Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report25-06-2019 23:05:55
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಅಂಕೋಲಾ 35 306 110 6 0 0 378 835 285 1120
2 ಭಟ್ಕಳ 3 257 106 24 1 0 486 877 280 1157
3 ಹಳಿಯಾಳ 953 157 35 0 0 0 101 1246 161 1407
4 ಹೊನ್ನಾವರ 14 254 318 28 1 1 440 1056 591 1647
5 ಕಾರವಾರ 57 428 296 22 27 22 136 988 565 1553
6 ಕುಮಟಾ 4 512 151 28 1 1 422 1119 1307 2426
7 ಮುಂಡಗೋಡ 90 117 12 19 0 0 32 270 22 292
8 ಸಿದ್ಧಾಪುರ 12 6 53 1 4 1 276 353 264 617
9 ಸಿರ್ಸಿ 103 405 99 8 2 1 584 1202 1378 2580
10 ಜೊಯ್ಡಾ(ಸುಪಾ) 3 329 30 9 0 0 27 398 5 403
11 ಯಲ್ಲಾಪುರ 75 35 15 2 1 0 59 187 285 472
  Total: 1349 2806 1225 147 37 26 2941 8531 5143 13674
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"