Back
Block wise form-9 and Form-11B Approved Report19-06-2019 04:16:38
SlNoDistrict NameForm – 9 (A)Form - 11B (B)Grand Total (A+B)
  ಗ್ರಾಮಠಾಣಾಅನುಮೋದಿತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವೇಶನವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ನಿವೇಶನಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕಿ ಪರಿವರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ BuildingಇತರTotalForm-11BA+B
1 ದೇವನಹಳ್ಳಿ 1992 11268 735 107 15 0 113 14230 4605 18835
2 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 737 4244 336 121 7 0 175 5620 6078 11698
3 ಹೊಸಕೋಟೆ 2958 7477 1096 172 52 0 850 12605 4023 16628
4 ನೆಲಮಂಗಲ 1566 13229 2828 56 0 1 1829 19509 13879 33388
  Total: 7253 36218 4995 456 74 1 2967 51964 28585 80549
* Form -11B contains properties including "ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ / ಹೌಸ್"