Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report25-06-2019 23:26:19
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ 1735 1495 1726 0 0 0 964 5920 415 6335
2 ವಿಜಯಾಪುರ 737 2032 56 0 0 0 96 2921 14 2935
3 ಇಂಡಿ 1435 2531 134 12 0 0 298 4410 18 4428
4 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 2048 7307 1456 0 0 0 181 10992 288 11280
5 ಸಿಂದಗಿ 2321 8048 137 8 0 0 809 11323 135 11458
  Total: 8276 21413 3509 20 0 0 2348 35566 870 36436
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"