/2018
708 ಸುಬ್ರಮಣಿ 13/11/2018
709 ಬಿ ಎ ಸೌಜನ್ನ 16/11/2018
710 ದಿಲ್ ಶಾದ್ 20/11/2018
711 ಆರ್ ಪ್ರಭಾವತಿ 27/12/2018
712 ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಗುಪ್ತ 02/03/2019
713 ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಗುಪ್ತ 02/03/2019
714 ಅನಿತಾ ರೇವತಿ 15/03/2019
715 ಮಲ್ಲಮ್ಮ 15/03/2019
716 ಮಲ್ಲಮ್ಮ 19/03/2019
717 ರಘುಪತಮ್ಮ 23/03/2019
718 ಮುಂಷೀದಾ 25/03/2019
719 ಆರ್.ಶಂಕರಪ್ಪ 04/05/2019
720 ಎಸ್.ಸುಂದ್ರಮ್ಮ 04/05/2019
721 ಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪ 28/11/2016
722 ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ 15/04/2017
723 ಎಂ ವಿ ಸುಭ್ರಮಣ್ಯಂ 01/08/2017
724 ಈಶ್ವರಮ್ಮ 01/08/2017
725 M V ಸುಭ್ರಮಣ್ಯಂ 04/10/2017
726 ಈಶ್ವರಮ್ಮ 28/11/2017
727 ಈಶ್ವರಮ್ಮ 28/11/2017
728 ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ 02/02/2018
729 ರೂಪ ಹೆಚ್ 02/02/2018
730 ಸುಭ್ರಮಣಿ 27/02/2018
731 ಶಶಿಕಲಾ ಎಂ ಸಿ 15/05/2018
732 ರತ್ನಮ್ಮ 24/12/2014
733 ಆಂಜಿನಮ್ಮ 27/01/2015
734 ಆಂಜಿನಮ್ಮ 27/01/2015
735 ಗೌರಮ್ಮ 02/02/2015
736 ಪಿಳ್ಳಮ್ಮ 02/02/2015
737 ಆಂಜಿನಮ್ಮ 11/02/2015
738 ಕಾಂತಮ್ಮ 12/02/2015
739 ಕಾಂತಮ್ಮ 12/02/2015
740 ಕಾಂತಮ್ಮ 12/02/2015
741 ಕಾಂತಮ್ಮ 12/02/2015
742 ಕಾಂತಮ್ಮ 12/02/2015
743 ಪೋಲೀಸ್ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ 13/08/2018
744 ರತ್ನಮ್ಮ 13/08/2018
745 ಎನ್.ಆರ್.ಸುಗುಣಾಂಭ 25/08/2018
746 ಸುಂದರಮ್ಮ 28/09/2018
747 ಶಕೀಲಾ ಬಾನು 03/10/2018
748 ಎನ್.ಎಸ್.ಶ್ರೀರಾಮ 12/10/2018
749 ಮಾರುತಿ ಕುಮಾರ್ 09/01/2019
750 ಹಸೀನಾ ತಾಜ್ 26/02/2019
751 ಹಸೀನಾ ತಾಜ್ 26/02/2019
752 ಸತೀಶ್ ಕೆ ಎನ್ 01/03/2019
753 ಯಲ್ಲಮ್ಮ 18/03/2019
754 ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ 18/03/2019
755 ಗೌರಮ್ಮ 30/03/2019
756 ಜಾಹೀದ್ ಉನ್ನೀಸಾ 30/03/2019
757 ರಾಜಣ್ಣ 07/03/2015
758 ದೇವರಾಜ 07/03/2015
759 ಸಿ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ 08/04/2015
760 ಸಿ ಬಿ ಆಂಜಿನಪ್ಪ 23/04/2015
761 ಹನುಮಂತಪ್ಪ 27/04/2015
762 ಹನುಮಂತಪ್ಪ 27/04/2015
763 ರಾಮದಾಸಪ್ಪ 29/04/2015
764 ರಾಮದಾಸಪ್ಪ 29/04/2015
765 ಎಸ್ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ 06/06/2015
766 ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ 09/07/2015
767 ವಿ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಬೋವಿ 09/07/2015
768 ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ 13/07/2015
769 ಕಾಂತಮ್ಮ 23/07/2015
770 ಚಿಕ್ಕ ಆಂಜಿನಪ್ಪ 25/08/2015
771 ನಾರಾಯಣಮ್ಮ 14/09/2015
772 ಕಾಂತಮ್ಮ 14/09/2015
773 ಕೆಂಪಮ್ಮ 02/01/2016
774 ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಎಸ್ ಆರ್ 21/03/2016
775 ಜಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ 11/04/2016
776 ಎಸ್.ಎನ್.ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರಂ 02/05/2016
777 ಎಸ್ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ 16/06/2016
778 ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 26/07/2016
779 ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 01/08/2016
780 ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 01/08/2016
781 ಬೈರಮ್ಮ 13/10/2016
782 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 31/12/2016
783 ಪಿಳ್ಳಮ್ಮ 09/03/2017
784 ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎ 18/03/2017
785 ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 20/07/2017
786 ಚನ್ನಮ್ಮ 09/01/2018
787 ಎಂ.ಮಲ್ಲೇಶಯ್ಯ 05/04/2018
788 ಎಂ.ಮಲ್ಲೇಶಯ್ಯ 05/04/2018
789 ಎಸ್.ವಿ.ರಾಜಾಚಾರಿ 12/04/2018
790 ಶಾರದಮ್ಮ 12/04/2018
791 ಕೆ.ಎಸ್.ಕೋದಂಡಪ್ಪ 12/06/2018
792 ಚೆನ್ನಪ್ಪಾಚಾರಿ 14/09/2018
793 ಶಂಕರಾಚಾರಿ 14/09/2018
794 ಶಂಕರಾಚಾರಿ 14/09/2018
795 ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ 24/09/2018
796 ಟಿ ಜೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 24/09/2018
797 ಸುಧಾ 31/10/2018
798 ನಾಗಾರಾಜು 14/11/2018
799 ಗಣೇಶ ವಿ 17/11/2018
800 ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 19/11/2018
801 ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 05/12/2018
802 ಮಾಲಾ ಬಿ ಎಂ 13/12/2018
803 ನಾಗೇಶ್ 30/01/2019
804 ಚೌಡಮ್ಮ 30/01/2019
805 ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ 30/01/2019
806 ರಾಜೇಶ ಸಿ ವಿ 12/02/2019
807 ರಾಜಮ್ಮ 12/02/2019
808 ಆಂಜಿನಪ್ಪ 21/02/2019
809 ಅನುಸೂಯಮ್ಮ 22/02/2019
810 ಅನುಸೂಯಮ್ಮ 22/02/2019
811 ಅನುಸೂಯಮ್ಮ 22/02/2019
812 ಅನುಸೂಯಮ್ಮ 22/02/2019
813 ಗಾಯಿತ್ರಿ ಎಸ್ 12/03/2019
814 ಮುನಿಯಪ್ಪ 19/03/2019
815